archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Incháilitheacht – Rannpháirtí
  Linn baile Incháilitheacht Rannpháirtí Tá na critéirí do rannpháirtíocht ar an gclár Fostaíochta Pobail bunaithe ar aois agus fad ama ag fáil leas shóisialaigh áirithe Go ginearálta tá an Rogha Comhtháite Páirtaimseartha ann do dhaoine 25 bliana d aois nó níos mó atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh do bhliain amháin nó níos mó agus daoine 18 mbliana d aois nó níos mó atá ag fáil íocaíochtaí a bhaineann le míchumas Tá an Rogha Poist Páirtaimseartha ann do dhaoine 35 bliana d aois nó níos mó atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh do 3 bliana nó níos mó Tá grúpaí áirithe ar nós an lucht siúil agus teifigh 18 mbliana d aois nó níos mó atá incháilithe don dá rogha Má cháilíonn tú faio na critéirí ach nach mian leat an rogha a ghlacadh tú féin tá coinníollacha áirithe faoinar féidir leat malartú a dhéanamh le do chéile Tabhair faoi deara go bhfuiil incháilitheacht do rannpháirtíocht ar an gclár Fostaíochta Pobail nasctha dóibh siúd atá ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh Éireannach Nuair a shannaítear Níl daoine nach sásaíonn na critéirí faoi na roghanna Comhtháite Páirtaimseartha nó Poist Páirtaimseartha nó daoine atá ag síniú le haghaidh creidiúnaithe nó atá ag fáil

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Fosta%C3%ADocht+Pobail/Inch%C3%A1ilitheacht+%E2%80%93+Rannph%C3%A1irt%C3%AD/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Damhachtainí FETAC
  Eolas Fúinn Déan Teagmháil Linn baile Damhachtainí FETAC Mór Dhámhachtainí Nua FETAC ag leibhéil 3 agus 4 Tá trí mhór dhámhachtain FETAC forbartha ag Seirbhísí Pobail FÁS dhá ceann ag leibhéal 3 agus ceann amháin ag leibhéal 4 a cruthaíodh chun freastal ar riachtanais foghlama na bhfoghlaimeoirí ag freastal ar chláracha Sheirbhísí Pobail Tugann siad dearbhú d fhoghlaimeoirí ar féidir leo dul ar aghaidh go leibhéil níos airde agus freisin dóibh siúd a fhanfaidh a bpríomhghnóthachtálacha ag na leibhéil seo D fhorbraigh grúpa oibre na dámhachtainí nua ag leibhéil 3 agus 4 wagus rinneadh comhchomhairle leathan le foireann bainistíocht agus soláthróirí tánaisteacha sna réigiúin Tá roinnt modúil i ngach dámhachtain gru féidir leis an bhfoghlaimeoir a bhaint amach ag a luas féin agus a chranadh thar am i dtreo ceann de na mór dhámhachtainí FETAC ag leibhéil 3 agus 4 Tá sraith de leabhráin ann chun mioneolas a thabhairt ar na dámhachtainí seo FETAC Level 3 Major Award in Personal and Social Employment Skills pdf 107kb FETAC Level 3 Personal and Social Skills pdf FETAC Level 3 Major Award in Vocational Employment Skills pdf 252kb FETAC Level 3 Vocational Emplyment Skills pdf FETAC Level 4 Major Award in Applied Employment

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Fosta%C3%ADocht+Pobail/Damhachtain%C3%AD+FETAC.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Incháilitheacht agus Céimeanna an Chláir
  Clár Léaslíinte Níos Leithne do dhaoine idir 18 agus 28 ina gcónaí i dTuaisceart Éireann nó i gcontaethe ar an teorainn atá faoi mhíbhuntáiste go sóisialta nó go heacnamaíoch nó mar thoradh ar ghnáthachtáil theoranta acadúil nó dífhostaíocht Tá agallamh sa phróiseas roghnúcháin Incháilitheacht Urraitheoir Cuireann páirtíochtaí tras teorainn agus tras phobail de ghrúpaí pobail agus eile an Clár Léaslíinte Níos Leithne ar fáil i limistéir ar leith tíre atá thíos go mór le dífhostaíocht agus míbhuntáiste Is iad na limistéir seo ná Tír Eoghain Dún na nGall Tír Eoghain Fear Manach Dún na nGall Sligeach agsu Liatroim Springboard Opportunities Béal Feirste Thuaidh Theas agus Thiar Lios na gCearrbhach Thuaidh agus ceantair Thamhlachta agus Bhaile Munna i mBaile Átha Cliath agus MAPP Muineachán Lú agus Banna Thuaidh Is féidir le grúpaí nó eagrais aonair tograí le spéis ar leith nó le nádúr nuálach a chur isteach le measúnú a fháil Céimeanna an Chláir Céimeanna an Chláir Léaslíinte Níos Leithne Céim 1 Roimh Imeacht 5 12 seachtain Cuimsíonn sé seo oiliúint scileanna comhthuiscint réiteach aighnis tógáil foirne agus forbairt phearsanta Céim 2 Thar lear Cuimsíonn sé seo taithí oibre i suíomh thar lear chomh maith le leanúint den chomhthuiscint agus forbairt

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Cl%C3%A1r+L%C3%A9asl%C3%ADnte+N%C3%ADos+Leithne/Inch%C3%A1ilitheacht+agus+C%C3%A9imeanna+an+Chl%C3%A1ir.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Comhshaoil
  Eolas Fúinn Déan Teagmháil Linn Printíseachtaí Oiliúint Fostaithe Comhshaol agus Tógála Pas Slán Scéim Deimhnithe Scileanna caireál Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála Screen Training Ireland Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Oiliúint Fostaithe Comhshaol agus Tógála Comhshaoil Cuireann Aonad Oiliúna Comhshaoil agus Tógála FÁS réimse cuimsitheach de Chláracha ar fáil ag freastal ar na hearnálacha Poiblí agus Príobháideach araon Cruthaítear na Cláracha seo chun forbairt phearsanta a chothú trí chumas agus cáilíochtaí an lucht saothair a uasghrádú agus trí chláracha dírithe oiliúna agus seirbhísí a sholáthar agus a éascú d fhostaithe uilig agus ar an gcaoi sin cur le hiomaíochas chomhlachtaí in Éirinn Ina theannta sin cinntíonn an t aonad go mbaineann na Cláracha Caighdeáin Cáilíochta agus Teastasaithe amach agus go ndéanfar cláracha nua a thaighdiú a fhorbairt agus a sholáthar Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil leis an Aonad Oiliúna Comhshaoil agus Tógála Aonad Oiliúna Comhshaoil agus Tógála FÁS FÁS 27 33 Sráid an Bhagóid Uachtarach Baile Átha Cliath 4 Teil 353 0 1 6070815

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAint+Fostaithe/Comhshaol/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Aidhmeanna agus Leasa
  Teagmháil Linn Printíseachtaí Oiliúint Fostaithe Comhshaol agus Tógála Pas Slán Aidhmeanna agus Leasa Clár na nOiliúnóirí Critéirí Incháilitheachta Cúlra Déan Teagmháil le FÁS Iarratais Pas Slán Scéim Deimhnithe Scileanna caireál Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála Screen Training Ireland Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Oiliúint Fostaithe Pas Slán Aidhmeanna agus Leasa Aidhmeanna agus Leasa Aidhmeanna Pas Slán Caighdeán na feasachta sábháilteachta a ardú i dtionscal na tógála A chinntiú go ndéanann pearsanra láithreáin uilig bunoiliúint i bhfeasacht sláinte agus sábháilteachta chun cur go dearfach le cosc timpistí agus contúirtí sláinte a sheachaint Chun clár a choinneáil de phearsanra a fuair a leitthéid d oiliúint Chun cárta clárúcháin Pas Slán FÁS a sholáthar a léireoidh gur fhreastal an sealbhóir ar chúrsa foirmeálta i bhfeasacht sláinte agus sábháilteachta Buntáistí D fhostóirí Cultúir sábháilteachta feabhsaithe Laghdú i dtimpistí ar láithreán Laghdú in am caillte de bharr timpistí Feabhas i meanma na bhfostaithe Aitheantas de phearsanra le hoiliúint aitheanta i bhfeasacht sábháilteachta D fhostaithe Feabhas i bhfeasacht sláinte agus sábháilteachta

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAint+Fostaithe/Pas+Sl%C3%A1n/Aidhmeanna+agus+Leasa.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Critéirí Incháilitheachta
  1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Oiliúint Fostaithe Pas Slán Critéirí Incháilitheachta Critéirí Incháilitheachta Incháilitheacht Traenálaithe agus Oiliúnóirí Caithfidh forais oiliúna atá ag iarrraidh an Clár Oiliúna Pas Slán a sholáthar a bheith ceadaiteh agus cláraithe faoi réir na gcaighdeán leagtha síos ag FÁS Ba chóir do dhaoine atá ag lorg creidiúnaithe Pas Slán chun an Clár Pas Slán a sholáthar Foirm Iarratais d Oiliúnóir a sheoladh isteach chuig FÁS chomh maith le Curriculum Vitae reatha agus cóip de na cáilíochtaí cuí tógála sábháilteachta agus oiliúna Caithfidh iarrthóirí ceann de na critéirí seo a leanas a shásamh Cárta reatha Pas Slán a bheith acu cáilíocht tríú leibhéal sa sláinte agus sábháilteacht ag obair bheith i seilbh cáilíochta oiliúna oideachaisaitheanta FÁS le 5 bliana ar a laghad de thaithí chuí le déanaí sa tógáil ar láithreán agus Clár Oiliúnóra Pas Slán 3 lá a chríochnú go rathúil nó A bheith ina mbainisteoirí maoirseoirí tógála le 5 bliana ar a laghad de thaithí chuí le déanaí sa tógáil ar láithreán an Clár CIF i mBainistiú Sábháilteachta sa Tógáil a chríochnú go rathúil Cárta reatha Pas Slán a bheith acu bheith i seilbh cáilíochta oiliúna oideachaisaitheanta FÁS agus Clár Oiliúnóra Pas Slán 3

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAint+Fostaithe/Pas+Sl%C3%A1n/Crit%C3%A9ir%C3%AD+Inch%C3%A1ilitheachta.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cúlra
  Teagmháil le FÁS Iarratais Pas Slán Scéim Deimhnithe Scileanna caireál Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála Screen Training Ireland Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Oiliúint Fostaithe Pas Slán Cúlra Cúlra Cur Chuige na Páirtíochta Bunaíodh Clár Pas Slán FÁS mar thoradh ar thionscnamh ó Choiste Oiliúna Thionscal na Tógála Cuireadh an tionscnamh seo isteach sa Phlean Páirtíochta um Shábháilteacht sa Tógáil a sheol Tom Kitt T D Aire Ghnóthaí Saothair Trádála agus Tomhaltóra i nDeireadh Fómhair na bliana 2000 Bhí comhchomhairle sonraithe idir FÁS agus sainghrúpaí oibre mar ionadaithe ar na Páirtithe Sóisialta le tacaíocht ó Choiste Oiliúna Thionscal na Tógála Dhírigh an chomhchomhairle ar ábhar agus soláthar an chláir Pas Slán FÁS agus cuireadh sa áireamh an spriocghrúpa a raibh sé le soláthar dó Cé go dtugtar oiliúint i bhfeasacht sláinte agus sábháilteachta faoin gclár Pas Slán a chloonn le forálacha am Achta um Sláinte Sábháilteacht agus Leas ag Obair 2005 na Rialacháin um Sláinte Sábháilteacht agus Leas ag Obair Forfheidhmiú Ginearálta agus na Rialacháin

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAint+Fostaithe/Pas+Sl%C3%A1n/C%C3%BAlra.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Iarratais
  comhionannas dheiseanna a chothú san ionad oibre Tá na cláracha FÁS ar fad oscaile d fhir agus mná araon Sula ndéanann siad socruithe do rannpháirtithe freastal ar an gClár Pas Slán FÁS moltar d fhostóirí a dheimhniú lena n oifig áitiúil FÁS lena chinntiú go bhfuil soláthróir an chláir ceadaithe ag FÁS Chun na cláracha seoa reáchtáil caithfidh oiliúnóirí critéirí oiliúna agus measúnaithe a shásamh de réir mar a chinnfidh FÁS Is féidir le fostóirí oiliúnóirí nó daoine aonair atá ag iarraidh páirt a ghlacadh sa Chlár Pas Slán iarratas a dhéanamh ach dul i dteagmháil le hOiliúnóir Pas Slán Tá Clár na nOiliúnóirí ar fáil ag http jobbank fas ie safepass FÁS Bainisteoir Tionscadail Scéim Pas Slán FÁS Seirbhísí do Ghnó 27 33 Sráid an Bhagóid Uachtarach Baile Átha Cliath 4 Teil 353 0 1 607 0500 Facs 353 0 1 607 0618 safepass fas ie De rogha air sin déan teagmháil le duine ar bith de na Bainisteoirí Seirbhísí do Ghnó ag na suímh liostaithe thíos Suíomh Seoladh Fón Ceannoifig Seirbhísí do Ghnó 27 33 Sráid an Bhagóid Uachtarach Baile Átha Cliath 4 Lo Ghlao 1850 66 77 66 Malartán 01 6070500 Baile Átha Luain National Learning Network

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAint+Fostaithe/Pas+Sl%C3%A1n/Iarratais.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive •