archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Faighteoirí Leas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist
  ar Mhíchumas Pá do Phrintísigh Norm Ollphá Scéim Cúnamh Poist Ioncaim Scéim Deontais do Choinneáil Fostaithe Scéim do Fóirdheontas Tuarastail Spáránacht Bhaineann Tacaíocht Cuardaitheora Poist Teangaire Agallaimh Poist Tionscnamh Áitiúil Oiliúna Treallamh san Ionad Oibre a Leasú Liúntais Maoiniú baile Liúntais Maoiniú Liúntais Oiliúna Faighteoirí Leas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist Faighteoirí Leas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist B fhéidir go mbeidh roinnt daoine faoi mhíchumas ag fáil Leasa Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist sula dtosaíonn siad ar oiliúint le FÁS Beidh na socruithe atá ann cheana i bhfeidhm dos na faighteoirí seo ag freastal ar oiliúint FÁS Gheobhaidh na rannpháirtithe liúntas oiliúna ó FÁS atá cothrom lena n íocaíocht leasa shóisialaigh agus breisíocaíocht oiliúna má tá siad incháilithe faoi na gnáthchritéirí breisíocaíochta oiliúna do dhaoine atá dífhostaithe le fada caithfidh said a bheith ag fáil Leasa Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist do thréimhse 12 mí nó níos mó nó a bheith ag aistriú ó chlár Fostaíochta Pobail nó an Tionscnaimh Poist Ba chóir do rannpháirtithe chúrsa atá ag iarraidh liúntas FÁS a fháil atá cothrom le Leas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuairdaitheora Poist Foirm F103 a líonadh isteach agus í a fháil comhlánaithe ag an

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Li%C3%BAntais+Oili%C3%BAna/Faighteoir%C3%AD+Leas+Cuardaitheora+Poist+n%C3%B3+Li%C3%BAntas+Cuairdaitheora+Poist.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Faighteoirí Liúntais Míchumais nó Pinsin na nDall
  siad a liúntas míchumais nó pinsin na ndall Leanfaidh an socrú seo i bhfeidhm dos na daoine atá i gceist ar bhonn pearsanta go dtí go gcrochnaíonn siad a gcúrsa oiliúna Go ginearálta ní íocfar an bhreisíocaíocht oiliúna leis na daoine sin Mar sin féin más ráta níos fábharaí dóibh é i toisc go bhfuil a n íocaíocht leasa shóisialaigh ag ráta laghdaithe íocfar liúntas oiliúna FÁS chomh maith le breisíocaíocht Rannpháirtithe Chúrsa Nua Do rannpháirtithe chúrsa a thosaigh oiliúint ar an 25 Meitheamh 2001 nó ina dhiaidh sin le soláthróir speisialta oiliúna nó in ionad oiliúna FÁS íocfaidh FÁS liúntas oiliúna atá cothrom le híocaíocht leasa shóisialaigh an duine agus breisíocaíocht oiliúna Stopfar de liúntas míchumais nó pinsin na ndall a íoc le linn don duine a bheith ag freastal ar an gcúrsa oiliúna FÁS Beidh ar rannpháirtithe nua Foirm DA103 a líonadh isteach iarratas d íoc liúntas oiliúna FÁS a chuirfidh an soláthróir oiliúna chuig an Roinn Gnóthaí Sóisialaigh agus Teaglaigh DSFA i Longfort a chuirfidh an liúntas míchumais nó pinsin na ndall ar fionraí Seolfaidh an DSFA an fhoirm DA103 ar ais chuig an soláthróir oiliúna ag léiriú an dáta ar cuireadh an liúntas ar fionraí agus méid an liúntais míchumais nó pinsin na ndall atá iníoctha Leasa Eile Is é aidhm FÁS ná san cásanna uuilig go gcoinneoidh an rannpháirtí leasa tánaisteacha ón Roinn Gnóthaí Sóisialaigh agus Teaglaigh DSFA agus nó an Roinn Sláinte agus Leanaí a bhí ag an duine sular thosaigh na socruithe nua Aithníonn FÁS go bhfuil na scéimeanna saor leictreachas saor cíos fóin srl a oibríonn an DSFA nasctha le híocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh a fháil lena n áirítear liúntas míchumais nó pinsin na ndall Leanfaidh na leasa seo i bhfeidhm do dhaoine faoi mhíchumas a fhaigheann liúntas oiliúna FÁS in ionad

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Li%C3%BAntais+Oili%C3%BAna/Faighteoir%C3%AD+Li%C3%BAntais+M%C3%ADchumais+n%C3%B3+Pinsin+na+nDall.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Faighteoirí Pinsin Easláine nó Liúntas Tinnis
  Oiliúint i bhFeasacht ar Mhíchumas Pá do Phrintísigh Norm Ollphá Scéim Cúnamh Poist Ioncaim Scéim Deontais do Choinneáil Fostaithe Scéim do Fóirdheontas Tuarastail Spáránacht Bhaineann Tacaíocht Cuardaitheora Poist Teangaire Agallaimh Poist Tionscnamh Áitiúil Oiliúna Treallamh san Ionad Oibre a Leasú Liúntais Maoiniú baile Liúntais Maoiniú Liúntais Oiliúna Faighteoirí Pinsin Easláine nó Liúntas Tinnis Faighteoirí Pinsin Easláine nó Liúntas Tinnis Caithfidh daoine ar phinsean easláine nó liúntas tinnis díolúine scríofa a fháil ó rialacha iompraíochta ón Roinne Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh DSFA sular féidir leo dul faoi oiliúint FÁS Leanfaidh socruithe atá ann cheana d fhaighteoirí phinsean easláine nó liúntas tinnis i bhfeidhm Íocfar an gnáthliúntas oiliúna FÁS faoi réir na rátaí caighdeánacha leis na tairbhithe seo bíodh siad in ionad oiliúna FÁS nó faoi oiliúint ag soláthróirí speisialta agus coinneoidh siad a n íocaíochtaí leasa shóisialaigh Coinneoidh na rannpháirtithe leasa eile ón DSFA agus nó an Roinn Sláinte agus Leanaí Ní bhfaighidh siad an Bhreisíocaíocht Oiliúna Ceadóidh FÁS do rannpháirtithe chúrsa faoi mhíchumas neamhláithreacht aí tinnis le teastas de 20 lá oibre ar an iomlán in aon tréimhse ceithre mhí tá sé seo níos fábharaí ná na socruithe do rannpháirtithe eile ar chúrsa FÁS Leanfaidh FÁS ag íoc an liúntais

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Li%C3%BAntais+Oili%C3%BAna/Faighteoir%C3%AD+Pinsin+Easl%C3%A1ine+n%C3%B3+Li%C3%BAntas+Tinnis.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Foilseacháin agus Nuachtlitreacha Míchumais
  Evaluation of the DIsability Allowance Project Midland Pilot pdf 278kb Midland Pilot pdf Ready Willing and Able pdf 367kb Ready Willing Able pdf Workway Disability and Employment Guidelines pdf 334kb Workway Disability Employment Guidelines pdf FÁS Vocational Training Strategy for Disabled People pdf 260kb Vocational Training Strategy pdf Nuachtlitreacha um Pholasaí Forbairt Nuachtlitir Eagrán 9 Meitheamh 2007 pdf 53kb Newsletter9 pdf Nuachtlitir Eagrán 8 Nollaig 2006 pdf 100kb Newsletter8 pdf

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/Foilseach%C3%A1in+agus+Nuachtlitreacha+M%C3%ADchumais.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Fostaíocht faoi Thacaíocht
  sa mhargadh saothair oscailte Cuidíonn an Clár Fostaíochta faoi Thacaíocht le daoine faoi mhíchumas a chuimsiú i bhfostaíocht íoctha sa sa mhargadh saothair oscailte ag soláthar tacaíochta chun cuidiú leis an bpróiseas cuimsithe seo agus chun riachtanais saothair fhostóirí a shásamh 4 Chéim Tá ceithre phríomhchéim ag Fostaíocht faoi Thacaíocht Céim A Measúnú Riachtanais Nuair a tharchuirtear duine d Fhostaíocht faoi Thacaíocht déanfaidh speisialtóir ar a dtugtar Cóitseálaí Poist measúnú riachtanais chun an cineál poist ar mhaith leis an duine a dhéanamh a aithint Céim B Aimsiú Poist agus Forbairt Ainmneoidh an Cóitseálaí Poist poist oiriúnacha déanfaidh anailís poist agus déanfaidh teagmháil le fostóirí ionchasacha Ansin lorgóidh an Cóitseálaí Poist roghanna poist oiriúnacha Céim C An cuardaitheoir poist a mheaitseáil le fostóir cuí An tacaíocht agus cóitseáil riachtanach san ionad oibre a sholáthar don bhfostaí Tabharfaidh an Cóitseálaí Poist tacaíocht don bhfostóir agus don bhfostaí araon Céim D Iarchúram agus leanúint up Le seirbhís iarchúraim ar ghlao dhualgas a sholáthar do chliaint agus fostaithe nuair is cuí Ba chóir go laghdófaí ar mhéid na tacaíochta a chuirtear ar fáil de réir mar a fhoghlaimíonn an fostaí na scileanna atá de dhíth don phost agus a théann i dtaithí ar an

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/Fosta%C3%ADocht+faoi+Thaca%C3%ADocht/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Naisc Úsáideacha
  Míchumais Soláthróirí Speisialta Oiliúna Teicneolaíocht Oiriúnaitheach Comhionannas baile Comhionannas Míchumas Naisc Úsáideacha Naisc Úsáideacha Thíos anseo gheobhaidh tú roinnt naisc úsáideacha a bhaineann le réimsí gníomhaíochta FÁS Teicneolaíocht Chuiditheach Eagrais atá in ann comhairle agus nó réiteach a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas ar threallamh atá ar fáil agus ar bhealaí ina bhféadfaí é a chur in oiriúint Míchumas Na Ranna Rialtais cuí agus eagrais a bhaineann leo atá ag obair i réimse an mhíchumais Sa rannóg seo tá próifílí de mhíchumais éagsúla freisin Ranna Rialtais agus Eagraíochtaí Stáit na hÉireann Na Ranna Rialtais agus Eagraíochtaí Stáit ar fad lena n áirítear Rialtas Lárnach comhlachtaí stáit tráchtála oifigí bunreachtúla eagrais oideachais Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte údaráis áitiúla forais Thuaidh Theas fórsaí póilíneachta cosanta gníomhaireachtaí stáit comhlachtaí stáit agus eagrais reachtúla neamhspleácha Taighde Mhargadh Saothair Foinsí eolais ar scileanna agus gnéithe de mhargadh an tsaothair in Éirinn san Eoraip agsu go hidirnáisiúnta Cónaí Obair in Éirinn Eolas chun cuidiú le bogadh go hÉirinn ar nós grúpaí tacaíochta d imircigh comhlachtaí stáit eagrais ceirde agus gairme ardoideachas lóistín tuarsatail bunachair jabanna gníomhaireachtaí príobháideacha earcaíochta Tá an rannóg seo ar fáil i dteangacha eile is iad sin Seicis Gearmáinis Laitvis Liotuáinis Polainnis agus

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/Naisc+%C3%9As%C3%A1ideacha/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Oiliúint Eolais Mhíchumais
  Tá an chuid daoine éiginnte faoi chonas freagairt do dhaoine faoi mhíchumas agus bíonn siad cúthaileach faoin teanga a úsáideann siad Tá siad buartha faoi na focail mícheart a úsáid agus masla a thabhairt trí thimpiste nó gan a bhieht in ann déileáil le le suíomh ceal eolas ar an gcur chuige cuí agus iad ag obair le daoine faoi mhíchumas Deartar oiliúint eolais mhíchumais lena chinntiú go gcuireann foireann an tseirbhís is fearr ar fáil do chustaiméirí cliaint faoi mhíchumas agus go gcruthaíionn banisteoirí agus fostaithe ile na naisc oibre is fearr agus is féidir le comhghleacaithe faoi mhíchumas Incháilitheacht Tá an Scéim Tacaíochta um Oiliúint Eolais Mhíchumais ar oscailt do na comhlachtaí uilig san earnáil phríobháideach Tá deontais oiliúna ar fáil chun pearsanra a fhorbairt ag na leibhéil agus gairmí uilig laistigh den earnáil seo Tá sé oiriúnach do chomhlachtaí a bhfuil suim acu i Daoine faoi mhíchumas a fhostú nó a choinneáil Fostú dhaoine faoi mhíchumas a chothú Bainistiú éagsúlachta laistigh den ionad oibre a chothú Maoiniú Iarratas Tá maoiniú don Scéim Tacaíochta um Oiliúint Eolais Mhíchumais ar fáil ó FÁS do chomhlachtaí ag leibhéal 90 de chostais sa chéad bliain agus 80 de chostais i mblianta

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/Oili%C3%BAint+Eolais+M%C3%ADchumais/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Ceisteanna Coitianta
  dom Is iar phríosúnach iar chiontóir mé conas a fhaighim áit ar chúrsa oiliúna FÁS Conas is féidir le FÁS cuidiú liom fostaíocht a fháil An bhfuil na cúrsaí oiliúna FÁS uilig ar fáil dom Cad í an Sparánacht Bhaineann Séard atá sa Sparánacht Bhaineann ná idirghabháil airgeadais ag FÁS dírithe ar fhostóirí chun cur le hearcaíocht de phrintísigh mná i gceirdeanna atá fireann go traidisiúnta Cé atá in ann leas a bhaint as an sparánacht Fostóirí sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon Cé mhéid a chuireann an sparánacht ar fáil agus conas a íoctar í Cuireann an sparánacht deontas iomlán de 2667 ar fáil roinnte ina dhá íocaíocht déantar an chéad cheann sa chéad chéim agus an dara ceann le linn an tríú céim den Phrintíseacht Conas a bhainim leas as an sparánacht printíseachta Le Foirm Iarratais atá ar fáil freisin ó chomhairleoirí Sheirbhísí Ghnó FÁS i ngach Réigiún Cathain a chuirim isteach an fhoirm iarratais Nuair atá an printíseach mná á clárú le FÁS Is duine den lucht siúil mé conas a fhaighim áit ar chúrsa oiliúna Déan teagmháil le d Oifig FÁS áitiúil agus tabharfaidh siad comhairle duit ar do roghanna lena n áirítear cláracha oiliúna agus fostaíochta i do cheantar Conas is féidir le FÁS cuidiú liom fostaíocht a aimsiú Fógraítear poist in oifigí FÁS agus ar an suíomh seo Déan teagmháil le d Oifig FÁS áitiúil agus tabharfaidh siad comhairle duit ar chinntí gairme An bhfuil cúrsaí oliúna FÁS uilig ar fáil dom Tá ar an gcoinníoll go sásaíonn tú na critéirí iontrála Is iar chiontóir iar phriosúnach mé conas a fhaighim áit ar chúrsa oiliúna FÁS Déan teagmháil le d Oifig FÁS áitiúil agus tabharfaidh siad comhairle duit ar do roghanna lena n áirítear cláracha oiliúna agus fostaíochta i do cheantar Cuirtear am atá

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/Ceisteanna+Coitianta.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive