archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Cúrsa Oiliúna do Riarthóir Lóistíochta Slabhra an tSoláthair
  lucht fágála scoile iarratasóirí lánfhásta agus don lucht dífhostaíochta atá mar aidhm aige an oiliúint atá de dhíth a chur ar fáil dóibh le haghaidh fostaíochta sa réimse bainistíochta slabhra an tsoláthair agus iompair Tréimhse ama an Chúrsa Oiliúna do Riarthóir Lóistíochta Slabhra an tSoláthair is ea 38 seachtain Is éard atá i gceist leis an gCúrsa Oiliúna ná 22 seachtain d oiliúint seachtarphoist le FÁS agus 16 seachtaine d oiliúint i mbun poist le hóstfhostóir An Post Is oibrí cáilithe é Riarthóir Lóistíochta Slabhra an tSoláthair atá in ann tascanna laethúla a dhéanamh go cumasach faoi ghnáthchoinníollacha oibriúcháin i dtionscal bainistíochta slabhra an tsoláthair agus na lóistíochta Tá ról riarthóir lóistíochta slabhra an tsoláthair éagsúil lena n áirítear obair a dhéanamh sna réimsí ceannaigh soláthair pleanála agus rialaithe táirgí iompair dáileacháin agus bainistíochta caidrimh custaiméirí An Duine Ní mór duit a bheith ar an aois reachtúil fágála scoile de 16 bliana d aois agus a bheith oilte go leibhéal chaighdeán na hArdteistiméireachta nó a comhionann Ba chóir go mbeadh scileanna maithe litearthachta uimhearthachta agus cumarsáide a bheith agat agus ba chóir go mbainfeá sult as a bheith ag obair mar bhall foirne Ba bhuntáiste é da mbeadh buneolas agat ar chórais fheidhmiúcháin ríomhairí Cé nach bhfuil sé éigeantach bheadh taithí roimhe san ollstóráil dáileachán miondíoltóireacht agus loingseoireacht inmhianaithe Dul Chun Cinn Agus an cháilíocht bainte amach beidh deiseanna agat dul chun cinn a dhéanamh go poist shinsearacha sa tionscal bainistíochta slabhra an tsoláthair agus lóistíochta trí thaithí agus oideachas breise oiliúint bhreise a fháil ar féidir leat a dhéanamh i réimsí ar nós Bainistíochta Slabhra an tSoláthair Gnó TF agus réimsí gaolmhara Gheobhaidh foghlaimeoirí a n éiríonn leo díolúine ón gcéad bhliain de Dioplóma trí bliana i mBainistíocht Ábhar ó Institiúid Ceannaigh agus Ábhar na hÉireann IIPMM Faoi réir

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/Riarach%C3%A1n+agus+Gn%C3%B3/C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+do+Riarth%C3%B3ir+L%C3%B3ist%C3%ADochta+Slabhra+an+tSol%C3%A1thair.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Cúrsa Oiliúna do Chléireach Seachadta Last-Táille
  sárbhunchloch é an Cúrsa Oiliúna do Chléireach Seachadta Last Táille don lucht fágála scoile d iarratasóirí lánfhásta agus don lucht dífhostaíochta ar mian leo an oiliúint riachtanach a dhéanamh le hoibriú sa Tionscal Seachadta Last Táille Is clár 35 seachtain é an Cúrsa Oiliúna do Chléireach Seachadta Last Taille Is éard atá i gceist leis an gCúrsa Oiliúna ná 23 seachtain d oiliúint seachtarphoist le FÁS agus 12 seachtaine d oiliúint i mbun poist le hóstfhostóir An Post Is oibrí cáilithe é an Cléireach Seachadta Last Táille atá in ann tascanna dealagáidithe a dhéanamh go cumasach Ar bhonn na dtreoracha agus eolas cuí an ghnáis tugann an Cléireach Seachadta Last Táille faoi réimse gníomhaíochtaí lena n áirítear ag déileáil le foirmiúlachtaí custam agus mál doiciméadú easpórtála a chóimeáil le haghaidh mála long amach muirir last táille ar lastas a mheá a thomhas agus a ríomh Ba chóir go mbeadh sárscileanna cumarsáide agus idirphearsanta agat toisc go mbeidh tú ag déileáil le hoibreoirí iompair faoi úinéireacht ar conradh An Duine Ní mór duit a bheith ar an aois reachtúil fágála scoile de 16 bliana d aois agus a bheith oilte go leibhéal chaighdeán na hArdteistiméireachta nó a comhionann Bheadh sé inmhianaithe dá mbeadh spéis agat in obair a dhéanamh i réimsí oibriúchán riaracháin nó tacaíochta díolacháin an tionscail last táille Ba chóir scileanna maithe uimhearthachta agus litearthachta a bheith agat ba chóir duit díriú ar na mionsonraí agus scileanna cumarsáide agus idirphearsanta a bheith agat Dul Chun Cinn Beidh an deis ag oiliúnóirí dul ar aghaidh chuig an bpost mar mhaor agus bainisteoir lóistíochta trí staidéir bhreise a dhéanamh le comhlachtaí ar nós na hInstitiúide Cairte Lóistíochta agus Iompair Tá Cúrsaí Teastais agus Dioplóma san Iompar Loingseoireacht agus Last Táille á dtairiscint ag IATA agus FIATA Le haghaidh tuilleadh eolais téigh

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/Riarach%C3%A1n+agus+Gn%C3%B3/C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+do+Chl%C3%A9ireach+Seachadta+Last-T%C3%A1ille.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cúrsa Oiliúna d’Fhorbróir Bogearraí
  Cúrsa Oiliúna d Fhorbróir Bogearraí Cáilíocht Ardteastas FETAC i bhForbairt Bogearraí Mórdhámhachtain ar Leibhéal 6 An Cúrsa Tá Cúrsa Oiliúna d Fhorbróir Bogearraí deartha le tabhairt faoi na riachtanais ag an leibhéal iontrála Forbartha Bogearraí den tionscal agus riachtanais an luchta fhágála scoile dífhostaíochta ar mian leo cáilíocht a bhaint amach agus post a fháil mar Fhorbróirí Bogearraí Tréimhse ama an Chúrsa Oiliúna seo is ea 59 seachtain Is éard atá i gceist leis seo ná 46 seachtain d oiliúint seachtarphoist agus 13 seachtaine d oiliúint i mbun poist le hóstfhostóir An Post Tá Forbróir Bogearraí cumasach ina eochairghné le cuideachta bhrabúsach nó Rannóg TF éifeachtach in eagraíocht a reáchtáil go rathúil Is iad príomhfheidhmeanna an Fhorbróra Bhogearraí atá san áireamh ná forbairt tástáil doiciméadú agus cothabháil na gclár bogearraí B fhéidir go ndéanfaidh sé sí buntascanna deartha freisin Ní mór d Fhorbróir Bogearraí a bheith mar bhall foirne tionscadail atá in ann caidreamh dearfach a dhéanamh le baill foirne eile le comhghleacaithe ar fhoireann an tionscadail bhogearraí agus le cliaint Ní mór dó di cur go gníomhach le gnóthachtáil chuspóirí aontaithe foirne tionscadail laistigh de theorainneacha ama ar leith An Duine Ní mór duit a bheith ar an aois reachtúil fágála scoile de 16 bliana d aois agus a bheith oilte go leibhéal chaighdeán na hArdteistiméireachta nó a comhionann ar a laghad Ba chóir go mbeadh scileanna maithe fadhbréitigh agus cur chuige anailíseach i bhfadhbanna a réiteach Tá taithí roimhe seo i ríomhairí agus in ábhair ríomhaireachta inmhianaithe Dul Chun Cinn Má chomhlánaíonn tú an cúrsa oiliúna beidh tú cáilithe mar Fhorbróir Bogearraí Má bhaintear amach Ardteastas FECTAC cuireann seo rochtain ar fáil ar oideachas breise agus oiliúint bhreise i ngairmeacha comhchosúla agus gaolmhara Cad é an Chéad Chéim Eile Ba chóir duit dul i dteagmháil le hoifig áitiúil

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/Teicneola%C3%ADocht+Faisn%C3%A9ise/C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+d%E2%80%99Fhorbr%C3%B3ir+Bogearra%C3%AD.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cúrsa Oiliúna do Theicneoir Ríomhairí agus Cumarsáide
  agus bainte amach bronntar Ardteastas FETAC Leibhéal 6 ar an bhfoghlaimeoir i Saintacaíocht TF An Cúrsa Is sárbhunchloch é an Cúrsa Oiliúna do Theicneoir Ríomhairí agus Cumarsáide don lucht fágála scoile agus don lucht dífhostaíochta atá mar aidhm aige na scileanna atá de dhíth a chur ar fáil dóibh le gléasanna ríomhaireachta a shuiteáil agus a chothabháil chomh maith le trealamh cumarsáide gaolmhar thar raon leathan earnálacha tionscail tráchtála agus seachbhrabúsacha Tréimhse ama an Chúrsa Oiliúna do Theicneoir Ríomhairí agus Cumarsáide is ea 48 seachtain Is éard atá i gceist leis an gCúrsa Oiliúna ná 36 seachtain d oiliúint seachtarphoist le FÁS agus 12 seachtaine d oiliúint i mbun poist le hóstfhostóir An Post Oibríonn Teicneoir Ríomhairí agus Cumarsáide ar an láthair agus lasmuigh den láthair thar raon leathan earnálacha tionscail tráchtála agus seachbhrabúsacha Áirítear mar ról Teicneora cháilithe úsáid a bhaint as rogha bogearraí d fheidhmchláir líonra agus ghnó suiteáil líonra gléasanna ríomhaireachta agus córais theileafóin a chumrú agus a bharrfheabhsú cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach le bainisteoirí tacaíochta agus tacú le comhghleacaithe agus cliaint sheachtracha An Duine Ní mór duit a bheith ar an aois reachtúil fágála scoile de 16 bliana d aois agus a bheith oilte go leibhéal chaighdeán na hArdteistiméireachta nó a comhionann Tá scileanna maithe uimhearthachta agus litearthachta éigeantach Tá scileanna maithe labhartha agus scríofa inmhianaithe Ba chóir cur chuige anailíseach fadhbréitigh agus cinnteoireachta agus spéis i gcúrsaí TF a bheith agat Dul Chun Cinn Agus an cháilíocht bainte amach beidh deiseanna agat dul chun cinn a dhéanamh go poist shinsearacha san earnáil TF trí thaithí agus oideachas breise oiliúint bhreise a fháil ar féidir leat a dhéanamh ar leibhéal níos airde de Thacaíocht TF Is féidir tuilleadh eolais a fháil tríd an suíomh gréasáin CompTIA agus trí na hInstitiúidí Teicneolaíochta go náisiúnta Cad é

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/Teicneola%C3%ADocht+Faisn%C3%A9ise/C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+do+Theicneoir+R%C3%ADomhair%C3%AD+agus+Cumars%C3%A1ide.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cúrsa Oiliúna do Chúntóir Díolachán Cógaisíochta
  sárbhunchloch é an Cúrsa Oiliúna do Chúntóir Díolachán Cógaisíochta don lucht fágála scoile agus don lucht dífhostaíochta atá mar aidhm aige na scileanna agus an t eolas atá de dhíth a chur ar fáil dóibh le bheith mar Chúntóir Díolachán i gCógaslann Is clár 27 seachtain é an Cúrsa Oiliúna do Chúntóir Díolachán Cógaisíochta ina bhfuil 17 seachtaine i gceist d oiliúint seachtarphoist le FÁS agus 10 seachtaine d oiliúint struchtúrtha le hóstchuideachta An Post Is oibrí cáilithe é an Cúntóir Díolachán Cógaisíochta atá in ann tabhairt faoi thascanna riachtanacha go cumasach i gcógaslann lena n áirítear íocaíochtaí a láimhseáil i mbun cumarsáide leis na custaiméirí agus ag freastal orthu chomh maith le táirgí grúmaeireachta agus cúraim chnis ábhartha a mholadh Gnéithe den phost is ea a bheith ag déileáil le custaiméirí míshásta crosta agus uaireanta oscailte ag an deireadh seachtaine sealuaireanta agus uaireanta oscailte go déanach san oíche An Duine Ní mór duit a bheith ar an aois reachtúil fágála scoile de 16 bliana d aois agus a bheith oilte go leibhéal chaighdeán na hArdteistiméireachta nó a comhionann le pas sa Mhatamaitic agus sa Bhéarla ag an gnáthleibhéal Tógfar iarratasóirí lánfhásta nach gcomhlíonann na riachtanais oideachasúla san áireamh don chlár seo Ba chóir dea chuma a bheith ort agus ba chóir duit tú féin a iompar go muiníneach Dul Chun Cinn Leis an Teastas FETAC bainte amach i nDíolacháin Cógaisíochta ar Leibhéal 4 táthar in ann rochtain a dhéanamh le haghaidh oideachais bhreise agus oiliúna breise i réimse na cógaisíochta Is féidir le hiarrthóirí bogadh ar aghaidh chuig an gclár InterLink atá deartha do chúntóirí díolachán cógaisíochta le taithí Tuilleadh cúrsaí is ea an cúrsa Teicneora dáiliúcháin NVQ ar Leibhéal 3 agus an cúrsa IPU MCA Má tá spéis agat i gceachtar de na cláir thuas téigh i dteagmháil

