archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Rogha Comhtháite Páirtaimseartha (PTIO)
  Sochar Banchéile Thréigthe DWB Cúnamh Feirme FA Is féidir am a chaitear ag fáil Liúntais Cúramóra a chomhaireamh i dtreo na tréimhse incháilitheachta 12 mí ach caithfidh dualgais chúraim a bheith críochnaithe agus caithfidh an duine a bheith ag fáil ceann amháin de JA JB nó OPFP faoi láthair Má tá tú 18 bliana d aois agus ag fáil ceann de na híocaíochtaí seo a leanas ón Roinn Coimirce Sóisialaí DSP Liúntas Míchumais Pinsean na nDall Pinsean Easláine Nóta caithfidh tú cead a bheith agat ón DSP páirt a ghlacadh i bhfostaocht de chineál athshlánúcháin Sochar Tinnis do 6 mhí nó níos mó Nóta caithfidh tú cead a bheith agat ón DSP páirt a ghlacadh i bhfostaocht de chineál athshlánúcháin Lucht siúil 18 mbliana d aois nó níos mó atá dífhostaithe agus ag fáil Leas Chuardaitheor Poist Liúntas Chuardaitheora Poist nó Íocaíocht Teaghlaigh Aon Tuismitheora do bhliain amháin nó níos faide I gcás lucht siúil faoi 18 mbliana d aois is leor 12 mí ar a laghad caite in Ionad Oiliúna Lucht Siúil d incháilitheacht Gach teifeach 18 mbliana d aois nó níos mó mar a dhearbhaíonn an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais atá ag fáil íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí Daoine 18 mbliana d aois nó níos mó ina gcónaí ar na hoileáin amach ón gcósta Iarchimí 18 mbliana d aois nó níos mó a tharchuireann an tSeirbhís Phromhaidh Freisin iarchimí 18 bliana nó níos mó nach dtarchuireann an tSeirbhís Phromhaidh agus atá ag fáil Chúnamh Chuardaitheora Poist nó Leas Chuardaitheora Poist do 3 bliana nó níos mó Cuirtear am caite mar phrosúnach san áireamh agus fad ama dífhostaithe á mheas Daoine 18 mbliana d aois nó níos mó a tharchuireann an Tascfhórsa Drugaí Is féidir am a chaitear ar chláracha aitheanta oiliúna nó fostaíochta ar nós cúrsa

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Fosta%C3%ADocht+Pobail/Inch%C3%A1ilitheacht+%E2%80%93+Rannph%C3%A1irt%C3%AD/Rogha+Comhth%C3%A1ite+P%C3%A1irtaimseartha+%28PTIO%29.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Rogha Poist Páirtaimseartha (PTJO)
  Thréigthe DWB Cúnamh Feirme FA Is féidir am a chaitear ag fáil Liúntais Cúramóra a chomhaireamh i dtreo na tréimhse incháilitheachta 3 bliana ach caithfidh dualgais chúraim a bheith críochnaithe agus caithfidh an duine a bheith ag fáil ceann amháin de JA JB nó OPFP faoi láthair Go bhfuil tú 35 bliana d aois agus ag fáil ceann de na híocaíochtaí seo a leanas ón Roinn Coimirce Sóisialaí DSP Liúntas Míchumais Pinsean na nDall Pinsean Easláine Nóta caithfidh tú cead a bheith agat ón DSP páirt a ghlacadh i bhfostaocht de chineál athshlánúcháin Sochar Tinnis do 6 mhí nó níos mó Nóta caithfidh tú cead a bheith agat ón DSP páirt a ghlacadh i bhfostaocht de chineál athshlánúcháin Iarchimí 35 bliana nó níos mó a tharchuireann an tSeirbhís Phromhaidh Freisin iarchimí 35 bliana nó níos mó nach dtarchuireann an tSeirbhís Phromhaidh agus atá ag fáil Chúnamh Chuardaitheora Poist nó Leas Chuardaitheora Poist do 3 bliana nó níos mó Cuirtear am caite mar phrosúnach san áireamh agus fad ama dífhostaithe á mheas Lucht siúil 18 mbliana d aois nó níos mó atá dífhostaithe agus ag fáil Leas Chuardaitheor Poist Liúntas Chuardaitheora Poist nó Íocaíocht Teaghlaigh Aon Tuismitheora do bhliain amháin nó níos faide I gcás lucht siúil faoi 18 mbliana d aois is leor 12 mí ar a laghad caite in Ionad Oiliúna Lucht Siúil d incháilitheacht Gach teifeach 18 mbliana d aois nó níos mó mar a dhearbhaíonn an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais atá ag fáil íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí Daoine 18 mbliana d aois nó níos mó ina gcónaí ar na hoileáin amach ón gcósta Daoine 18 mbliana d aois nó níos mó a tharchuireann an Tascfhórsa Drugaí Is féidir am a chaitear ar chláracha aitheanta oiliúna nó fostaíochta ar nós cúrsa oiliúna FÁS a chur

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Fosta%C3%ADocht+Pobail/Inch%C3%A1ilitheacht+%E2%80%93+Rannph%C3%A1irt%C3%AD/Rogha+Poist+P%C3%A1irtaimseartha+%28PTJO%29.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - An Nuacht is Déanaí
  Eolas Fúinn Déan Teagmháil Linn Printíseachtaí Oiliúint Fostaithe Comhshaol agus Tógála Pas Slán Scéim Deimhnithe Scileanna caireál Déan Teagmháil le FÁS Nuacht Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála Screen Training Ireland Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAint+Fostaithe/Sc%C3%A9im+Deimhnithe+Scileanna+caire%C3%A1l/Nuacht/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - An tIarthar
  Fúinn Déan Teagmháil Linn Ceisteanna Coitianta FAQ Déan Fiosrúchán Ar Líne Déan Teagmháil Linn Ionaid Oiliúna Oifigí Seirbhísí Fostaíochta An tIarthar An tIarthar Láir An tIarthuaisceart An tOirdheisceart An tOirthuaisceart Baile Átha Cliath Lár Tíre Oifigí Seirbhísí Fostaíochta Príomhoifigí Déan Teagmháil Linn baile Déan Teagmháil Linn Oifigí Seirbhísí Fostaíochta An tIarthar An tIarthar Oifig Seirbhísí Fostaíochta Bhéal an Átha Riverside Bóthar na hEaglaise Béal an Átha Co Mhaigh Eo Teil 353 0 96 24017 Teil 353 0 96 21211 Facs 353 0 96 70608 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Chaisleán an Bharraigh Aonad 7 8 Humbert Mall An tSráid Mhór Co Mhaigh Eo Teil 353 0 94 9034300 Facs 353 0 94 9022832 Oifig Seirbhísí Fostaíochta na Gaillimhe Island House Faiche na hArd Eaglaise Gaillimh Teil 353 0 91 534400 Facs 353 0 91 562718 Galway Oifig Seirbhísí Fostaíochta Ionad Oiliúna na Gaillimhe Páirc Ghnó Mhuirbheach Mhuirbheach Gaillimh Teil 353 0 91 706287 Teil 353 0 91 706272 Facs 353 0 91 706271 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Ros Comáin Sráid Lanesboro Ros Comáin Teil 353 0 90 6626802 Teil 353 0 90 6626746 Facs 353 0 90 6625399 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Thuama An tSráid Mhór Tuama Co na Gaillimhe Tel 353 0 93

  Original URL path: http://fas.ie/ga/D%C3%A9an+Teagmh%C3%A1il+le+F%C3%81S/Oifig%C3%AD+Seirbh%C3%ADs%C3%AD+Fosta%C3%ADochta/An+tIarthar.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - An tIarthar Láir
  Déan Teagmháil Linn Ceisteanna Coitianta FAQ Déan Fiosrúchán Ar Líne Déan Teagmháil Linn Ionaid Oiliúna Oifigí Seirbhísí Fostaíochta An tIarthar An tIarthar Láir An tIarthuaisceart An tOirdheisceart An tOirthuaisceart Baile Átha Cliath Lár Tíre Oifigí Seirbhísí Fostaíochta Príomhoifigí Déan Teagmháil Linn baile Déan Teagmháil Linn Oifigí Seirbhísí Fostaíochta An tIarthar Láir An tIarthar Láir Oifig Seirbhísí Fostaíochta na hInse 42 Sráid Pharnell Inis Co an Chláir Teil 353 0 65 6868280 Facs 353 0 65 6828502 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Luimnigh 18 Sráid Davis Luimneach Teil 353 0 61 208760 Facs 353 0 61 412326 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Luimnigh Perry Court Sráid Mhala Uachtarach Luimneach Teil 353 0 61 207980 Facs 353 0 61 316961 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Aonach 79 Sráid Uí Chomghaile Aonach Tiobraid Árann Teil 353 0 67 31879 Facs 353 0 67 31167 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Bhaile an Chaisleáin Nua Thiar Oifigí an Rialtais Gort Buí Baile an Chaisleáin Nua Thiar Co Luimnigh Teil 353 0 69 62411 Facs 353 0 69 61561 Oifig Seirbhísí Fostaíochta na Sionainne Ionad Oiliúna FÁS Eastát Tionsclaíochta na Sionainne Sionainn Co an Chláir Teil 353 0 61 706100 Facs 353 0 61 472613 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Dhúrlas Sráid an Mhanaigh Dúrlas Co

  Original URL path: http://fas.ie/ga/D%C3%A9an+Teagmh%C3%A1il+le+F%C3%81S/Oifig%C3%AD+Seirbh%C3%ADs%C3%AD+Fosta%C3%ADochta/An+tIarthar+L%C3%A1ir.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - An tIarthuaisceart
  tIarthuaisceart Oifig Seirbhísí Fostaíochta Bhaile Féith Seirbhísí Fostaíochta FÁS Dunfril House Bóthar Chnó Capaill Baile Féith Co Dhún na nGall Teil 353 0 74 9130384 Facs 353 0 74 9131446 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Chara Droma Rúisc Oifigí an Rialtais Shannon Lodge Cara Droma Rúisc Co Liatroma Teil 353 0 71 9620503 Facs 353 0 71 9620505 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Na Doirí Beaga Gaoth Dóbhair Ionad Oiliúna FÁS Na Doirí Beaga

  Original URL path: http://fas.ie/ga/D%C3%A9an+Teagmh%C3%A1il+le+F%C3%81S/Oifig%C3%AD+Seirbh%C3%ADs%C3%AD+Fosta%C3%ADochta/An+tIarthuaisceart.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - An tOirdheisceart
  Ionaid Oiliúna Oifigí Seirbhísí Fostaíochta An tIarthar An tIarthar Láir An tIarthuaisceart An tOirdheisceart An tOirthuaisceart Baile Átha Cliath Lár Tíre Oifigí Seirbhísí Fostaíochta Príomhoifigí Déan Teagmháil Linn baile Déan Teagmháil Linn Oifigí Seirbhísí Fostaíochta An tOirdheisceart An tOirdheisceart Oifig Seirbhísí Fostaíochta an Inbhir Mhóir Oifigí an Rialtais Castlepark An tInbhear Mór Co Chill Mhantáin Teil 353 0 402 39509 Facs 353 0 402 39413 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Bhré The Boulevard Bóthar Quinnsboro Bré Co Chill Mhantáin Teil 353 0 1 2867912 Facs 353 0 1 2864170 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Cheatharlaigh Ionad Siopadóireachta Cheatharlaigh Ascal an Chinnéidigh Ceatharlach Teil 353 0 59 9142605 Facs 353 0 59 9141759 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Chluain Meala FÁS Oifig Seirbhísí Fostaíochta 2 3 Sráid Emmet Cluain Meala Co Thiobraid Árann Teil 353 0 52 61 82240 Facs 353 0 52 61 82256 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Inis Córthaigh Bridgepoint Inis Córthaigh Co Loch Garman Teil 353 0 54 39300 Facs 353 0 54 39309 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Chill Chainnigh Baile na nGael Co Chill Chainnigh Teil 353 0 56 7765514 Facs 353 0 56 7764451 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Phort Láirge 56 Sráid Pharnell Port Láirge Teil 353 0 51 862900 Facs 353 0 51 862916

  Original URL path: http://fas.ie/ga/D%C3%A9an+Teagmh%C3%A1il+le+F%C3%81S/Oifig%C3%AD+Seirbh%C3%ADs%C3%AD+Fosta%C3%ADochta/An+tOirdheisceart.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - An tOirthuaisceart
  Déan Teagmháil Linn Oifigí Seirbhísí Fostaíochta An tOirthuaisceart An tOirthuaisceart Oifig Seirbhísí Fostaíochta an Chabháin Sráid Thomás Aghais An Cabhán Co an Chabháin Teil 353 0 49 4379600 Facs 353 0 49 4379601 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Dhroichead Átha 14 An Ché Thuaidh Droichead Átha Co Lú Teil 353 0 41 9837646 Facs 353 0 41 98 Oifig Seirbhísí Fostaíochta Dhún Dealgan Adelphi Court Long Walk Dún Dealgan Co Lú Teil

  Original URL path: http://fas.ie/ga/D%C3%A9an+Teagmh%C3%A1il+le+F%C3%81S/Oifig%C3%AD+Seirbh%C3%ADs%C3%AD+Fosta%C3%ADochta/An+tOirthuaisceart.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive