archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Cúrsa Oiliúna do Theagascóir Áiseanna Fóillíochta
  haghaidh fostaíochta sa Tionscal Fóillíochta Tá an Cúrsa Oiliúna seo ag díriú ar dhaoine ar spéis leo dul i mbun gairme i réimsí an oibriúcháin ionaid linn snámha an teagaisc aclaíochta agus fholláine na gardála tarrthála agus an snámh a theagasc Tréimhse ama an Chúrsa Oiliúna do Theagascóir Áiseanna Fóillíochta is ea 41 seachtaine ina bhfuil 25 seachtain d oiliúint seachtarphoist le FÁS i gceist agus dhá bhloc de 8 seachtaine d oiliúint i mbun poist le hóstchuideachta An Post An ról atá ag an Teagascóir Áiseanna Fóillíochta ná teagasc tacaíocht agus seirbhísí a chur ar fáil do chliaint d Áiseanna Fóillíochta Is iad seo a leanas feidhmeanna áirithe a bheadh ar siúl ag Teagascóir maoirseacht ar úsáideoirí na áiseanna an snámh agus gníomhaíochtaí folláine a theagasc gníomhaíochtaí fóillíochta a phleanáil agus a ullmhú CPR agus Garchabhair a reáchtáil de réir mar is gá teagmháil a dhéanamh le custaiméirí taifid chustaiméirí a choimeád agus seiceálacha stoic agus trealaimh a dhéanamh An Duine Ní mór duit a bheith ar an aois reatha reachtúil fágála scoile de 16 bliana d aois agus a bheith oilte go leibhéal an Teastais Shóisearaigh Ní mór duit a bheith in ann snámh 20 go 25 méadar a dhéanamh agus é seo a chruthú Ba bhuntáiste é dá mbeadh deimhniú bunúsach roimhe seo agat i sábháilteacht san uisce Ba chóir go mbeifeá cumasach agus spéis a bheith agat i ngníomhaíochtaí folláine agus a bheith aclaí ar leibhéal réasúnta Ba bhuntáise é dá mbeadh taithí agat roimhe seo i gcúrsaí spóirt Ní mór duit a bheith féin inspreagtha gur mian leat foghlaim agus go bhfuil tú toilteanach cuidiú le daoine eile agus iad ag foghlaim Ba chóir go mbeadh scileanna maithe cumarsáide agat chomh maith le pearsantacht chairdiúil fháilteach agus shóisialta Dul Chun Cinn Agus an cháilíocht bainte

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/F%C3%B3ill%C3%ADocht+agus+Sp%C3%B3rt/C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+do+Theagasc%C3%B3ir+%C3%81iseanna+F%C3%B3ill%C3%ADochta.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Cúrsa Oiliúna do Theagascóir Gníomhaíochtaí Lasmuigh
  Lasmuigh sa tionscal gníomhaíochtaí agus oideachais lasmuigh Tréimhse ama an Chúrsa Oiliúna do Theagascóir Gníomhaíochtaí Lasmuigh is ea 45 seachtain Is éard atá i gceist leis an gCúrsa Oiliúna ná 37 seachtain d oiliúint seachtarphoist le FÁS agus 8 seachtaine d oiliúint i mbun poist le hóstfhostóir An Post Is oibrí cáilithe é an Teagascóir Gníomhaíochtaí Lasmuigh atá in ann tascanna laethúla a dhéanamh go cumasach faoi ghnáthchoinníollacha oibriúcháin sa teagasc sa Tionscal Áineasa Lasmuigh San áireamh sna scileanna agus tascanna seo tá sléibhteoireacht dreapadóireacht treodóireacht curachóireacht cúram éigeandála tarrthála teagasc agus ceannaireacht An Duine Ba chóir go mbeifeá ar an aois reatha reachtúil fágála scoile de 16 bliana d aois a bheith oilte go leibhéal chaighdeán na hArdteistiméireachta agus spéis a bheith agat i ngníomhaíochtaí áineasa lasmuigh Ba chóir go mbeadh sárscileanna cumarsáide agat agus ba chóir go mbainfeá taitneamh as a bheith ag obair le leanaí daoine fásta agus le grúpaí Ní mór duit a bheith in ann snámh agus a bheith in ann d airde agus cumas réasúnta sa lúthchleasaíocht a bheith agat Ba bhuntáiste é dá mbeadh taithí agat roimhe seo i ngníomhaíochtaí lasmuigh Dul Chun Cinn Agus an cháilíocht bainte amach beidh deiseanna agat dul

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/F%C3%B3ill%C3%ADocht+agus+Sp%C3%B3rt/C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+do+Theagasc%C3%B3ir+Gn%C3%ADomha%C3%ADochta%C3%AD+Lasmuigh.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cúrsa Oiliúna do Ghrúmaeir Rásaíochta
  don lucht fágála scoile agus don lucht dífhostaíochta atá mar aidhm aige na scileanna agus an taithí praitciúil atá de dhíth a chur ar fáil dóibh le haghaidh fostaíochta sa tionscal capaill fholaíochta mar Ghrúmaeir Rásaíochta Tréimhse ama an Chúrsa Oiliúna do Ghrúmaeir Rásaíochta is ea 30 seachtain Is éard atá i gceist leis an gCúrsa Oiliúna ná 20 seachtain d oiliúint faoi threoir FÁS agus 10 seachtaine d oiliúint i mbun poist faoi mhaoirseacht traenálaithe capaill rása áitiúla Tá an Cúrsa Oiliúna seo á reáchtáil i gcomhpháirtíocht le RACE sa Churrach Co Chill Dara An Post Is oibrí oilte é an Grúmaeir Rásaíochta sa tionscal rásaíochta capall atá in ann raon tascanna riachtanacha a dhéanamh go cumasach sa ról mar ghrúmaeir rásaíochta lena n áirítear gnáthamh agus cothabháil an stábla grúmaeireacht agus guaiseanna a bhaineann le marcaíocht agus láimhseáil na gcapall fholaíochta a aithint agus a sheachaint An Duine Ní mór duit a bheith ar an aois reatha reachtúil fágála scoile de 16 bliana d aois B fhearr go mbeadh caighdeán an Teastais Shóisearaigh nó Bonnleibhéal FETAC NCVA a bheith bainte amach agat Ní mór go mbainfeá sult as a bheith ag obair le capaill agus inniúlacht a léiriú chun obair agus cúram a dhéanamh ar chapaill Ní mór duit a bheith aclaí le cothromaíocht agus comhordú maith agus ní mór grá a bheith agat do chapaill agus don obair amuigh faoin aer San áireamh sna scileanna pearsanta atá de dhíth tá meon dearfach i dtreo na hoibre a bheith in ann éisteacht agus foghlaim agus a bheith mar dhuine féinsmachtaithe agus tiomanta Dul Chun Cinn Má chríochnaíonn tú an Cúrsa Oiliúna seo beidh tú in ann a bheith fostaithe mar Ghrúmaeir Rásaíochta nó i post mar bhall foirne stábla agus beidh deiseanna ar fáil le dul chun cinn

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/F%C3%B3ill%C3%ADocht+agus+Sp%C3%B3rt/C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+do+Ghr%C3%BAmaeir+R%C3%A1sa%C3%ADochta.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Teagmháil le hOifig Oiliúnaitheachta FÁS
  Fostaithe Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Teagmháil le hOifig Oiliúnaitheachta FÁS Le haghaidh tuilleadh eolais faoi Chlár Oiliúnaitheachta FÁS déan teagmháil le FÁS An tAonad Oiliúnaitheachta 27 33 Sráid an Bhagóid Uacht Baiel Átha

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/Teagmh%C3%A1il+le+hOifig+Oili%C3%BAnaitheachta+F%C3%81S.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - An tIarthar
  Míchumais Reachtaíocht Míchumais Soláthróirí Speisialta Oiliúna Déan Teagmháil le FÁS Oiliúint FÁS Soláthróirí Speisialta Oiliúna Soláthróirí Speisialta Oiliúna Cúrsaí Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna An tIarthar An tIarthar Lár An tIarthuaisceart An tOirdheisceart An tOirthuaisceart Baile Átha Cliath Lár Tíre Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna Teicneolaíocht Oiriúnaitheach Comhionannas baile Comhionannas Míchumas Soláthróirí Speisialta Oiliúna Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna An tIarthar An tIarthar Ionaid Oiliúna an Iarthair Ionad Oiliúna na Gaillimhe Eastát Tionsclaíochta

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/Sol%C3%A1thr%C3%B3ir%C3%AD+Speisialta+Oili%C3%BAna/Sonra%C3%AD+Shol%C3%A1thr%C3%B3ir%C3%AD+Speisialta+Oili%C3%BAna/An+tIarthar.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - An tIarthar Lár
  Naisc Úsáideacha Oiliúint Eolais Míchumais Reachtaíocht Míchumais Soláthróirí Speisialta Oiliúna Déan Teagmháil le FÁS Oiliúint FÁS Soláthróirí Speisialta Oiliúna Soláthróirí Speisialta Oiliúna Cúrsaí Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna An tIarthar An tIarthar Lár An tIarthuaisceart An tOirdheisceart An tOirthuaisceart Baile Átha Cliath Lár Tíre Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna Teicneolaíocht Oiriúnaitheach Comhionannas baile Comhionannas Míchumas Soláthróirí Speisialta Oiliúna Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna An tIarthar Lár An tIarthar Lár Ionaid Oiliúna Ionad Oiliúna

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/Sol%C3%A1thr%C3%B3ir%C3%AD+Speisialta+Oili%C3%BAna/Sonra%C3%AD+Shol%C3%A1thr%C3%B3ir%C3%AD+Speisialta+Oili%C3%BAna/An+tIarthar+L%C3%A1r.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - An tIarthuaisceart
  Teagmháil le FÁS Oiliúint FÁS Soláthróirí Speisialta Oiliúna Soláthróirí Speisialta Oiliúna Cúrsaí Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna An tIarthar An tIarthar Lár An tIarthuaisceart An tOirdheisceart An tOirthuaisceart Baile Átha Cliath Lár Tíre Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna Teicneolaíocht Oiriúnaitheach Comhionannas baile Comhionannas Míchumas Soláthróirí Speisialta Oiliúna Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna An tIarthuaisceart An tIarthuaisceart Ionaid Oiliúna Ionad Oiliúna Ghaoth Dobhair Na Doirí Beaga Leitir Ceanainn Co Dhún na nGall Teil 353

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/Sol%C3%A1thr%C3%B3ir%C3%AD+Speisialta+Oili%C3%BAna/Sonra%C3%AD+Shol%C3%A1thr%C3%B3ir%C3%AD+Speisialta+Oili%C3%BAna/An+tIarthuaisceart.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - An tOirthuaisceart
  Foilseacháin agus Nuachtlitreacha Míchumais Fostaíocht faoi Thacaíocht Míchumas Naisc Úsáideacha Oiliúint Eolais Míchumais Reachtaíocht Míchumais Soláthróirí Speisialta Oiliúna Déan Teagmháil le FÁS Oiliúint FÁS Soláthróirí Speisialta Oiliúna Soláthróirí Speisialta Oiliúna Cúrsaí Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna An tIarthar An tIarthar Lár An tIarthuaisceart An tOirdheisceart An tOirthuaisceart Baile Átha Cliath Lár Tíre Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna Teicneolaíocht Oiriúnaitheach Comhionannas baile Comhionannas Míchumas Soláthróirí Speisialta Oiliúna Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna An tOirthuaisceart

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/Sol%C3%A1thr%C3%B3ir%C3%AD+Speisialta+Oili%C3%BAna/Sonra%C3%AD+Shol%C3%A1thr%C3%B3ir%C3%AD+Speisialta+Oili%C3%BAna/An+tOirthuaisceart.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive