archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Bunachar Náisiúnta Scileanna
  eolas ar fad atá ar fáil faoi sholáthar agus éileamh ar scileanna in Éirinn a thiomsú Dá réir sin cuireann sé modh ar fáil d anailís agus réamhaisnéis tráthúil ar an margadh saothair ag leibhéal na scileanna Go ginearálta baintear úsáid as an gcóras rannaithe Standard Occupational Classifications SOC mar ionadaí do scileanna Tá na príomhshonraí seo a leanas sa bhunachar Sonraí fostaíochta arna sholáthar ag an Lár Oifig Staidrimh

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Foilseach%C3%A1in+agus+Acmhainn%C3%AD/Bunachar+N%C3%A1isi%C3%BAnta+Scileanna.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Leabharlann agus Ionad Acmhainní Eolais FÁS
  Acmhainní Eolais FÁS an phríomhacmhainn in Éirinn d eolas ar fhorbairt acmhainní daonna Cé go bhfuil an Leabharlann agus Ionad Acmhainní Eolais ann sa chéad áit chun freastal ar riachtanais eolais fhoireann FÁS baineann úsáideoirí seachtracha úsáid go forleathan do chúiseanna taighde daoine ar nós taighdeoirí mic léinn oiliúnóirí agsu comhairleoirí Is féidir le baill den phobal rochtain a fháil ar an Leabharlann agus Ionad Acmhainní Eolais ach teagmháil a dhéanamh le ball foirne agus coinne a dhéanamh Tá bailiúchán cuimsitheach d acmhainní ag an Leabharlann agus Ionad Acmhainní Eolais sna réimsí seo a leanas Oiliúint agus oideachas Margadh saothair Fostaíocht agus dífhostaíocht Treoir gairme agus comhairliú Eacnamaíocht Bainistíocht Líonra FÁS CEDEFOP Is é CEDEFOP an Larionad Eorpach d Fhorbairt Oiliúna Gairme Is í an Leabharlann agus Ionad Acmhainní Eolais comhordaitheoir na hÉireann don CEDEFOP European Network of Reference Expertise ReferNet a bhfuil sé d aidhm aige eolas a bbhailiú agus a scaipeadh ar oideachas agus oiliúint gairme i mBallstáit an Aontais Eorpaigh Féach suíomh gréasáin ReferNet na hÉireann le cur síos iomlán ar ghníomhaíochtaí agus feidhmeanna an líonra Tá naisc do líonraí Eorpacha Refer agus nuacht faoi na forbairtí agus foilseacháin is déanaí ar fáil freisin Tugann na naisc seo a leanas atá ar fáil freisin ar shuímh ReferNet rochtain dhreach dos na príomhbhunachair CEDEFOP Bunachar Bibleagrafaíochta CEDEFOP VET Bib Bunachar Institiúidí Oiliúna Eorpacha VET Instit Bunachar Osradharc Taighde Eorpach ERO Tugtar nuacht maidir le forbairtí i bpolasaí agus cleachtas ag leibhéal na hEorpa sa nuachliitir Éireannach CEDEFOP is féidir tuilleadh eolais ar CEDEFOP agsu a fhoilseacháin a fháil ón Leabharlann agus Ionad Acmhainní Eolais nó trí chuairt a thabhairt ar shuíomh CEDEFOP nó a shuíomh idirghníomhach Training Village Uaireanta Oscailte Is iad uaireanta oscailte na Leabharlainne agus an Ionaid Acmhainní Eolais ná Máirt Céadaoin agus Déardaoin 9 00

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Foilseach%C3%A1in+agus+Acmhainn%C3%AD/Leabharlann+agus+Ionad+Acmhainn%C3%AD+Eolais+F%C3%81S.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Teagmháil le Aonad Cumarsáidí
  Straitéis Chorparáide Struchtúr Corparáide Bainistíocht FÁS Cairt Eagraíochta Cosaint Sonraí Déan Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Gnás Gearáin Polasaí Cáilíochta Saoráil Faisnéise Struchtúr Corparáide Struchtúr Réigiúnda Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Struchtúr Corparáide Déan Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Le haghaidh tuilleadh eolais faoin Údarás Oiliúna agus Fostaíochta déan teagmháil leis an roinn Aonad Cumarsáidí FÁS Aonad Cumarsáidí 27 33 Sráid an Bhagóid Uachtarach

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Strucht%C3%BAr+Corpar%C3%A1ide/D%C3%A9an+Teagmh%C3%A1il+le+Aonad+Cumars%C3%A1id%C3%AD/ (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Eolas Fúinn
  agus freagairt ar riachtanais mhargadh saothair atá de shíor ag athrú agus a fhostaíonn breis agus 2 mhilliún duine Le líonra réigiúnda de 66 oifig agus 20 ionad oiliúna oibríonn FÁS cláracha oiliúna agus fostaíochta cuireann sé seirbhís earcaíochta ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d fhostóirí chomh maith le seirbhís comhairle do thionsclaíocht agus tacaíonn sé le fiontair phobalbhunaithe Oibríonn an eagraíocht ar fud na hÉireann roinnte in 8 réigiún mar a leagtar amach sa Struchtúr Corpardeach Ainmníonn an rannóg seo Bainistocht FÁS agus tugann sé cur síos ar mhionsonraí tábhachtacha maidir le cliaint FÁS lena n áirítear an Chairt Chustaiméirí Gnásanna Gearáin Cód Eiticí na bhFostaithe Saoráil Faisnéise agus Cosaint Sonraí Leagann Straitéis Chorparáide amach an treoir straitéise atá glactha ag an Údarás agus tugtar cur síos ar an ngníomh a ghlacfaidh sé chun an Straitéis a chur chun cinn faoi 8 Sprioc Ardtosaíochta Clúdaíonn na Spriocanna seo réimsí ar nós seirbhísí do chuardaitheoirí poist agus lucht dífhostaithe forbairt san lucht saothair polasaí mhargadh saothair cuimsitheacht shóisialta comhionannas agus ilchineálacht agus seirbhís do chustaiméirí Is féidir teacht ar Thuarascálacha Bliantúla agus Tuaraisc Scileanna agus Mhargadh Saothair i Foilseacháin Acmhainní chomh maith le Bunachar Scileanna Náisiúnta agus an Leabharlann

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Templates/default_contentpage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bD48B53DF-C8DD-48E5-AFA6-31A32242FEA8%7d&NRORIGINALURL=%2fga%2fEolas%2bF%25C3%25BAinn%2fBaile%2fdefault.htm&NRCACHEHINT=Guest (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Ceisteanna Coitianta (FAQ)
  ann Tá eolas ar fáil i dtaobh printíseachtaí agus critéir iontrála agus cineálacha printíseachta Cé leis is ceart dom teagmháil a dhéanamh más spéis liom bheith im phrintíseach nó printíseach a chlárú a fhostú Tá an córas printíseachta réigiúnaithe agus déanann an Oifig Sheirbhísí do Ghnó STB riarachán air in Ionaid Oiliúna FÁS ar fud na tíre Dá bhrí sin más mian leat clárú mar phrintíseach nó más mian leat printíseach a fhostú déan teagmháil le d Oifig STB áitiúil Sonraí Teagmhála Sheirbhísí do Ghnó Uimh Ghutháin Baile Átha Cliath Thuaidh Ionad Oiliúna FÁS Eastát Tionscail Bhaile Dúill 13 01 8167400 Baile Átha Cliath Thuaidh Ionad Oiliúna FÁS Eastát Tionscail Chrann Phapáin Bóthar Bhaile Shéamais Sráidbhaile Fhionnghlaise Baile Átha Cliath 11 01 8140200 Baile Átha Cliath Theas Ionad Oiliúna FÁS Bóthar Wyattville Baile Uí Lachnáin Baile Átha Cliath 01 2043600 Baile Átha Cliath Thiar Ionad Oiliúna FÁS Cnoc Bhaile Formaid Baile Átha Cliath 10 01 6055900 Lár Tíre Sheirbhísí do Ghnó FÁS Cearnóg an Mhargaidh An Longfort 043 3328807 An tIarthar Láir Ionad Oiliúna FÁS Eastát Tionscail an Ráithín Luimneach 061 487900 An tIarthar Ionad Oiliúna FÁS Eastát Tionscail Mervue Gaillimh 091 706200 An tIardheisceart Ionad Oiliúna FÁS Ascail Rossa Baile an Easpaig Corcaigh 021 4856200 An tOirdheisceart Ionad Oiliúna FÁS Eastát Tionscail Bóthar Chorcaí Port Láirge 051 301500 An tOirthuaisceart Ionad Oiliúna FÁS Bóthar Uí Chofaigh Dún Dealgan Contae Lú 042 9355700 An tIarthuaisceart Ionad Oiliúna FÁS Baile Uí Theimhneáin Sligeach 071 9159500 An féidir liom cárta teastas athsholáthair a fháil má chaileann nó má chuireann mé amú é Is féidir le FÁS cártaí ionaid a chur ar fáil Cuirfidh FETAC ráitis deimhniúcháin ar fáil ní chuirfidh sé teastais dhúblacha ar fáil Ba chóir iarratais ar an ráiteas deimhniúcháin agus ar an gcárta ionaid ó FETAC a dhéanamh chuig an Rannóg Printíseach de chuid FÁS Déan teagmháil leis ar teileafón ag 01 607 0966 Gearrfar táille ar gach ceann a sholáthrófar ina ionad Cad iad na seirbhísí atá ag aistriú go dtí an Roinn Coimirce Sóisialaí Seirbhísí Fostaíochta Cláir Fhostaíochta a fuair tacaíocht cheana ó Sheirbhísí Pobail FÁS lena áirítear Fostaíocht Phobail CE Fostaíocht Tacaithe Jab Clubanna Jab Tionscnamh JI Cén tionchar atá ag na hathruithe seo i gcás Foghlaimeoirí ar chúrsaí oiliúna Ní bheidh tionchar ag an aistriú ar roinnt seirbhísí go dtí an Roinn Coimirce Sóisialaí ar fhoghlaimeoirí atá ar chúrsaí oiliúna FÁS toisc gur FÁS a leanfaidh de bheith ag oibriú na cúrsaí oiliúna seo Rannpháirtithe sa Chlár Fostaíochta Níl aon tionchar in aon slí ag an aistriú feidhmeanna go dtí an Roinn Coimirce Sóisialaí ar rannpháirtithe féideartha ar spéis leo bheith páirteach in aon cheann de na Cláir Fhostaíochta CE Fostaíocht Tacaithe Jab Clubanna Tionscnamh Post Cuardaitheoirí poist chláraithe Leanfaidh Seirbhísí Fostaíochta ag soláthar an réimse iomlán seirbhísí do chuardaitheoirí poist agus fostóirí Fostóirí Leanfaidh Seirbhísí Fostaíochta ag soláthar an réimse iomlán seirbhísí do chuardaitheoirí poist agus fostóirí Sa tóir ar jab Is féidir le cuardaitheoirí poist féachaint ar fholúntais agus iarratais a dhéanamh ar

  Original URL path: http://fas.ie/ga/D%C3%A9an+Teagmh%C3%A1il+le+F%C3%81S/FAQs.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Ionaid Oiliúna
  Lár An tIarthuaisceart An tOirdheisceart An tOirthuaisceart Baile Átha Cliath Ionaid Oiliúna Lár Tíre Oifigí Seirbhísí Fostaíochta Príomhoifigí Déan Teagmháil Linn baile Déan Teagmháil Linn Ionaid Oiliúna Ionaid Oiliúna Ionaid Oiliúna Baile Átha Cliath Lár Tíre Cill Dara Laois An Longfort Uíbh Fhailí An Iarmhí An tIarthar Láir An Clár Luimneach Tiobraid Árann Thuaidh An tOirthuaisceart An Cabhán Lú An Mhí Muineachán An tIarthuaisceart Dún na nGall Liatroim Sligeach An

  Original URL path: http://fas.ie/ga/D%C3%A9an+Teagmh%C3%A1il+le+F%C3%81S/Ionaid+Oili%C3%BAna/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Príomhoifigí
  Oiliúint Scáileáin éireann Cuimsitheacht Shóisialta Comhdheiseanna Cuardaigh Baile Inrochtaine A Z Foirmeacha Baile Oiliúint Eolas Fúinn Déan Teagmháil Linn Ceisteanna Coitianta FAQ Déan Fiosrúchán Ar Líne Déan Teagmháil Linn Ionaid Oiliúna Oifigí Seirbhísí Fostaíochta Príomhoifigí Déan Teagmháil Linn baile Déan Teagmháil Linn Príomhoifigí Príomhoifigí Ceannoifig Ceannoifig 27 33 Sráid Bhagóid Uachtarach Baile Átha Cliath 4 Teil 353 0 1 607 0500 Facs 353 0 1 607 0608 FÁS 27 33

  Original URL path: http://fas.ie/ga/D%C3%A9an+Teagmh%C3%A1il+le+F%C3%81S/Pr%C3%ADomhoifig%C3%AD.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Déan Teagmháil Linn
  Leanfaidh na cúrsaí oiliúna agus na seirbhísí d fhoghlaimeoirí ar aghaidh mar is gnách agus ní chuirfear isteach ar theastasú na gcúrsaí Chuardaitheoirí poist agus fostóirí tá freagracht tógtha uirthi féin ag an Roinn Coimirce Sóisialaí as na Seirbhísí Fostaíochta agus Fostaíocht Phobail de chuid FÁS lena n áirítear Fógraigh post Aimsigh post Jobs Ireland uirlisí do chuardaitheoirí post Scéim Intéirneachta Náisiúnta JobBridge Fostaíocht Phobail Fostaíocht le Tacaíocht Tionscnamh Post Clubanna Post Oifigí na Seirbhís Fostaíochta Áitiúil Oifigí Seirbhísí Fostaíochta Breis eolais ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Coimirce Sóisialaí www welfare ie Is iad oifigí nua Intreo anois an chéad pointe teagmhála atá ag cuardaitheoirí poist agus tairseacha is ea iad d fhoghlaimeoirí dífhostaithe atá ag lorg oiliúna agus tacaíochtaí Glacfaidh na Boird Oideachais agus Oiliúna le freagracht as seachadadh na hoiliúna a bhainistiú Cuirfear aistriú na nIonad FÁS agus na gníomhaíochtaí oiliúna lena mbaineann go dtí na Boird oideachais agus Oiliúna i gcrích ar bhonn céimnithe le linn na bliana 2014 Áireofar leis seo an Oiliúint ar Chonradh agus an maoiniú ar Ionaid Oiliúna Phobail Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla agus Soláthar Oiliuna Speisialtóirí Leanfaidh an oiliúint ar aghaidh mar is gnách agus ní chuirfidh an t athrú seo isteach ar fhoghlaimeoirí Go dtí go mbeidh an t aistriú curtha i gcrích SOLAS a dhéanfaidh bainistiú ar an oiliúint ar bhonn sealadach De réir mar a thógfaidh na Boird Oideachais agus Oiliúna freagracht as an seachadadh ar oiliúint orthu féin is ea a dhíreoidh SOLAS a chuid fuinnimh go léir ar phleanáil agus maoiniú a dhéanamh ar sheirbhís Breisoideachais agus Oiliúna atá comhtháite agus nua a fhorbairt Tuilleadh eolais ar fáil ach dul go http www solas ie Ceisteanna Coitianta FAQ Cliceáil anseo chun féachaint ar FAQ faoi Oiliúint Printíseacht Cláir Fhostaíochta agus Seirbhísí Ionaid Oiliúna Baile Átha Cliath

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Templates/default_contentpage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b0BDB59DE-F8A0-49FB-838C-E4991AFBA7C0%7d&NRORIGINALURL=%2fga%2fD%25C3%25A9an%2bTeagmh%25C3%25A1il%2ble%2bF%25C3%2581S%2fBaile%2fdefault.htm&NRCACHEHINT=Guest (2015-10-30)
  Open archived version from archive •