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/D%C3%ADolach%C3%A1n/C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+do+Ch%C3%BAnt%C3%B3ir+D%C3%ADolach%C3%A1n+C%C3%B3gais%C3%ADochta.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cúrsa Oiliúna do Chúntóir Margaíochta agus Díolachán
  d iarratasóirí lánfhásta agus don lucht dífhostaíochta atá mar aidhm aige na scileanna agus an t eolas atá de dhíth a chur ar fáil dóibh le bheith mar Chúntóir Margaíochta Is clár 30 seachtain é an Cúrsa Oiliúna do Chúntóir Díolachán agus Margaíochta ina bhfuil 20 seachtain d oiliúint seachtarphoist le FÁS i gceist agus 10 seachtaine d oiliúint san ionad oibre le hóstfhostóir Tarlaíonn an oiliúint sa chuideachta faoi threoir oiliúnóir Scileanna na cuideachta An Post Is oibrí cáilithe é an Cúntóir Díolachán agus Margaíochta atá in ann tabhairt faoi raon tascanna riachtanacha go cumasach sa ról lena n áirítear anailís a dhéanamh ar dheiseanna margaíochta díolachán pearsanta spriocanna láithreoireachta díolachán a leagan síos tacaíocht díolachán inmheánach idirbheartaíocht margaíocht thar lear agus córais bhailiúcháin shonraí a chur i bhfeidhm An Duine Ní mór duit a bheith ar an aois reatha reachtúil fágála scoile de 16 bliana d aois agus an Ardteisitméireacht baint amach agat le pas sa Mhatamaitic agus sa Bhéarla Ba chóir duit a léiriú go bhfuil fíorspéis agat sa mhargaíocht Ba chóir scileanna maithe anailíseacha a bheith agat chomh maith le hinfheidhmeacht uimhriúil scileanna próiseála focal agus a bheith inspreagtha agus in ann glacadh le freagracht Ba chóir duit a bheith in ann díriú isteach ar rudaí agus ba chóir scileanna maithe cumarsáide a bheith agat Ba bhuntáiste é dá mbeadh taithí agat sa réimse Dul Chun Cinn Má bhaintear amach an Teastas FETAC i nDíolacháin agus Margaíocht ar Leibhéal 5 táthar in ann rochtain a dhéanamh ar oideacha breise agus oiliúint bhreise i réimsí comhchosúla nó gaolmhara An comhlacht proifisiúnta atá freagrach do staidéir mhargaíochta in Éirinn is ea Institiúid Margaíochta na hÉireann atá mar mhisean aici an ghairm Mhargaíochta a chur sa staid gur toisc ríthábhachtach í le haghaidh ratha ghnó Más mian le hoiliúnaithe

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/D%C3%ADolach%C3%A1n/C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+do+Ch%C3%BAnt%C3%B3ir+Marga%C3%ADochta+agus+D%C3%ADolach%C3%A1n.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cúrsa Oiliúna do Mharcach
  tionscal capaill fholaíochta Tréimhse ama an chúrsa oiliúna seo is ea 42 seachtain Is éard atá i gceist leis an gCúrsa Oiliúna ná 14 seachtaine oiliúna sa mharcaíocht bhunúsach agus i mbainistiú stáblaí ag RACE 18 seachtaine d oiliúint chomhtháite oiliúint i mbun poist ar maidin agus oiliúint seachtarphoist um thráthnóna agus 10 seachtaine d oiliúint i mbun poist go lánaimseartha faoi mhaoirseacht traenálaí chapall rása áitiúil An Post Tá an Marcach faoi Oilúint in ann raon scileanna agus tascanna riachtanacha a dhéanamh sa réimse cúraim chapaill rása agus marcaíochta laistigh den tionscal rásaíochta capall Chomh maith leis sin tá eolas leathan acu ar nósanna imeachta rialacha agus treoirlínte an ráschúrsa San áireamh i dtascanna an mharcaigh faoi oiliúint tá marcaíocht grúmaeireacht suinnsim beathú uisce a thabhairt agus tabhairt faoi ghnáthchúrsaí an stábla An Duine Le hiarratas a dhéanamh don chúrsa oiliúna seo ní mór duit a bheith idir 16 bliana agus 18 mbliana d aois roimh 1 Iúil sa bhliain a dhéanann tú an t iarratas agus a bheith faoi naoi gcloch 57kgs Níl aon íoschaighdeán oideachais don chúrsa oiliúna seo ach ba chóir bunscileanna litearthachta agus uimhearthachta a bheith agat Tá caighdeán an Teastais Shóisearaigh nó teastas Bonnleibhéil FETAC inmhianaithe Níl taithí marcaíochta roimhe seo éigeantach ach ba chóir go mbeifeá in ann cumas marcaíochta cothromaíocht mhaith agus comhordú maith a léiriú chomh maith le grá do chapaill agus don obair amuigh faoin aer Tá teastas dochtúra riachtanach freisin le do chuid folláine a chinntiú Dul Chun Cinn Agus an cháilíocht bainte amach beidh deiseanna agat dul chun cinn a dhéanamh go poist shinsearacha sa tionscal eachaí D fhéadfá tabhairt faoi oideachas breise oiliúint bhreise i réimsí ar nós teagaisc eachaíochta D imigh an chuid rannpháirtithe rathúla ar aghaidh le bheith fostaithe mar phrintísigh mharcaigh ghairmiúla ar conradh

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/F%C3%B3ill%C3%ADocht+agus+Sp%C3%B3rt/C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+do+Mharcach.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Eachaíocht - Cúrsa Oiliúna do Theagascóir Idirnáisiúnta ar Leibhéal 1 (BHSAI)
  don lucht dífhostaíochta atá mar aidhm aige na scileanna agus an taithí praitciúil atá de dhíth a chur ar fáil dóibh le haghaidh fostaíochta sa tionscal eachaíochta agus chun iad a ullmhú le haghaidh scrúduithe agus as a mbainfí amach cáilíochtaí Teagascóra Chúnta BHS aitheanta Is clár 49 seachtain é an Cúrsa Oiliúna do Theagascóir Eachaíochta Idirnáisiúnta ar Leibhéal 1 Is éard atá i gceist leis an gCúrsa Oiliúna ná 3 seachtaine d oiliúint seachtarphoist le FÁS 44 seachtain d oiliúint le foras marcaíochta formheasta a chuireann oiliúint i mbun poist agus seachtarpoist ar fáil agus ag an deireadh 2 sheachtain d oiliúint seachtarphoist le FÁS An Post Is oibrí cáilithe é an Teagascóir Eachaíochta Idirnáisiúnta ar Leibhéal 1 atá in ann raon tascanna riachtanacha a dhéanamh go cumasach sa ról lena n áirítear marcaíocht grúmaeireacht láimhseáil capall boinn agus crú cúram féarthailte uisce a thabhairt agus beathú múineadh agus cóitseáil agus ag treorú na marcaíochta An Duine Ní mór duit a bheith ar an aois reachtúil fágála scoile de 16 bliana d aois agus pas a bheith faighte agat sa Bhéarla ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh nó a chomhionann Ba chóir go léireofá cumas marcaíochta ar chapall agus a bheith in ann marcaíocht a dhéanamh ar chapall nó capaillín socair le taithí de shiúl ar sodar agus ar cheantar Ní mór duit taitneamh a bhaint as a bheith ag obair le capaill Ba chóir go mbeadh scileanna maithe cumarsáide agat agus ba chóir go mbainfeá sult as a bheith ag obair amuigh faoin aer Ní mór duit a bheith aclaí agus a bheith sásta obair a dhéanamh le linn uaireanta neamhchaidreamhacha lena n áirítear obair ag an deireadh seachtaine Dul Chun Cinn Agus an cháilíocht bainte amach beidh deiseanna agat dul chun cinn a dhéanamh go poist shinsearacha sa

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAnaitheachta%C3%AD/C%C3%BArsa%C3%AD+Oili%C3%BAnaitheachta/F%C3%B3ill%C3%ADocht+agus+Sp%C3%B3rt/Eacha%C3%ADocht+-+C%C3%BArsa+Oili%C3%BAna+do+Theagasc%C3%B3ir+Idirn%C3%A1isi%C3%BAnta+ar+Leibh%C3%A9al+1+%28BHSAI%29.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive •