archive-ie.com » IE » S » SUPREMECOURT.IE

Total: 1020

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Comhdhéanamh na Cúirte
  inti Nuair atáthar ag éisteacht le cásanna a bhaineann le bailíocht bhunreachtúil Achta Oireachtais an pharlaimint éilíonn an Bunreacht go mbeadh an Chúirt comhdhéanta de chúigear Breithiúna ar a laghad Bíonn an riachtanas bunreachta seo i bhfeidhm freisin nuair a iarrtar ar an gCúirt a tuairim a thabhairt i dtaobh bailíocht bhunreachtúil Bille ar ghlac an t Oireachtas leis nuair a chuireann Uachtarán na hÉireann chuici é faoi Alt 26 den Bhunreacht Éilítear cúigear Breithiúna ar a laghad má tá ar an gCúirt cinneadh de bhun Alt 12 den Bhunreacht a dhéanamh cé acu atá an tUachtarán ar éagumas buan nó nach bhfuil Go ginearálta suíonn cúirt triúir Breithiúna in achomhairc a bhaineann le cúrsaí nó ceisteanna idirbhreithacha nó iad siúd a bhaineann le nósanna imeachta nó ceisteanna a bhféadann cinneadh orthu laistigh de pharaiméadair an chás dlí bunaithe I dteannta leis na cásanna sin nuair atá sé á éileamh ag an mBunreacht suífidh cúirt atá déanta suas de chúigear Breithiúna nó seachtar Breithiúna ar chúinsí eisceachtúla le haghaidh achomharc lena mbaineann ceisteanna dlí a bhfuil tábhacht nó castacht áirithe ag baint leo Áit nach bhfuil dóthain Breithiúna Cúirte Uachtaraí ar fáil féadann an Príomh Bhreitheamh iarraidh ar aon Ghnáth

  Original URL path: http://www.supremecourt.ie/SupremeCourt/sclibrary3.nsf/0/55FF5CBCAC363A2D80257315005A41B1?openDocument&l=ga (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • Dlínse na Cúirte
  eisceachtaí a d fhéadfadh an dlí a fhorordú Mar sin tá ceart uathoibríoch de ghnáth chun achomharc a dhéanamh ag an gCúirt Uachtarach i gcoinne cinnti ag an Cúirt Achomhairc Rinne reachtanna líon teoranta eisceachtaí don cheart achomhairc seo áit a n éilítear teastas ón mBreitheamh trialach ag dearbhú go mbaineann pointe dlí ata tábhachtach don phobal leis an achomharc Forálann Airteagal 34 4 go soiléir nach féidir aon dlí a achtú ar an taobh amuigh de dhlínse achomhairc chásanna na Cúirteanna Uachtaraí lena mbaineann ceisteanna i dtaobh bail a bheith nó gan a bheith ar aon dlí ag féachaint d fhorálacha an Bhunreachta Is féidir achomhairc a éiríonn as trialacha coiriúla a rinneadh san Ard Chúirt agus sa Chúirt Chuarda a thógáil chuig an gCúirt Achomhairc Tá an Chúirt sin comhdhéanta de triúr Bhreitheamh Níl aon ceart achomhairc ginearálta chuig an Chúirt Uachtarach ón Cúirt Achomhairc Ach de réir reachta tá ceart teoranta achomhairc áit a ndearbhaítear go mbaineann pointe dlí lena mbaineann tábhacht eisceachtúil ó thaobh an phobail de le cinneadh ag an gCúirt Achomhairc agus go bhfuil mian ann ar mhaithe le leas an phobail go dtógfaí achomharc chun na Cúirte Uachtaraí Bundlínse Tá bundlínse teoranta ag an gCúirt Uachtarach freisin faoi Airteagal 26 agus 12 3 1 den Bhunreacht Forálann Airteagal 26 do Bhillí den sórt atá forordaithe san Airteagal sin a chur faoi bhráid na hArd Chúirte ag Uachtarán na hÉireann tar éis di comhairle a ghlacadh leis an gComhairle Stáit le féachaint an bhfuil an Bille sin nó aon fhoráil fhorálacha áirithe de in aghaidh an Bhunreachta Forálann Airteagal 12 3 1 den Bhunreacht go bhféadann an Chúirt Uachtarach agus í comhdhéanta de chúigear breithiúna ar a laghad socrú an bhfuil Uachtarán na hÉireann ar mhíthreoir bhuan Dlínse bhunreachtúil Faoi Airteagal 34 4 5

  Original URL path: http://www.supremecourt.ie/SupremeCourt/sclibrary3.nsf/0/913527B754D0941180257315005A41B2?openDocument&l=ga (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Supreme Court of Ireland
  Dublin 2004 David Gwynn Morgan Lineamenti di diritto costituzionale irlandese Giapichelli Torino 1998 Tim Murphy Patrick Twomey eag Ireland s Evolving Constitution 1937 1997 Collected Essays Hart Oxford 1999 Raymond Byrne and Paul McCutcheon The Irish Legal System 4 ú eagrán Butterworths Dublin 2001 Sonrach Michael Farry Education and the Constitution Round Hall Sweet and Maxwell Dublin 1996 David Gwynn Morgan A Judgment too Far Judicial Activism and the Constitution Cork University Press 2001 David Gwynn Morgan The Separation of Powers in the Irish Constitution Round Hall Sweet Maxwell Dublin 1997 Michael Ó Cearúil Bunreacht na hÉireann a Study of the Irish text Dublin The Stationery Office 1999 Michael Ó Cearúil Bunreacht na hÉireann two texts or two constitutions Dublin Ireland Institute 2002 Comparáideach William Binchy Catherine Finnegan eag Human Rights Constitutionalism and the Judiciary Tanzanian and Irish Perspectives Clarus Press Dublin 2006 Jeremy Sarkin William Binchy Human Rights the Citizen and the State South African and Irish Perspectives Round Hall Dublin 2001 Francis X Beytagh Constitutionalism in Contemporary Ireland An American Perspective Round Hall Sweet Maxwell Dublin 1997 Cynthia Millen The Right to Privacy in the United States and Ireland Blackhall Publishing Dublin 1998 Bunreacht na hÉireann agus Dlí

  Original URL path: http://www.supremecourt.ie/SupremeCourt/sclibrary3.nsf/0/BB830163B7502E4680257315005A41AB?openDocument&l=ga (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Supreme Court of Ireland
  Cúirte Breithiúnais Oifig na Cúirte Uachtaraí An Córas Dlíthiúil Leabharliosta Naisc Bunreacht na hÉireann An tSeirbhís Cúirteanna Iris na hInstitúide um Staidéir Bhreithiúnacha Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa Cúirt na hEorpa um Chearta an Duine Naisc An tSeirbhís Cúirteanna Iris na

  Original URL path: http://www.supremecourt.ie/SupremeCourt/sclibrary3.nsf/0/7AF25790407F541C80257315005A41BF?openDocument&l=ga (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Supreme Court of Ireland
  Uachtaraí eolas ar fáil de ghnáth le páirtithe a threorú agus le cabhrú leo Freagraítear ceisteanna ginearálta ach ní áirítear comhairle dlí Le haghaidh tuilleadh eolais nó cabhrach tá sonraí teagmhála Oifig na Cúirte Uachtaraí ar fáil thíos Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí Is é í Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí ceann na hoifige agus tá sé sí freagrach as an oifig a bhainistiú Ionad Tá Oifig na Cúirte Uachtaraí suite ar

  Original URL path: http://www.supremecourt.ie/SupremeCourt/sclibrary3.nsf/0/5F48D54F78B9D9B680257315005A41A9?openDocument&l=ga (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Français
  dans l intérêt du public En pratique la seule juridiction en première instance de la Cour conformément à l article 26 de la Constitution consiste à décider de la constitutionnalité d un projet de loi qui lui a été transmis dans ce but par le président de l Irlande avant que ce dernier n y appose sa signature Si la Cour décide que soit le projet de loi soit une ou plusieurs de ses dispositions est incompatible avec la Constitution le président ne peut ni le signer ni le promulguer comme loi Composition de la Cour suprême Juridiction de la Cour suprême II MEMBRES DE LA COUR La Cour suprême est composée du juge en chef de l Irlande Chief Justice of Ireland qui est président de la Cour et de sept juges ordinaires Par ailleurs le président de la Haute Cour est un membre ex officio de la Cour suprême Le juge en chef de l Irlande Juges de la Cour suprême Nomination et mandat des juges de la Cour suprême III LES ARRÊTS DE LA COUR Base de données des arrêts en anglais IV LE SYSTÈME JURIDIQUE Cliquez ici pour obtenir des informations sur la Constitution de l Irlande la séparation des pouvoirs les droits fondamentaux et le droit communautaire V LE SYSTÈME JUDICIAIRE Cliquez ici pour obtenir des informations sur le système judiciaire en Irlande et consulter son organigramme VI LA CONSTITUTION La Constitution de l Irlande est la loi fondamentale de l État voir également Le système juridique ci dessus Cliquez ici pour accéder au texte complet de la Constitution au format PDF en anglais VII BIBLIOGRAPHIE DU DROIT CONSTITUTIONNEL IRLANDAIS Cliquez ici pour accéder à une bibliographie du droit constitutionnel irlandais VIII LIENS Cliquez sur un lien ci dessous pour accéder au site Web correspondant

  Original URL path: http://www.supremecourt.ie/supremecourt%5Csclibrary3.nsf/pagecurrent/3D8153FFE7AEEF6280257315005A416A?opendocument&l=en (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Supreme Court of Ireland
  Court Composition of the Court Jurisdiction of the Court Judgments of the Supreme Court Advanced Search Article 26 References Important Judgments Latest Judgments Search Judgments by Year Links The Courts Service The European Court of Human Rights The European Court of Justice The Judicial Studies Institute Journal Members of the Court Appointment and Tenure of Judges of the Supreme Court Judges of the Supreme Court The Chief Justice Chief Justice

  Original URL path: http://www.supremecourt.ie/supremecourt/sclibrary3.nsf/SitemapEN?openpage&l=en (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Deutsch
  Artikel 26 der Verfassung die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzentwurfs auf Vorlage durch den irischen Präsidenten Sollte der Gerichtshof entscheiden dass der Gesetzentwurf oder eine bzw mehrere seiner Bestimmungen nicht mit der Verfassung vereinbar sind darf er vom Präsidenten nicht unterschrieben oder als Gesetz verkündet werden Zusammensetzung des Supreme Court Rechtsprechung des Supreme Court II MITGLIEDER DES GERICHTSHOFS Der Supreme Court besteht aus dem Chief Justice von Irland der der Präsident des Gerichtshofs ist sowie aus sieben Richtern Zusätzlich ist der Präsident des High Court von Rechts wegen Mitglied des Supreme Court Der Chief Justice von Irland Richter des Supreme Court Berufung und Amtszeit der Richter des Supreme Court III ENTSCHEIDUNGEN DES GERICHTSHOFS Entscheidungs Datenbank in englischer Sprache IV DAS RECHTSSYSTEM Klicken Sie hier für Informationen über die irische Verfassung die Gewaltenteilung Grundrechte und das Recht der Europäischen Gemeinschaft V DAS GERICHTSSYSTEM Klicken Sie hier für Informationen über das irische Gerichtssystem und ein Diagramm des Gerichtssystems VI DIE VERFASSUNG Die Verfassung von Irland ist das Grundgesetz des Staates siehe auch Das Rechtssystem weiter oben Klicken Sie hier um den vollständigen Text der Verfassung im PDF Format abzurufen VII BIBLIOGRAPHIE DES IRISCHEN VERFASSUNGSRECHTS Klicken Sie hier für eine Bibliographie des

  Original URL path: http://www.supremecourt.ie/supremecourt/sclibrary3.nsf/SearchView/Deutsch?opendocument&l=en (2016-02-09)
  Open archived version from archive