archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Press Releases - 18 Samhain 2008
  CSCS SEOLANN AN T AIRE TUAIRISC BHLIANTÚIL FÁS AR AN MARGADH SAOTHAIR Seolann an Tánaiste dhá Thionscnamh nua de chuid FÁS Seolann FÁS Clár Printíseachta Nua don Earnáil Eachaí Seoltar Scileanna Domhanda FÁS Straitéis Chorparáide Struchtúr Corparáide Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Nuacht 18 Samhain 2008 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Iomarcacha Foilsithe ar 18ú Samhain 2008 Más printíseach cláraithe tú le FÁS agus gur cuireadh deireadh led fhostaíocht rinneadh iomarcach tú toisc nach bhfuil go leor oibre ar fáil chun d fhostaíocht mar phrintíseach a choimeád bí cinnte go ndéanann tú an méid seo a leanas é a chur in iúl do Sheirbhísí FÁS don Lucht Gnó go bhfuil tú iomarcach féach na sonraí teagmhála thíos clárú le d Oifig Seirbhísí Fostaíochta FÁS áitiúil le cabhair a fháil chun fostaíocht nua a aimsiú le go mbeidh tú in ann leanúint ar aghaidh le do phrintíseacht na sonraí go léir a bhaineann le d fhostaíocht printíseachta le fostóir atá formheasta ag FÁS a chur in iúl do Sheirbhísí FÁS don Lucht Gnó i dtreo is go bhféadfaí an t am seo a chur san áireamh agus do dháta críochnaithe á ríomh dod phrintíseacht Tá beart eatramhach curtha i bhfeidhm ag FÁS a ligeann do phrintísigh a ndéantar iomarcach iad leanúint ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile dá bprintíseacht i gcomhréir leis na critéir sceidealaithe reatha Is féidir faisnéis maidir le folúntais fhostaíochta a fháil trí ghlaoch a chur ar Poist FÁS in Éirinn ar an uimhir shaorghlao 1800 611 116 nó ar láithreán gréasáin FÁS www fas ie Sonraí Teagmhála Sheirbhísí FÁS don Lucht Gnó Baile Átha Cliath Thuaidh Ionad Oiliúna FÁS Eastát Tionsclaíoch Bhaile Dúill Baile Átha Cliath 13 Teil 01 816 7400 Baile Átha Cliath Thuaidh Ionad Oiliúna FÁS Fionnghlas Eastát Tionsclaíoch Chrann Phapáin

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Nuacht/F%C3%B3gra+T%C3%A1bhachtach+do+Phrint%C3%ADsigh+Iomarcacha.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Press Releases - Agus an fógra á dhéanamh aici dúirt an Tánaiste: "Is éard is cuspóir na scéime seo ná deis a thabhairt do phrintísigh iomarcacha céim ar an láthair dá bprintíseacht a chomhlánú d'fhonn an t-eolas, scil agus inniúlacht riachtanach a fháil chun dul chu
  atá Dírithe ar Fhostóirí a thabhairt isteach do Phrintísigh Iomarcacha Foilsithe ar 05ú Eanáir 2009 D fhógair an Tánaiste agus an tAire Fiontair Trádála Fostaíochta Mary Coughlan TD inniu Luan 29ú Nollaig 2008 go bhfuil FÁS chun Scéim Rothlaithe do Phrintísigh Iomarcacha atá Bunaithe ar Fhostóirí a chur i bhfeidhm i mí Eanáir 2009 Iarrfar ar fhostóirí a bhfuil cuntas teiste acu maidir le hoiliúint chórasach chomhsheasmhach a chur ar fáil deis a thabhairt do phrintísigh iomarcacha a gcéim ar an láthair a chomhlánú sna ceirdeanna seo a leanas Adhmadóireacht Siúinéireacht Leictreach Plástráil Pluiméireacht Bríceadóireacht Agus an fógra á dhéanamh aici dúirt an Tánaiste Is éard is cuspóir na scéime seo ná deis a thabhairt do phrintísigh iomarcacha céim ar an láthair dá bprintíseacht a chomhlánú d fhonn an t eolas scil agus inniúlacht riachtanach a fháil chun dul chun cinn rathúil a dhéanamh go dtí an chéad chéim seachtarphoist eile nó chun a bprintíseach a chomhlánú Tacóidh an scéim le hoiliúint ar an láthair do phrintísigh iomarcacha maidir le Céim 3 Céim 5 Céim 7 Déanfar printísigh iomarcacha a sceidealú go dtí na Céimeanna seachtarphoist céimeanna a chuirtear i gcrích ar láthair eile i Céim 2 Céim 4 Céim 6 de réir na gcritéar sceidealaithe Réiteoidh FÁS i gcomhar le fostóirí socrúcháin do phrintísigh iomarcacha le fostóir incháilithe chun teacht in ionad phrintísigh ar bith a bhí ann cheana ar scaoileadh leo chun freastal a dhéanamh ar chéim seachtarphoist dá bprintíseacht Cuirfidh an fostóir oiliúint agus measúnú san áit oibre ar fáil le haghaidh céim ábhartha iomlán na printíseachta nó le haghaidh cuid de Dúirt an Tánaiste Tá ar fhostóirí atá rannpháirteach sa scéim seo na rátaí tionscail ar comhaontaíodh iad do cheard printíseachta sainiúil a íoc leis an bprintíseach agus déanfaidh FÁS ranníocaíocht de 340 in aghaidh na

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Nuacht/5+January+2009.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Press Releases - ATHRUITHE, DÚSHLÁIN AGUS ROGHANNA
  fháil chun dul chu ATHRUITHE DÚSHLÁIN AGUS ROGHANNA BRÓISIÚR FAISNÉISE FAOI OILIÚINT INNEALTÓIREACHTA FÁS Clár Céimí Thar Lear Clár Intéirneachta um Dhúshlán Eolaíochta go hoifigiúil 07 10 08 Cosáin go Rath Eacnamaíochta fócas ar Phrintíseacht Eagrán is déanaí de Thráchtaireacht Ráithe FÁS ar an Margadh Saothair Tríú Ráithe Eisíonn FÁS an Tráchtaireacht Ráithiúil is déanaí Eolas tábhachtach maidir le Tacaíocht Cúram Leanaí do Foghlaimeoirí FÁS FAIGHEANN FÁS FAOMHADH Ó ÚDARÁS EITLÍOCHTA NA hÉIREANN I gCOMHAIR CREIDIÚINTÍ SCRÚDUITHE Fógraíonn an BSL Clár chun ligean do 50 faoin gcéad de Phrintísigh Leictreachais Iomarcacha a gCuid Oiliúna a Chríochnú Foilsíonn FÁS A Thráchtaireacht Ráithiúil Is Déanaí Gillis Lecture Preasráitis Scéim Dheimhniúcháin um Scileanna Foirgníochta CSCS SEOLANN AN T AIRE TUAIRISC BHLIANTÚIL FÁS AR AN MARGADH SAOTHAIR Seolann an Tánaiste dhá Thionscnamh nua de chuid FÁS Seolann FÁS Clár Printíseachta Nua don Earnáil Eachaí Seoltar Scileanna Domhanda FÁS Straitéis Chorparáide Struchtúr Corparáide Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Nuacht ATHRUITHE DÚSHLÁIN AGUS ROGHANNA ATHRUITHE DÚSHLÁIN AGUS ROGHANNA 6ú Comhdháil Bhliantúil FÁS um Mhargadh an tSaothair Foilsithe ar 13th Samhain 2007 Díreoidh comhdháil na bliana seo ar na dúshláin a bheidh os comhair mhargadh an tsaothair in Éirinn amach anseo Ach go háirithe déanfaidh cainteoirí machnamh ar na himpleachtaí polasaí a bheidh ag domhandú an tsaothair d Éire agus treo mhargadh saothair na hÉireann i gcomhthéacs thréimhse d fhás eacnamaíocht níos moille a mheastar a bheidh ann Príomhchainteoir Timothy Callen comhúdar Ionchas Gheilleagar Domhanda IMF Beidh an chomhdháil ar siúl Déardaoin 29 Samhain ó 9 r n 1 i n ag Teach Farmleigh Páirc an Fhionnuisce Baile Átha Cliath 15 Tá cead isteach saor in aisce ach is gá áirithint a dhéanamh roimh réidh Cuir d áit in áirithint trí chuireadh a lorg déan teagmháil le Sheena Stewart teil 01 607 0526

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Nuacht/PR03.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Press Releases - BRÓISIÚR FAISNÉISE FAOI OILIÚINT INNEALTÓIREACHTA FÁS
  ROGHANNA BRÓISIÚR FAISNÉISE FAOI OILIÚINT INNEALTÓIREACHTA FÁS Clár Céimí Thar Lear Clár Intéirneachta um Dhúshlán Eolaíochta go hoifigiúil 07 10 08 Cosáin go Rath Eacnamaíochta fócas ar Phrintíseacht Eagrán is déanaí de Thráchtaireacht Ráithe FÁS ar an Margadh Saothair Tríú Ráithe Eisíonn FÁS an Tráchtaireacht Ráithiúil is déanaí Eolas tábhachtach maidir le Tacaíocht Cúram Leanaí do Foghlaimeoirí FÁS FAIGHEANN FÁS FAOMHADH Ó ÚDARÁS EITLÍOCHTA NA hÉIREANN I gCOMHAIR CREIDIÚINTÍ SCRÚDUITHE Fógraíonn an BSL Clár chun ligean do 50 faoin gcéad de Phrintísigh Leictreachais Iomarcacha a gCuid Oiliúna a Chríochnú Foilsíonn FÁS A Thráchtaireacht Ráithiúil Is Déanaí Gillis Lecture Preasráitis Scéim Dheimhniúcháin um Scileanna Foirgníochta CSCS SEOLANN AN T AIRE TUAIRISC BHLIANTÚIL FÁS AR AN MARGADH SAOTHAIR Seolann an Tánaiste dhá Thionscnamh nua de chuid FÁS Seolann FÁS Clár Printíseachta Nua don Earnáil Eachaí Seoltar Scileanna Domhanda FÁS Straitéis Chorparáide Struchtúr Corparáide Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Nuacht BRÓISIÚR FAISNÉISE FAOI OILIÚINT INNEALTÓIREACHTA FÁS BRÓISIÚR FAISNÉISE FAOI OILIÚINT INNEALTÓIREACHTA FÁS Cuireadh Chun Páirt a Ghlacadh Foilsithe ar 20u Deireadh Fómhair 2008 Tá bróisiúr faisnéise á fhorbairt faoi láthair ag Grúpa Tionscail Innealtóireachta FÁS a thabharfaidh sonraí ar na deiseanna oiliúna atá ar fáil sa tionscal innealtóireachta ar fud na tíre Má chuireann do chuideachta nó eagraíocht oiliúint innealtóireachta ar fáil in Éirinn agus má theastaíonn uait do shonraí teagmhála iomlána a chur san áireamh saor in aisce san fhoilseachán nua seo téigh i dteagmháil le An tUasal Chris Feeney Bainisteoir Seirbhísí do Ghnó FÁS An Earnáil Innealtóireachta Teileafón 01 816 7400 ríomhphost chris feeney fas ie faoin Aoine 7ú Samhain 2008 Dáilfidh an Grúpa Tionscail Innealtóireachta an leabhrán seo agus beidh sé ar fáil le híoslódáil ar láithreán gréasáin FÁS www fas ie chomh maith Is comhlacht é an Grúpa Tionscail Innealtóireachta a dhéanann ionadaíocht ar na

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Nuacht/Foilsithe+ar+20+Deireadh+F%C3%B3mhair+2008.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Press Releases - Clár Céimí Thar Lear
  Dhúshlán Eolaíochta go hoifigiúil 07 10 08 Cosáin go Rath Eacnamaíochta fócas ar Phrintíseacht Eagrán is déanaí de Thráchtaireacht Ráithe FÁS ar an Margadh Saothair Tríú Ráithe Eisíonn FÁS an Tráchtaireacht Ráithiúil is déanaí Eolas tábhachtach maidir le Tacaíocht Cúram Leanaí do Foghlaimeoirí FÁS FAIGHEANN FÁS FAOMHADH Ó ÚDARÁS EITLÍOCHTA NA hÉIREANN I gCOMHAIR CREIDIÚINTÍ SCRÚDUITHE Fógraíonn an BSL Clár chun ligean do 50 faoin gcéad de Phrintísigh Leictreachais Iomarcacha a gCuid Oiliúna a Chríochnú Foilsíonn FÁS A Thráchtaireacht Ráithiúil Is Déanaí Gillis Lecture Preasráitis Scéim Dheimhniúcháin um Scileanna Foirgníochta CSCS SEOLANN AN T AIRE TUAIRISC BHLIANTÚIL FÁS AR AN MARGADH SAOTHAIR Seolann an Tánaiste dhá Thionscnamh nua de chuid FÁS Seolann FÁS Clár Printíseachta Nua don Earnáil Eachaí Seoltar Scileanna Domhanda FÁS Straitéis Chorparáide Struchtúr Corparáide Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Nuacht Clár Céimí Thar Lear Clár Céimí Thar Lear Foilsithe ar 1u Deireadh Fómhair 2008 TÚS IONTACH LE SLÍ BEATHA Tá CLÁR CÉIMÍ THAR LEAR FÁS 2009 ar oscailt anois d iarratais Cad é an Clár Céimí Thar Lear OGP Thug Clár Céimí Thar Lear OGP FÁS deiseanna do bhreis agus 1 100 céimí nua taithí phraiticiúil spreagúil agus torthúil a fháil ó 1983

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Nuacht/011008.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Press Releases - Clár Intéirneachta um Dhúshlán Eolaíochta go hoifigiúil 07 10 08
  domhanda agus go bhfuil taithí idirnáisiúnta acu chomh maith a dúirt sé Agus comhghairdeas á ghabháil leis na hintéirnigh ar a n imeacht dúirt an Dr O Malley tá comhoibriú leanúnach riachtanach chun an chéad ghlúin eile de cheannairí eolaíochta Éireannacha agus Dúshlán Eolaíochta FÁS a chothú mar chlár físeach agus chun mic léinn agus ceardaithe a spreagadh le cur lena gcuid staidéir i mbealach uathúil agus corraitheach Gheobhaidh an Dr O Malley an Bonn Náisiúnta Eolaíochta ar 29ú Meán Fómhair ó Uachtarán Bush ag searmanas sa Teach Bán Teach an Uachtaráin Is é an onóir is mó d eolaithe sna Stáit Aontaithe a thugann aitheantas do thaighde eolaíochta ceannródaíoch i raon de réimsí lena n áirítear eolaíochtaí bitheolaíocha fisiceacha matamaiticiúla sóisialta iompair agus innealtóireachta Beidh duine den ochtar ceannairí san eolaíocht a fuair an Bonn Náisiúnta Eolaíochta 2007 an Dr O Malley mar an ceathrú duine i Texas chun an dámhachtain a fháil sna heolaíochtaí bitheolaíocha fuair an triúir eile an Duais Nobel Deireadh Le haghaidh tuilleadh faisnéise agallaimh meáin téigh i dteagmháil le Gráinne Timlin Fiona Murphy FÁS Teil 087 682 5908 087 263 9149 Nótaí d Eagarthóirí Nóta 1 Tá Tionscnamh Dúshlán Eolaíochta FÁS déanta suas den chúig phríomhchlár seo a leanas An Clár Intéirneachta Clár breisoiliúna sé mhí le hinstitiúidí oideachais áiseanna taighde agus an tionscal sna Stáit Aontaithe agus sa tSualainn Tabharfaidh daichead a dó intéirneach faoi chlár 2008 2009 go luath agus tá printísigh sealbhóirí príomhchéime agus sealbhóirí PhD san áireamh ar an bhfoireann Clár Breisoiliúna d iarphrintísigh cáilithe FÁS atá ag obair le 2 3 bliain agus atá ainmnithe ag a bhfostóir Cabhraíonn Sparánachtaí Iarchéime le mic léinn mar chuid dá nOiliúint Céime in Ollscoileanna i Meiriceá sa tSín agus sa tSeapáin Clár Oiliúna Taighde Soláthraíonn sé deiseanna do mhic léinn na 3 ú bliana sa tríú leibhéal freastal ar oiliúint taighde sna hEolaíochtaí Bithleighis chun scileanna breise a thabhairt dóibh agus chun iad a nochtadh le dul ar aghaidh chun PhD a dhéanamh i ndiaidh dóibh a bpríomhchéim a chomhlíonadh Tugann Scoláireachtaí Náisiúnta maoiniú d obair taighde scoláireachta iarchéime in institiúidí de scoth domhanda le béim tosaigh ar ollscoileanna sna Stáit Aontaithe San áireamh leo tá Harvard Medical School Baylor College of Medicine University of Texas Medical Centre Richard Smalley Institute for Nanoscale Science and Technology ag Rice University Duke University MIT NASA srl Nóta 2 Liosta Intéirneach do Dhúshlán Eolaíochta FÁS Láthair Céad Ainm Seoladh Coláiste Seoladh Teagmhála Bostún Anthony Dalton Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh Ollscoil Luimnigh Gaillimh Bostún Sean P Dunne An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath Rath Cúil Baile Átha Cliath Bostún Andrew Hearn Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Cabán tSíle Baile Átha Cliath 18 Bostún Darren Kearney Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Tamhlacht Baile Átha Cliath 24 Bostún Laurence McKenna Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Baile Formaid Baile Átha Cliath 10 Carolina Thuaidh Michelle Burns Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath Teach Srafáin Co Chill Dara Carolina Thuaidh Damian Lally Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Nuacht/Eola%C3%ADochta+go+hoifigi%C3%BAil++07+10+08.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Press Releases - Cosáin go Rath Eacnamaíochta - fócas ar Phrintíseacht
  OILIÚINT INNEALTÓIREACHTA FÁS Clár Céimí Thar Lear Clár Intéirneachta um Dhúshlán Eolaíochta go hoifigiúil 07 10 08 Cosáin go Rath Eacnamaíochta fócas ar Phrintíseacht Eagrán is déanaí de Thráchtaireacht Ráithe FÁS ar an Margadh Saothair Tríú Ráithe Eisíonn FÁS an Tráchtaireacht Ráithiúil is déanaí Eolas tábhachtach maidir le Tacaíocht Cúram Leanaí do Foghlaimeoirí FÁS FAIGHEANN FÁS FAOMHADH Ó ÚDARÁS EITLÍOCHTA NA hÉIREANN I gCOMHAIR CREIDIÚINTÍ SCRÚDUITHE Fógraíonn an BSL Clár chun ligean do 50 faoin gcéad de Phrintísigh Leictreachais Iomarcacha a gCuid Oiliúna a Chríochnú Foilsíonn FÁS A Thráchtaireacht Ráithiúil Is Déanaí Gillis Lecture Preasráitis Scéim Dheimhniúcháin um Scileanna Foirgníochta CSCS SEOLANN AN T AIRE TUAIRISC BHLIANTÚIL FÁS AR AN MARGADH SAOTHAIR Seolann an Tánaiste dhá Thionscnamh nua de chuid FÁS Seolann FÁS Clár Printíseachta Nua don Earnáil Eachaí Seoltar Scileanna Domhanda FÁS Straitéis Chorparáide Struchtúr Corparáide Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Nuacht Cosáin go Rath Eacnamaíochta fócas ar Phrintíseacht Cosáin go Rath Eacnamaíochta fócas ar Phrintíseacht Foilsithe ar 26th Samhain 2007 Seimineár ar 7 Nollaig 2007 Óstán Rochestown Park Corcaigh Díreoidh an seimineár lae seo ar eispéiris na Printíseachta ó dhearcadh na bpáirtithe leasmhara agus leagfadh sé amach bealaí chun clár na printíseachta a fhorbairt amach anseo Beidh suim ar leith ag fostóirí ionadaithe ceardchumainn oideachasóirí agus saineolaithe treoirghairme sa seimineár I measc na gcainteoirí beidh Breffni O Neill CIF Owen Wills TEEU Ferdinand Fuchs Handswerkskammer zu Köln Stan McHugh FETAC Seán Ó Foghlú Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann Patrick Corr Bristow Group Texas Séamus Puirséil HETAC agus Dr Len O Connor I measc na n ábhar a bheidh idir lámha beidh Éabhlóid agus Athrú i gCóras Oiliúna agus Oideachais Printíseachta na hÉireann Aitheantas ar Cháilíochtaí Idirnáisiúnta in Éirinn Deiseanna agus Dúshláin agus Ó Cheardaí go Máistir Éabhlóid agus Forbairt Chlár Dhul Chun Cinn do

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Nuacht/PR04.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Press Releases - Eagrán is déanaí de Thráchtaireacht Ráithe FÁS ar an Margadh Saothair - Tríú Ráithe
  Seoltar Scileanna Domhanda FÁS Straitéis Chorparáide Struchtúr Corparáide Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Nuacht Eagrán is déanaí de Thráchtaireacht Ráithe FÁS ar an Margadh Saothair Tríú Ráithe Eagrán is déanaí de Thráchtaireacht Ráithe FÁS ar an Margadh Saothair Tríú Ráithe Foilsithe ar 26th Deireadh Fómhair 2007 TUGTAR RÉAMHAISNÉIS GO BHFÁSFAIDH FOSTAÍOCHT DE 70 000 POST GLAN I MBLIANA AGUS GO MBEIDH MOILLIÚ GO FÁS GLAN 21 000 POST I 2008 MEASTAR GO MBEIDH LAGHDÚ IN IMIRCE MAR THORADH AR AN BHFÁS NÍOS LÚ I BPOSTANNA MAR SIN BEIDH TEORAINN LEIS AN TIONCHAR AR DHÍFHOSTAÍOCHT Cé gur éirigh go maith leis na margadh saothair i mbliana go dtí seo tugann na comharthaí ar fad le fios nach mbeifear in ann na rátaí fáis le déanaí a choinneáil sa ghearrthéarma go meántéarma Baineann breis agus 50 den fhás i bpostanna sa bhliain go Q2 2007 le hinimirce agus chuaigh líon na n uimhreacha PSP a eisíodh go náisiúnaigh EU10 os cionn 400 000 i Meán Fómhair Cé go bhfuil sruth inimirce suntasach ó Lár na hEorpa go fóill tá moilliú de shórt tagtha orthu le míonna beaga anuas San am atá romhainn is in earnáil na seirbhísí a bheidh príomhfhoinse an fháis i bpostanna Táimid ag tuar go mbeidh fás ar fhostaíocht i seirbhísí de 38 000 an bhliain seo chugainn cé go mbeidh an chuid ag brath ar thionchar na cáinfhaisnéise atá ag teacht ar earcaíocht san earnáil phoiblí agus ar an ngéarchéim creidiúna in earnáil na seirbhísí airgeadais An mhoilliú in earnáil na tógála is cúis le tromlach an mhoillithe i bhfás fostaíochta Go suntasach tá laghdú i líon na bhfolúntas tógála agus i bprintísigh a bhaineann le tógáil Measaimid go mbeidh glanchaillteanais in earnáil na tógála thart ar 25 000 sa tréimhse tuartha Dar linne

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Nuacht/PR01.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive