archive-ie.com » IE » P » PLEANALA.IE

Total: 323

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pleanála: Planning Issues
  Help Planning Issues Planning Guidelines Planning Information Planning Legislation Last modified 29 06 2007 Weekly lists New cases Decided cases SID cases Oral hearings Referrals Planning Appeals Dublin Connacht Leinster Munster Ulster Other cases Local Authority Projects Determinations Referrals Strategic

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/publications/planningindex.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • Pleanála: Tuarascáil Bhliantúil an Bhoird Phleanála 2006
  den chuspóir ama reachtúil 18 seachtain tite tuilleadh ó 53 i 2006 go 49 i 2007 Má fhéachtar ar an iontógáil ard ba é 2741 an líon cásanna ar láimh ag deireadh mhí Mheán Fómhair 2007 ardú 22 ar mhí Mheán Fómhair 2006 Tá an Bord ag glacadh gach beart a fhéadfar chun déileáil leis an riaráiste agus chun dul ar ais chomh luath agus is féidir chun a chuspóir straitéiseach foriomlán a bhaint amach chun 90 de chásanna a chuir de láimh laistigh de 18 seachtain Áirítear orthusan acmhainní breise a chur in áit agus roghanna eile a bhreithniú chun cur le haschur Is oth leis an mBord go mbíonn moilleanna ann Is léir go léiríonn líon ard leanúnach na nachomharc an t ardú ginearálta ar iarratais phleanála chuig údaráis áitiúla agus níl sin mar thoradh ar ardú ar an ráta achomhairc ráta atá fanta seasmhach ag thart ar 7 go náisiúnta Seachas na cásanna Infrastruchtúir Straitéisigh cuireadh leis an líon cásanna a tógadh isteach go háirithe ó achomhairc a bhaineann le scéimeanna tithíochta móra 30 aonad cairéil a léiríonn an daingniú níos géire ar rialú forbairtí cairéal faoi Acht 2000 forbairtí talmhaíochta a léiríonn na Rialacháin Níotráite feirmeacha gaoithe agus tithe i ngairdíní bruachbhailteacha Treochtaí ginearálta i dtuarascáil 2006 Seo a leanas roinnt de na treochtaí ginearálta i ngnáthachomhairc phleanála i dtuarascáil 2006 Ba é 33 an sciar de chinntí áitiúla a ndearnadh achomharc ina n aghaidh a d aisiompaigh an Bord i gcomparáid le 30 i 2005 Ba é an toradh a bhí le hachomhairc an chéad pháirtí i gcoinne diúltaithe gur tugadh cead i 26 de na cásanna ardú ó 24 i 2005 Ba é an toradh a bhí le hachomhairc ón tríú páirtí in aghaidh cead a bhronnadh gur diúltaíodh 43 ardú ó 40 i 2005 Cuireadh 25 d achomhairc 27 i 2005 de láimh gan chinneadh foirmiúil ón mBord go príomha mar gheall go raibh siad neamhbhailí 15 nó gur aistarraingíodh iad 9 Criosú talún nach bhfuil inbhuanaithe Dúirt an Cathaoirleach gur thug sé an tAire Comhshaoil Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ar aird ag feidhmiú a chumhachtaí maidir le hidirghabháil a dhéanamh nuair a bhíonn cinntí criosaithe i bPleananna Forbartha ag teacht salach ar pholasaithe náisiúnta Fáiltíonn sé roimhe sin agus roimh idirghabhálacha den sórt céanna ón Aire roimhe sin mar gheall go mbíonn ar an mBord déileáil le hachomhairc a bhaineann le láithreáin i gcásanna nach mbíonn an criosú ag teacht le prionsabail d fhorbairt inbhuanaithe Ba chóir go mbeadh criosú talún mar tháscaire soiléir go bhfuil an talamh oiriúnach don fhorbairt den chineál a luaitear faoi réir ag aon cháilíochtaí a léirítear sa Phlean Forbartha agus tá sin bunúsach d fheidhmiú ár gcóras pleanála Thug an tUasal O Connor foláireamh áfach nach bhféadfaí glacadh leis go mbeadh constaic ar an mBord cead a bhronnadh trí chriosanna nach raibh inbhuanaithe nó a tháinig salach ar pholasaithe náisiúnta nó treoirlínte pleanála réigiúnacha Thug sé samplaí de chásanna a mbeadh baol tuilte ann do láithreáin

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/news/20071109_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  féin foirgneamh ilúsaide a thógáil chuid 22 stór chuid 3 stór ós cionn íoslach dhá leibhéal 98 spásanna páirceála do rothair agus suíomh agus seirbhísí ghaolmhara Halla na Saoirse Cé Eden Baile Átha Cliath 1 Treorach Ordú Tuarascáil an Cigire Last modified 13 06 2011 Liostaí Seachtainiúla Cásanna Nua Cásanna réitithe Cásanna SID nua agus réitithe Éisteachtai Ó Bhéal Cásanna tagartha Údaráis Phleanála Baile Átha Cliath Connacht Laighean Mumhan Uladh

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/news/240350/240350_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  go dtí Droichead Broome Baile Átha Cliath Tuarascáil an Chigire Meán Fómhair 2011 Taurascáil Breise an Chigire Meitheamh 2011 Taurascáil Systra ar córas soláthair chumhachta comhroghnach Treoir an Bhoird Réamhrá Cúiseanna agus Measanna Sceideal 14 Coinníollacha an Bhoird Sceideal 15 Nótaí maidir le cinneadh an Bhoird Ordú Iarnróid Dáta an Leasaithe Deireanaigh 03 08 2012 Liostaí Seachtainiúla Cásanna Nua Cásanna réitithe Cásanna SID nua agus réitithe Éisteachtai Ó Bhéal Cásanna

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/news/NA0004/NA0004_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  iarnróid a cheadú Treoir Réamhra san áireamh Cúiseanna agus Coinníollacha Clár na n Ábha Ordú Iarnróid Sceideal 11 Coinníollacha Sceideal 12 Nótaí Míniúcháin Tuarascáil an Chigire An Phríomh Tuarascáil Aguisín 1 Achoimre ar Áighneachtaí Scríofa Aguisín 2 Éisteacht ó Bhéal Aguisín 3 Breithmheas ar Torann na Talún Creathadh Geoiteicniúil agus araile Aguisín 4 Breithmheas ar Torann Aerbheirthe Aguisín 5 Breithmheas ar Trácht agus Iompair Last modified 15 12 2011 Liostaí

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/news/NA0005/NA0005_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  Line between Inchicore and East Wall Dublin Oral Hearing Report Oral Hearing Report Appendix A Return to NA0005 Main Page Last modified 15 12 2011 Weekly lists New cases Decided cases SID cases Oral hearings Referrals Planning Appeals Dublin Connacht

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/news/NA0005/oralhearingreport.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  on clearly identifying the extent of reinstatement on a street by street basis and should include details in relation to type and quality of materials to be used 7 Strategic Environmental Assessment SEA Consideration of the issue of requirement for SEA Module 2 Local Authority Dublin City Council At the end of the submission the applicant will be afforded the opportunity to respond Cross questioning discussion will then be facilitated Module 3 Public Bodies Waterways Ireland Iarnród Éireann National Roads Authority NRA Department of Transport DOT Inland Fisheries Ireland IFI Dublin Docklands Development Authority DDDA Bus Éireann Dublin Bus Department of Environment Heritage and Local Government DoEHLG Department of Communications Energy and Natural Resources DoCENR At the end of each submission the applicant will be afforded the opportunity to respond Cross questioning discussion will then be facilitated Module 4 Observer Submissions General Issues Irish Georgian Society Dr Warren Whitney Donal O Brolchain Dublin City Centre Business Association Limited John Spain Luke Gardiner Limited Ruadhán MacEoin Peter Sweetman and Associates Dublin Chamber of Commerce Dublin Civic Trust Responses and cross questioning discussion as before Module 5 St Stephen s Green DEKS McNally Opticians 35 38 St Stephen s Green Boston College Ireland Limited 42 43 St Stephen s Green Ciaran McGrath 22 St Stephen s Green Kildare Street and University Club 17 St Stephen s Green Bank of Scotland Ireland 124 127 St Stephen s Green West Ampleforth Limited Fitzwilliam Hotel St Stephen s Green Hibernian Club 9 St Stephen s Green William Murray Rory Fitzpatrick 11 St Stephen s Green North Europlan Insurances Dublin Limited 11 St Stephen s Green North Thomas Barry and Company Solicitors 11 St Stephen s Green North Salix Trust Limited 6 7 St Stephen s Green North Peploes Restaurant 16 St Stephen s Green James Adam and Sons 26 St Stephen s Green Irish Life Investment Managers on behalf of owners of St Stephen s Green Shopping Centre and Royal College of Surgeons in Ireland 123 St Stephen s Green Treasury Holdings and Castlemarket Holdings properties at various locations Q Park Ireland Limited car parks at various locations Responses and cross questioning discussion as before Module 6 Grafton Dawson Nassau TCD Irish Airlines Pensions Limited and AGS Republic of Ireland Pension Nominees Ltd 10 11 Molesworth Street Jones Lang LaSalle 10 11 Molesworth Street Aviva Life and Pensions Limited properties at various locations Setanta Centre Irish Airlines Pension Limited Irish Airline Pilots Pensions Limited 18 Dawson Street and 39 45 Molesworth Street Fitzers Restaurant 51 Dawson Street ESCU Credit Union Limited 55 Dawson Street John O Connor 26 28 Dawson Street Royal Irish Automobile Club 33 34 Dawson Street Carluccio s 52 Dawson Street YVNO Retailing Limited Yasmin Velloza 43 Dawson Street and 19A South Anne Street John Morton Limited 48 49 Nassau Street Design Yard 48 49 Nassau Street Appleby Jewellers Johnson Court John Barron Richard Alan 58 Grafton Street John Ronan Holdings properties at various locations Trinity College Dublin TCD Responses and cross

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/na0004/orderofproceedings.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  Fhorbairt Bhóthair Ceadaithe Treoir an Bhoird HA0026 Cás Fhorbairt Bhóthair Ceadaithe Tuarascáil an Chigire Aguisín I Tuarascáil maidir leis na himpleachtaí ar Oidhreacht Chultúrtha Tírdhreach agus Amharc Aguisín VI Tuarascáil achomair faoin Éisteacht ó Bhéal Ordú an Bhoird KA0015 Cás Ordú Cheannaigh Éigeantaigh Treoir an Bhoird KA0015 Cás Ordú Cheannaigh Éigeantaigh Last modified 23 02 2012 Liostaí Seachtainiúla Cásanna Nua Cásanna réitithe Cásanna SID nua agus réitithe Éisteachtai Ó Bhéal

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/ha0026/ha0026_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive •