archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Ceisteanna Coitianta
  na dtíortha sin a tháinig isteach san AE i mí Bealtaine 2004 agus i mí Eanáir 2007 a bheadh ag smaoineamh ar obair in Éirinn Don chuid is mó baineann siad le fostaíocht agus leas shóisialach Tá na FAQs ar fáil i dteangeacha na 10 dtír a tháinig isteach san AE i mí Bealtaine 2004 Ceisteanna Coitianta Gaeilge Ceisteanna Coitianta English Béarla Často kladené dotazy Čeština Seicis Korduma Kippuvad Küimused

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Cuardaitheora+Poist/Obair+agus+Oili%C3%BAint+Thar+Lear/Cuardaitheoir%C3%AD+Poist+neamh-%C3%89ireannacha/Ceisteanna+Coitianta/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Ceisteanna Coitianta
  a bhaint as an sparánacht Fostóirí sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon Cé mhéid a chuireann an sparánacht ar fáil agus conas a íoctar í Cuireann an sparánacht deontas iomlán de 2667 ar fáil roinnte ina dhá íocaíocht déantar an chéad cheann sa chéad chéim agus an dara ceann le linn an tríú céim den Phrintíseacht Conas a bhainim leas as an sparánacht printíseachta Le Foirm Iarratais atá ar fáil freisin ó chomhairleoirí Sheirbhísí Ghnó FÁS i ngach Réigiún Cathain a chuirim isteach an fhoirm iarratais Nuair atá an printíseach mná á clárú le FÁS Faigh tuilleadh eolais faoin Sparánacht Bhaineann Lucht siúil Le blianta beaga anuas tá naisc dhíreacha agus caidreamh bunaithe ag FÁS leis an lucht siúil Mar thoradh air seo tá comhoibriú ann idir FÁS gníomhaireachtaí eile mar is cuí agus grúpaí tacaíochta áitiúla don lucht siúil ar dhearadh agus seachadadh thioscnamh oiliúna agus fostaíochta Tá cláracha ar leith ann don lucht siúil ar nós cúram sláinte don lucht siúil tógáil cumais cultúr agus oidhreacht an lucht siúil agus Fostaíocht Pobail Is duine den lucht siúil mé conas a fhaighim áit ar chúrsa oiliúna Déan teagmháil le d Oifig FÁS áitiúil agus tabharfaidh siad comhairle duit ar do roghanna lena n áirítear cláracha oiliúna agus fostaíochta i do cheantar Conas is féidir le FÁS cuidiú liom fostaíocht a aimsiú Fógraítear poist in oifigí FÁS agus ar an suíomh seo Déan teagmháil le d Oifig FÁS áitiúil agus tabharfaidh siad comhairle duit ar chinntí gairme An bhfuil cúrsaí oliúna FÁS uilig ar fáil dom Tá ar an gcoinníoll go sásaíonn tú na critéirí iontrála Faigh tuilleadh eolais faoin Tionscnamh Lucht Siúil Iar phriosúnaigh Iar chiontóirí Tá iar phriosúnaigh iar chiontóirí incháilithe do raon iomlán sheirbhísí FÁS Déanann FÁS agus an tSeirbhís Phromhaidh agus Leasa comhoibriú ar cheardlanna dlí

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/Cuimsitheacht+Sh%C3%B3isialta+agus+Comhdheiseanna/Ceisteanna+Coitianta.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Deontais Chláir Thionscnaimh Phoist
  áirítear gach pas de Tagarmharcáil gach pas de Dul Chun Cinn a Choinneáil Cuid I Cuid II Pas 1 2 3 4 de I dTreo 2016 Scála Deontas do Thuarastal Deontas do ÁSPC an Fhostóra Deontas Iomlán d Fheitheoireacht Pointe 1 639 61 68 76 708 37 Pointe 2 683 86 73 51 757 37 Pointe 3 728 14 78 28 806 42 Pointe 4 772 50 83 04 855 54 Nótaí Íos íocaíocht do rannpháirtí Tionscnaimh Phoist ná 432 00 Ionannaíonn riarachán ábhair forchostais le huasluach 8 den deontas Ionannaíonn oiliúnt agus forbairt suas go 4 den deontas Tá daoine thar 35 bliain d aois atá dífhostaithe agus ag fáil an Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta Sochar Cuardaitheora Poist nó iad siúd atá ar Liúntas Aontuismitheora ar feadh 5 bliana ar a laghad incháilithe don deontas Bhí an clár seo dúnta d iarrthóirí nua i mí na Samhna 2004 Is féidir an chuid a bhaineann le liúntas cleithiúnaí páiste d aon íocaíocht leasa sóisialaigh a choinneáil ar feadh 13 seachtain nó ina mhalairt de chás seans go mbeadh an rannpháirtí i dteideal Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh a fháil má tá páistí acu Is féidir Cártaí Liachta a choinneáil ar feadh

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Tionscnamh+Jab/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/DeontaisChl%C3%A1irThionscnaimhPhoist.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cuardaitheoir Poist
  Oiliúint Cuardaitheoir Poist An Jab Ceart a Aimsiú Cuidíonn Jabanna Éireann FÁS le cuardaitheoirí jabanna fostaíocht a lorg le córas brú agus tarraingt An Brú Is féidir le cuardaitheoirí poist a gcuid CVanna a phostáil ar líne agus iad a nuashonrú de réir mar is gá féach Treoir Céim ar Chéim Is féidir an CV a choinneáil oscailte nó dúnta chun an t ainm agus seoladh a dhéanmah infheicthe nó rúnda faoi seach Is féidir le fostóir féideartha ar bith an CV a fheiceáil ag baint úsáide as bunachar sonraí Jabanna Éireann FÁS agus an t eolas inrochtana le critéirí ar nós cineál gairme leibhéal oideachais agus suíomh Ansin is féidir le fostóirí teagmháil a dhéanamh tríd an mbealach is rogha leis an gcuardaitheoir poist cé acu ríomhphost nó teachtaireacht córais Is féidir le cuardaitheoirí poist teachtaireacht foláirimh a lorg de réir mar a chuirtear folúntais in airde An Tarraingt Is féidir le cuardaitheoirí poist Éireannacha na céadta fostóirí a aimsiú atá ag fógairt folúntas ar liostaithe de réir gairme suíomh nó an dáta a cuireadh in airde Is féidir le cuardaitheoirí poist atá cláraithe cuardach a dhéanamh ar na folúntais seo gan stró ag baint úsáide as a gcritéirí

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Jabanna+%C3%89ireann+F%C3%81S/Cuardaitheoir+Poist/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cáipéisí Europass
  éireann Cuimsitheacht Shóisialta Comhdheiseanna Cuardaigh Baile Inrochtaine A Z Foirmeacha Baile Oiliúint Eolas Fúinn Déan Teagmháil Linn baile Cáipéisí Europass Tá punann de chúig cháipéis i Dhá cháipéis gur féidir le daoine aonair a líonadh isteach go neamhspleách Europass Curriculum Vitae CV Europass Pas Teanga Trí cháipéis le líonadh isteach agus le heisiúint ag Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann NQAI Europass Soghluaiseacht Europass Forlíonadh Teastais Europass Forlíonadh Dioplóma FÁS 27

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Cuardaitheora+Poist/Obair+agus+Oili%C3%BAint+Thar+Lear/Aitheantas+ar+Ch%C3%A1il%C3%ADochta%C3%AD/Europass/C%C3%A1ip%C3%A9is%C3%AD+Europass.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Fostóir
  1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Fostóir Na Daoine Cearta a Aimsiú Is féidir le fostóirí eolas comhlachta agus folúntais do phoist a fhógairt ar Jabanna Éireann FÁS agus ag an am céanna CVanna chuairdaitheoirí poist a fheiceáil agus a aisghabháil leagtha amach de réidir chritéirí ar nós cineál gairme leibhéal oideachais ceadúnas tiomána agus suíomh Tá sé de rogha ag fostóirí na daoine áitiúla is fearr a roghnú nó cuardach a dhéanamh ar fud na hEorpa Trí chóras EURES de chuid an Choimisiúin Eorpaigh is féidir le fostóirí teacht ar bhunachar sonraí de chuardaitheoirí poist ar mian leo obair in Éirinn Nithe Praiticiúla I ngníomh tá 2 bhealach le tabhairt faoi phoist a fhógairt do chuardaitheoirí poist ar Jabanna Éireann FÁS Is féidir le fostóirí na sonraí folúntais a thabhairt le glaoch gutháin chuig Ionad Teagmhála Náisiúnta FÁS ag saorghlao 1800 611 116 nó is féidir leo na sonraí folúntais chur isteach go díreach ar Shuíomh Gréasáin Jabanna Éireann FÁS agus na freagraí ó chuardaitheoirí poist a bhainistiú iad féin Is féidir le fostóirí teagmháil a dhéanamh ar an mbealach is rogha leis na hiarrthóirí atá roghnaithe Mura líontar an folúntas ag cuardaitheoirí poist a théann i dteagmháil leis

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Jabanna+%C3%89ireann+F%C3%81S/Fost%C3%B3ir.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - e-Choláiste
  in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint e Choláiste Foghlaim ar do Chaothúlacht Tugann e Choláiste deiseanna cianfhoghlama agus forbarth tríd an Iidirlíon Tacaíonn e Choláiste le foghlaim ar feadh saoil trí eolas a mheascadh le teicneolaíocht chun taithí fiúntach foghlama a chruthú trí oiliúint ar líne Séard is oiliúint ar líne ann ná cianoiliúint féin rialaithe a sholáthar agus a bhainistiú ag baint úsáide as an Idirlíon Deartar cúrsaí e Choláiste dóibh siúd gur mian leo a scileanna a uasghrádú nó scileanna nua a fháil le staidéar ag cibé ráta is mian leo Cuimsíonn na cúrsaí iliomad ábhair ó dhearadh gréasáin go sláinte agus sábháilteacht mar shampla agus tá dearbhú aitheanta ag an chuid cúrsaí Aimsigh an Liosta iomlán de chúrsaí e Choláiste Teicneolaíocht 24 7 Le e Choláiste tá réimse leathan de bhogearraí cúrsaí atá ar fáil 24 7 agus tá tacaíocht teicniúil ar fáil le linn uaireanta gnó Le haghaidh tuilleadh eolais faoi e Choláiste lena n áirítear réimse na gcúrsaí táillí dearbhú agus iarratas agus chun cúrsa trialach

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/e-Chol%C3%A1iste.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Suíomhanna na nIonad
  Z Foirmeacha Baile Oiliúint Eolas Fúinn Déan Teagmháil Linn baile Suíomhanna na nIonad Baile Átha Cliath Lár Tíre Cill Dara Laois An Longfort Uíbh Fhailí An Iarmhí An tIarthar Láir An Clár Luimneach Tiobraid Árann Thuaidh An tOirthuaisceart An Cabhán Lú An Mhí Muineachán An tIarthuaisceart Dún na nGall Liatroim Sligeach An tOirdheisceart Ceatharlach Cill Chainnigh Tiobraid Árann Theas Port Láirge Loch Garman Cill Mhantáin An tIardheisceart Corcaigh Ciarraí An

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Ionaid+Oili%C3%BAna+Pobail/Su%C3%ADomhanna+na+nIonad/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive •