archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - CEISTEANNA COITIANTA
  lasmuigh den láthair oibre ar fáil mar seo a leanas Céim 2 Ionad Oiliúna FÁS Céim 4 Institiúid Teicneolaíochta nó Coláiste Breisoideachais Céim 6 Institiúid Teicneolaíochta nó Coláiste Breisoideachais Oiliúint ar an láthair oibre Tá dualgas ar Fhostóirí oiliúint ar an láthair oibre a chur ar fáil i gCéimeanna 1 3 5 agus 7 mar atá leagtha amach thíos Cá mhéad airgid a íocfar liom le linn mo phrintíseachta Íocfar ratá printíseachta leat Féadfaidh na rátaí iarbhír a íocfar athrú ag brath ar ghairm agus ar earnáil an tionscail ina bhfuil tú fostaithe Ba chóir duit sonraí na rátaí pá do phrintísigh a iarraidh ar d fhostóir ionchais An féidir liom an tIonad Oiliúna FÁS nó Institiúid Teicneolaíochta ar a mbeidh mé ag freastal a roghnú Ní féidir Cé go ndéantar gach iarracht freastal ar phrintísigh gar do bhaile ní féidir é seo a dhéanamh i gcónaí Cuirtear printísigh ar sceideal ar bhonn na tréimhse feithimh is faide ar lá an sceidealaithe maidir leis an ionad oiliúna is gaire dá seoladh baile Cad a tharlóidh mura bhfreastalaím ar Ionad Oiliúna FÁS ná Institiúid Teicneolaíochta ná Coláiste Breisoideachais nuair a ghlaofar mé Molann FÁS go láidir go nglacfadh printísigh le cibé tairiscintí a dhéanfar dóibh toisc go gcuirfear le tréimhse oiliúna na printíseachta agus toisc go bhféadfaí impleachtaí airgeadais a bheith ann le linn na printíseachta mura nglacfar le tairiscintí den chineál sin Mura bhfreastalaíonn tú tar éis trí ghairm cuifear do phrintíseacht ar fionraí sa ghnáthchúrsa An féidir liom dul ar saoire agus mé i mbun oiliúna lasmuigh den láthair oibre Níl tú i dteideal laethanta saoire a thógáil le linn na gcéimeanna lasmuigh den láthair oibre An íocfar mé agus mé in Ionad Oiliúna FÁS nó in Institiúid Teicneolaíochta nó i gColáiste Breisoideachais Le linn céimeanna lasmuigh den láthair oibre íocann FÁS Liúntas Oiliúna do Phrintísigh le printísigh incháilithe agus íocann siad liúntas i leith costais taistil nó costais chothabhála leo más cuí An gcaithfidh mé táille a íoc chun mo scrúduithe a dhéanamh Caithfidh tú táille scrúdaithe a íoc leis na hInstitiúidí Teicneolaíochta nuair atá tú ag freastal ar Chéim 4 agus ar Chéim 6 Gearrfar táille scrúdaithe ar athscrúduithe freisin Leagann an tÚdarás Um Ard Oideachas an táille scrúdaithe síos Má theipeann orm i mo scrúduithe an féidir liom iad a dhéanamh arís Má chuirtear siar thú i e ní bhaineann tú an t íoschaighdeán i do mheasúnachtaí amach féadfaidh tú do scrúduithe a dhéanamh arís faoi dhó nó níos mó ná sin más gá Ach cuirfear deireadh le do phrintíseacht má theipeann ort san iarracht deiridh Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh fhoirceannadh do phrintíseachta agus má éiríonn leat san achomharc gheobhaidh tú iarracht deiridh Cad a tharlóidh má bhristear m fhostóir as gnó nó má fhágtar iomarcach mé le linn mo phrintíseachta Déanfaidh FÁS gach iarracht cabhrú leat dul chun cinn a dhéanamh maidir le do phrintíseacht má bhíonn tú sa chás seo Ba chóir duit dul i dteagmháil leis an gComhairleoir Oiliúna de

  Original URL path: http://fas.ie/NR/exeres/D8C00DD1-6CD7-4364-83D9-E4D6FDED4C12.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Cúnamh do Phrintísigh Iomarcacha
  lasmuigh den phost dá bprintíseacht de réir na gcritéar sceidealta reatha Is féidir le printísigh iomarcacha leas a bhaint as cúrsaí oiliúna um scileanna atá ann cheana féin a chuirfeadh lena scileanna infhostaithe Féadfaidh siad freisin leas a bhaint as raon cúrsaí oíche a bhíonn ar fáil i Lárionaid Oiliúna FÁS D fhorbair FÁS measúnachtaí Chéim 7 a choibhéis do phrintísigh iomarcacha ar an chéim dheireanach dá bprintíseacht i gceirdeanna na Cearpantóireachta Siúinéireachta Leictreacha Pluiméireachta Saor Cloiche Bríceadóireacht Caibinéid a dhéanamh agus Plástrála Iarrtar ar phrintísigh iomarcacha ar mian leo coibhéis de Chéim 7 teagmháil a dhéanamh lena Comhairleoir Oiliúna Sinsearacha Thug FÁS Meicníocht Chinneadh Inniúlachta CDM isteach leis an meicníocht seo tabharfar an deis do phrintísigh iomarcacha a gcuid scileanna agus eolas a léiriú i gcoinne an caighdeán ceirde don trádáil shonraithe le linn roinnt laethanta in ionad oiliúna FÁS chun printísigh iomarcacha incháilithe a chur ar chumas ar dtús i gceirdeanna na Cearpantóireachta Siúinéireachta Saor Cloiche Bríceadóireachta Leictreacha Plástrála agus Pluiméireachta chun dul chun cinn i dtreo a gcuid printíseachta a chríochnú Tabharfar iad siúd ar éirigh leo pas a fháil sa Mheicníocht Chinneadh Inniúlachta chun cinn le haghaidh bronnadh an Ard Teastas FETAC Leibhéal 6 Ceardaíocht Incháilitheacht le haghaidh Meicníocht Chinneadh Inniúlachta D fhonn a bheith incháilithe le haghaidh an Meicníocht Chinneadh Inniúlachta ní mór do na printísigh iomarcacha na critéir seo a leanas a chomhlíonadh Bí iomarcach mar phrintíseach de réir mar a d fhógair a bhfostóir agus a bheith cláraithe le Seirbhísí Fostaíochta FÁS agus Céimeanna 1 7 go huile a chríochnú go sásúil agus an caighdeán íosta á bhaint amach agus Gan 4 bliana i bhfostaíocht mar phrintíseach sa cheird a bheith déanta aige aici Gheobhaidh printísigh iomarcacha litir ó FÁS ag tabhairt cuireadh dóibh a gcuid suime páirt a ghlacadh i CDM a

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Print%C3%ADseachta%C3%AD/C%C3%BAnamh+do+Phrint%C3%ADsigh+Iomarcacha.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Curaclam
  Curaclam Struchtúr an Chúrsa Córas caighdeán bhunaithe módlach is ea an córas printíseachta ina bhfuil de ghnáth 7 gcéim d oiliúint agus forbairt sa phost in uainíocht agus lasmuigh den phost is ionainn sin agus 3 chéim lasmuigh den phost agus 4 chéim sa phost De ghnáth ní mhaireann na céimeanna lasmuigh den phost níos faide ná 40 seachtain Eisceachtaí is ea na printíseachta i dTíleoireacht Urláir agus Falla ina bhfuil 5 chéim oiliúna agus a leanann an timthriall íosta 4 bliana agus na Meáin Clóite ina bhfuil 5 chéim agus a leanann an timthriall íosta 3 bliana Cuireann Ionad Oiliúna FÁS Institiúid Teicneolaíochta nó soláthróir oiliúna ceadaithe eile na céimeanna lasmuigh den phost ar fáil Is é an príomhghné i soláthar céime oiliúna lasmuigh den phost ná go gcuirtear ar fáil é i dtimpeallacht amháin oiliúna lena chinntiú go ndéantar oiliúint phraiticiúil a chomhtháthú leis na scileanna teoirice agus praiticiúla atá riachtanach Táillí Scrúdaithe Caithfidh printísigh táille scrúdaithe a íoc leis na hInstitiúidí Teicneolaíochta agus iad ag freastal ar Chéim 4 agus Céim 6 den oiliúint lasmuigh den phost athscrúduithe san áireamh Faoi láthair is é 210 an táille seo Níl aon táille iníoctha agus printísigh ag freastal ar

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Print%C3%ADseachta%C3%AD/Curaclam.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Incháilitheacht agus Measúnú
  baile Oiliúint Printíseachtaí Incháilitheacht agus Measúnú Incháilitheacht agus Measúnú Critéirí Incháilitheachta Ní mór do phrintísigh a bheith ar a laghad 16 bliana d aois agus ar a laghad grád D in aon chúig ábhar sa Teastas Sóisearach nó a chomhionainn B fhéidir go mbeidh íoscháilíochtaí breise ag fostóirí áfach Fiú mura sásaíonn daoine aonair na híosriachtanais is féidir leo a bheith cláraithe mar phrintísigh ag fostóir más rud é Go gcríochnaíonn siad cúrsa oiliúna ullmhúcháin ceadaithe agus agallamh measúnaithe go rathúil Le haghaidh tuilleadh eolais ar na cúrsaí seo déan teagmháil le d Oifig FÁS áitiúil nó Go bhfuil siad os cionn 18 mbliana d aois le trí bliana ar a laghad de thaithí chuí oibre agus go gcríochnaíonn said agallamh measúnaithe go rathúil Caithfidh printísigh a bheith cláraithe sa ghairm atá roghnaithe acu ag fostóir atá ceadaithe ag FÁS Caithfidh an fostóir an printíseach a chlárú le FÁS laistigh de 2 sheachtain ón earcaíocht Critéirí Measúnaithe Déantar measúnú ar phrintísigh ar bhonn leanúnach struchtúrtha le linn na printíseachta Déantar measúnú modúlach le linn na gcéimeanna lasmuigh den phost Áirítear obair chúrsa measúnuithe praiticiúla agus measúnuithe teoirice Le linn na gcéimeanna oiliúna ar an bpost measann an fostóir cumas an

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Print%C3%ADseachta%C3%AD/Inch%C3%A1ilitheacht+agus+Meas%C3%BAn%C3%BA.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Ceird an Inslithe Tionsclaíoch
  Urláir agus Falla Liúntais Maoiniú Printíseachtaí Sochair Oiliúint Fostaithe Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Printíseachtaí Liostaí Printíseachtaí Ceird an Inslithe Tionsclaíoch Ceird an Inslithe Tionsclaíoch Forbhreathnú Tá tomhais gearradh agus feistiú ábhair inslithe éagsúla le hobair phíopa comhlaí soithigh brú umair duchtú múcháin nó aon dromchlaí te nó fuar ar mhaithe le hinsliú teirmeach tinedhíonádh nó fuaimdhíonadh i gceist mar chuid de phost an Inslitheora Tionsclaíoch Tá cumhdach an ábhair inslithe le clúdaigh fheiliúnacha cosúil le miotal leatháin aluzinc cruach dhosmálta nó clúdaigh agus bailchríocha sainithe eile mar shampla feilt stroighin rubair éagsúla canbhás agus scragaill mar chuid de freisin Tá leagan amach patrúin agus forbairt miotal leatháin cruach bhog cruach bhog galbhánaithe cruach dhosmálta alúmanam agus cóimhiotail eile suas le 1 2mm agus úsáid innill éagsúla i gceist i gcumhdach miotail I measc na bpatrún seo bheadh obair phíopa soithigh cinn chruinneachánacha boscaí comhla agus feire T phíosaí laghdaitheoirí claochladáin srl Déantar na patrúin ansin le lámh agus le cúnaimh ó na measíní

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Print%C3%ADseachta%C3%AD/Liosta%C3%AD+Print%C3%ADseachta%C3%AD/Ceird+an+Inslithe+Tionscla%C3%ADoch.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Ceird an Uathoibrithe Mheicniúil agus an Fheisteora Chothabhála
  Ceird na Crúdóireachta Córais Shlándála Leictreonacha Cuisniú agus Aerchóiriú Déanamh Uirlisí Déantús Miotail Deisiúcháin Corp Feithicle Feisteoireacht Treallamh Tógála Ionstraimíocht Ionstraimíocht Leictreach Leictreach Liosta Printíseachtaí Meáin Clóite Meicníocht Aerárthaigh Meicníocht Feithiclí Troma Meicníocht Innill Meicníocht Talmhaíochta Miotalóireacht Leatháin Péinteáil agus Maisiú Pláistéireacht Pluiméireacht Siúinéireacht Tíleoireacht Urláir agus Falla Liúntais Maoiniú Printíseachtaí Sochair Oiliúint Fostaithe Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Print%C3%ADseachta%C3%AD/Liosta%C3%AD+Print%C3%ADseachta%C3%AD/Ceird+an+Uathoibrithe+Mheicni%C3%BAil+agus+an+Fheisteora+Chothabh%C3%A1la.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Ceird Déantúsaíochta agus Bailchríochnú Admhad
  agus Bailchríochnú Admhad Ceird na Crúdóireachta Córais Shlándála Leictreonacha Cuisniú agus Aerchóiriú Déanamh Uirlisí Déantús Miotail Deisiúcháin Corp Feithicle Feisteoireacht Treallamh Tógála Ionstraimíocht Ionstraimíocht Leictreach Leictreach Liosta Printíseachtaí Meáin Clóite Meicníocht Aerárthaigh Meicníocht Feithiclí Troma Meicníocht Innill Meicníocht Talmhaíochta Miotalóireacht Leatháin Péinteáil agus Maisiú Pláistéireacht Pluiméireacht Siúinéireacht Tíleoireacht Urláir agus Falla Liúntais Maoiniú Printíseachtaí Sochair Oiliúint Fostaithe Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Print%C3%ADseachta%C3%AD/Liosta%C3%AD+Print%C3%ADseachta%C3%AD/Ceird+D%C3%A9ant%C3%BAsa%C3%ADochta+agus+Bailchr%C3%ADochn%C3%BA+Admhad.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Ceird na Crúdóireachta
  Déanamh Uirlisí Déantús Miotail Deisiúcháin Corp Feithicle Feisteoireacht Treallamh Tógála Ionstraimíocht Ionstraimíocht Leictreach Leictreach Liosta Printíseachtaí Meáin Clóite Meicníocht Aerárthaigh Meicníocht Feithiclí Troma Meicníocht Innill Meicníocht Talmhaíochta Miotalóireacht Leatháin Péinteáil agus Maisiú Pláistéireacht Pluiméireacht Siúinéireacht Tíleoireacht Urláir agus Falla Liúntais Maoiniú Printíseachtaí Sochair Oiliúint Fostaithe Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Printíseachtaí Liostaí Printíseachtaí Ceird na Crúdóireachta Ceird na Crúdóireachta Clúdaíonn ceird na Crúdóireachta déantús agus feistiú crúite capaill ar chosa réitithe le tuiscint ar stíleanna éagsúla crú agus bearradh a theastaíonn i gcomhair cineálacha éagsúla oibre le teicnící crúdóireachta te agus fuar Tá bearradh coise ceartaitheach déantús agus feistiú crúite feabhais úsáid ábhar malartacha agus modhnú agus feistiú crúite monaraithe mar chodanna lárnacha den Chrúdóireacht freisin Tá cúram agus bainistíocht capall le feasacht críochnúil ar na póir ábhartha áitiúla capaill agus feasacht dhomhain ar mharcachas anatamaíocht fiseolaíocht cruth agus gluaiseacht agus cothromaíocht cos eachaí riachtanach Tá gá freisin le haithint bacaíl agus gortuithe do chos eachaí chomh maith le tinnis agus galair choitianta agus

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Print%C3%ADseachta%C3%AD/Liosta%C3%AD+Print%C3%ADseachta%C3%AD/Ceird+na+Cr%C3%BAd%C3%B3ireachta.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive