archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Déan Teagmháil Linn
  Laois An Longfort Uíbh Fhailí An Iarmhí An tIarthar Láir An Clár Luimneach Tiobraid Árann Thuaidh An tOirthuaisceart An Cabhán Lú An Mhí Muineachán An tIarthuaisceart Dún na nGall Liatroim Sligeach An tOirdheisceart Ceatharlach Cill Chainnigh Tiobraid Árann Theas Port Láirge Loch Garman Cill Mhantáin An tIardheisceart Corcaigh Ciarraí An tIarthar Gaillimh Maigh Eo Ros Comáin Oifigí Seirbhísí Fostaíochta An Roinn Coimirce Sóisialaí Baile Átha Cliath Lár Tíre Cill Dara

  Original URL path: http://fas.ie/ga/D%C3%A9an+Teagmh%C3%A1il+le+F%C3%81S/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1
  Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Féach an tábla thíos maidir le dátaí aistarraingte ó Mheasúnaithe Modúlacha Leagan 1 bainteach le Curaclam Leagan Ceird Dáta Aisbhainte Measúnaithe L 1 MEICNIC TALMHAÍOCHTA Mei 10 MEICNIC AERÁRTHAÍ Mei 14 CEARPANTÓIREACHT SIÚINÉIREACHT Sam 10 OIRTHEOIR GLÉASRA TÓGÁLA Mei 10 LEICTREACH Mei 10 IONSTRAIMIÚ LEICTREACH Sam 11 MAMF Oirtheoireacht Mei 12 TÍLIÚ URLÁIR BALLAÍ Mei 10 MEICNIC FEITHICLÍ TROMA Mei 10 IONSTRAIMIÚ Sam 11 DÉANAMH MIOTAIL Sam 11 MEICNIC MHÓTAIR Mei 10 PÉINTEÁIL MAISIÚ Mei 10 PLÁSTRÁIL Mei 11 PLUIMÉIREACHT Sam 10 CUISNIÚCHÁN Mei 11 MIOTALÓIREACHT LEATHÁIN Mei 10 UIRLISEOIREACHT Már 11 DEISIÚ CREATLACH FEITHICLE Már 11 Rinneadh uasghrádú ar Churaclam na printíseachta do na ceird go léir atá thuasluaite ó Leagan 1 go Leagan 2 agus tá sé i bhfeidhm ag Céim 4 agus ag Céim 6 sna hInstitiúidí Teicneolaíochta Maidir le printísigh ar tharchuir a Measúnuithe Modúil Céim 4 agus Céim 6 ag Leagan 1 tar éis na dátaí thuas gheobhaidh nó fuair siad fógra ó FÁS iarratas a chur isteach d Oifig na Scrúduithe san Institiúid Teicneolaíochta

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Fogra+T%C3%A1bhachtach.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cláir Oiliúna
  Linn Printíseachtaí Oiliúint Fostaithe Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Cúrsaí ar Líne Foghlaim Chumaiscthe Oiliúnaíochtaí Oiliúint baile Oiliúint Cláir Oiliúna Cláir Oiliúna Oiliúint Sainscileanna Oiliúnaíochtaí Gearrchúrsaí Filleadh ar an Obair Cúrsaí Oíche Cúrsaí ar Líne Cúrsaí Foghlama

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Cl%C3%A1ir+Oili%C3%BAna/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Oiliúint
  ceann FÁS in ionaid éagsúla ar fud na tíre Is féidir éagsúlacht a bheith in fad ama na gcúrsaí Níl táille ar na cúrsaí agus i ndálaí áirithe íoctar liúntais Cúrsaí lánaimseartha go ginearálta a bhíonn iontu leis an oiliúint ar siúl ó Luan go hAoine cé go dtugtar cuid acu ar bhonn páirtaimseartha Cúrsaí Ar Líne Tugtar cúrsaí ar líne ar an idirlíon agus dá bhrí sin cuirtear ar chumas foghlaimeoirí an fhoghlaim a dhéanamh ar luas agus ag amanta a oireann dóibh Freagairt solúbtha is ea na cúrsaí ar líne do na riachtanais a bhíonn ag daoine aonair atá réidh don obair agus a mbíonn idirghabháil oiliúna de dhíth orthu a chuideoidh leo filleadh ar mhargadh an tsaothair Tá cead ag gach duine cur isteach ar chúrsaí ar líne fostaithe agus dífhostaithe cé go mbíonn táille le híoc acu siúd atá fostaithe Ní mór do chliaint a íocfaidh táille iarratas a sheoladh isteach ar líne go r Choláiste FÁS Ní mór do chliaint nach n íocfaidh táille daoine dífhostaithe iarratas a sheoladh isteach go háitiúil go dtí an Oifig Seirbhísí Fostaíochta Foghlaim Chumasctha Is é atá i gcúrsaí Foghlama Cumasctha ná cúrsaí ar líne comhcheangailte le tacaíochtaí don foghlaimeoir a seachadtar ar teileafón r phost R theagascóir agus ceardlanna treoirithe ag teagascóir D fhéadfadh meantóireacht aon le haon nó meantóireacht ghrúpa tascanna agus saothar tionscadail bheith mar chuid de chúrsaí áirithe Freagairt solúbtha is ea na cúrsaí Foghlama Cumasctha do na riachtanais a bhíonn ag daoine aonair atá réidh don obair agus a mbíonn idirghabháil oiliúna ar leith de dhíth orthu a chuideoidh leo filleadh ar mhargadh an tsaothair Cúrsaí Tráthnóna Tigtar cúrsaí tráthnóna go ginearálta in Ionaid Oiliúna FÁS agus tarlaíonn siad 1 nó 2 uair sa tseachtain Maireann formhór na gcúrsaí idir 5 agus 10 seachtain

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Templates/default_contentpage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5BC1AD5F-29DC-4356-8DC5-C4D5D451BE5D%7d&NRORIGINALURL=%2fga%2fOili%25C3%25BAint%2fBaile%2fdefault.htm&NRCACHEHINT=Guest (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Preasráitis
  Cúram Leanaí do Foghlaimeoirí FÁS Ón Luan 13ú Meán Fómhair 2010 ní dhéanfaidh FÁS ranníocaíocht a thuilleadh le foghlaimeoirí a bhfuil cúram leanaí de dhíth orthu agus iad ar chúrsa oiliúna Ach leanfaidh foghlaimeoirí atá ag glacadh páirt ar chúrsa oiliúna cheana agus atá ag fáil ranníocaíocht ar na costais a bhaineann le cúram leanaí cheana á bhfáil go dtí go gcríochnaíonn siad an cúrsa oiliúna sin I gcás cúrsaí a thosnaíonn ar an 13 Meán Fómhair 2010 cuirtear áiteanna cúram leanaí saor in aisce ar fáil tríd an Tacaíocht Cúram Leanaí Fostaíochta agus Oiliúna CETS atá á reachtáil agus á bhainistiú ag Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige OMCYA Soláthróirí Cúram Leanaí áitiúla a chuirfidh áiteanna Lánaimseartha páirtaimseartha agus iarscoile ar fáil Lúnasa 2010 Foilsíonn FÁS an tAthbhreithniú ar an Margadh Saothair in Éirinn 2008 Tugann Athbhreithniú na bliana seo léirmheas foriomlán ar fhorbairtí sa mhargadh saothair in Éirinn Caibidil 1 I gCaibidil 2 pléitear na freagairtí beartais a tugadh ar an méadú tobann atá tagtha ar an mBeo Chlár I gCaibidil 3 féachtar ar bheartas oiliúna agus i gCaibidil 4 tá alt speisialta faoi dhaoine óga nach bhfuil ag obair ná ag freastal ar oideachas ná i mbun oiliúna Tá an tAthbhreithniú seo á fhoilsiú i dtréimhse ina bhfuil deacrachtaí eacnamaíochta tromchúiseacha ar fud na cruinne agus in Éirinn Tá impleachtaí aige seo do chúrsaí fostaíochta agus dífhostaíochta agus don airgeadas poiblí Caithfidh beartais agus cláir an mhargaidh saothair freagairt a thabhairt ar na cúinsí nua seo agus is é aidhm an Athbhreithnithe seo ná freagarití féideartha a phlé Tá srian ar acmhainní agus is é an dúshlán atá ann na cuspóirí fadtéarmacha agus gearrthéarmacha a láimhseáil go cothrom leis na riachtanais atá ag grúpaí éagsúla agus le tosaíochtaí eacnamaíochta agus sóisialta árta 2009 Fógraíonn an BSL

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Nuacht/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Teagmháil le Aonad Cumarsáidí
  Z Foirmeacha Baile Oiliúint Eolas Fúinn Déan Teagmháil Linn Foilseacháin Acmhainní Nuacht Straitéis Chorparáide Struchtúr Corparáide Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Le haghaidh tuilleadh eolais faoin Údarás Oiliúna agus Fostaíochta déan teagmháil leis an roinn Aonad Cumarsáidí FÁS FÁS Aonad Cumarsáidí 27 33 Sráid an Bhagóid Uachtarach Baile Átha Cliath 4 Teil 353 0 1 607 0500 Facs

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Teagmh%C3%A1il+le+Aonad+Cumars%C3%A1id%C3%AD.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Bainistíocht FÁS
  Linn Foilseacháin Acmhainní Nuacht Straitéis Chorparáide Struchtúr Corparáide Bainistíocht FÁS Bainistíocht FÁS Cód an Chleachtais Ghnó do Stiúrthóirí Comhaltaí an Bhoird Comhaltaí an Bhoird Feidhmiúcháin Stiúrthóirí Stiúrthóirí Réigiúnda Cairt Eagraíochta Cosaint Sonraí Déan Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Gnás Gearáin Polasaí Cáilíochta Saoráil Faisnéise Struchtúr Corparáide Struchtúr Réigiúnda Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Struchtúr Corparáide Bainistíocht FÁS Bainistíocht FÁS Is é Foras Áiseanna Saothair FÁS Údarás Náisiúnta Oiliúna agus Fostaíochta na hÉireann Bunaíodh é in Eanáir na bliana 1988 faoin Acht Seirbhísí Saothair 1987 Áiríonn feidhmeanna FÁS cláracha oiliúna agus fostaíochta a oibriú seirbhís fostaíochta earcaíochta a sholáthar seirbhís comhairle do thionscal agus tacaíocht d fhiontair pobalbhunaithe Capann an tAire Fiontair Trádála agus Fostaíochta Bord FÁS chun treo leathan an Údaráis a mhaoirsiú Tá ionadaithe ann ó cheardchumainn fostóirí leas shóisialaigh oideachas agsu óige chomh maith le hionadaithe ó Ranna Rialtais Ranna Airgeadais Oideachais agus Eolaíochta Gnóthaí Sóisialta Pobail agus Teaghlaigh agus Fiontair Trádála agus Fostaíochta chomh maith le hionadaithe ó fhostaithe FÁS Tá an Bord Feidhmiúcháin freagrach as bainistíocht srtaitéiseach FÁS Laistigh de FÁS déanann 18 Stiúrthóir agus 10 Stiúrthóir Réigiúnda prímhghníomhaíochtaí na heagraíochta tríd an líonra náisiúnta Tá foireann thart ar 2 200 ag FÁS

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Strucht%C3%BAr+Corpar%C3%A1ide/Bainist%C3%ADocht+F%C3%81S/Bainist%C3%ADocht+F%C3%81S.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cód Eiticí na bhFostaithe
  gcuid oibre cloífimid le riachtanais na nAchtanna um Cosaint Sonraí Achtanna um Shaoráil Faisnéise agus ionstraimí reachtúla cuí eile Cinnteoidh na daoine sin inár measc atá ag plé le hearcaíocht foirne printíseach agus oiliúnaithe go gcaitear le gach eolas atá ar fáil dúinn go rúnda san iomlán Macántacht Coimhlintí Leasa Tá sé ceadaithe go dtabharfar cuireadh dúinn freastal ar ócáidí á reachtáil ag ár dteagmhálacha gnó ó am go ham Mar sin féin cinnteoimid nach nglacfaimid le haon bhronntanas a d fhéadfadh a bheith míchuí ó chustaiméirí soláthróirí comhghleacaithe nó aon duine nó aonán gnó a bhfuil déileáil acu ar son FÁS Mar phrionsabal treorach ní ghlacfar le haon bhronntanas béile nó siamsaíocht chorparáide nuair a d fhéadfaí a cheapadh go mbeadh buntáiste ann dá bharr uainn mar fhostaithe FÁS Beidh na coinníollacha seo a leanas i bhfeidhm Is féidir glacadh le béilí ag ionad áiitiúil ach ní féidir lóistín a bheith i gceist Is féidir glacadh le ticéad d ócáid spóirt nó ócáid siamsaíochta poiblí ag ionad áitiúil Is féidir glacadh le bronntanais nach lorgaítear um Nollaig ar an gcoinníoll nach bhfuuil ach luach beag acu Ní féidir glacadh le níos mó ná dhá bhronntanas ó fhoinse amháin i dtréimhse dhá mhí dhéag Ba chóir sonraí maidir le bronntanais dá leithéid a chur in iúl don bhainistíocht Is é an prionsabal ginearálta nach sáródh bronntanais luach 75 Déanfar an teorainn seo a athbhreithniú i 2005 Faoi athbhreithniú faoi láthair Beidh ár ngníomhaíochtaí gnó uilig bunaithe ar an riachtanas go mbaineann FÁS luach airgid amach I gcásanna ina bhfuil gaolta céilí nó páirtithe againn ag obair le FÁS nó ag baint úsáide as cláracha seirbhísí FÁS cinnteoimid nach mbeidh aon ghaol díreach oibre ann Nuair a thosaímid gaol le comhghleacaí oibre lena bhfuil gaol díreach tuairiscithe againn cuirfimid bainistíocht ar an eolas agus lorgóimid athlonnú cuí Nuair atáimid ag forbairt ghnó príobháideach nó páirteach ann cheana cinnteoimid nach bhfuil oibriúchán an ghnó sin i gcoimhlint nó ag baint leasa as FÁS Maidir leis seo cinnteoimid nach dtarraingítear aon droch chlú ar FÁS mar thoradh ar ár mbaint le gairmeacha tograí nó scéimeanna eile I ngach cás cuirfimid an bhainistíocht ar an eolas faoi na leasa gnó seo agus lorgóimd cead leanúint leo Nuair nach dtugtar cead críochnóimid ár mbaint leis an ngnó Airgeadas Soláthar Cloífear le rialacháin leagtha amach sna Gnásanna um Leibhéil Údaráis Airgeadais agus Ceananch inár ngníomhaíochtaí gnó uilig Cloífidh na fostaithe ar fad atá ag plé le haon ghné de cheannach ar son FÁS leis na caighdeáin is airde de mhacántacht agus iontaofacht i gcónaí Sa chás seo cinnteoimid Nach mbainfimid leas as ár bpost do bhrabach pearsanta nó d aon duine d ár gcairde teaghlach Nach mbeimid i gcontúirt ár macántacht a thruailliú Nach mbíonn páirt againn in aon chleachtas gnóa d fhéadfadh a bheith míchuí Eolas a fháil ar na rialuithe airgeadais i bhfeidhm i FÁS ó am go ham agus má tá aon éiginnteacht ann treoir a lorg ón mbainistíocht nó an Roinn HRD

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Baile/C%C3%B3d+Eitic%C3%AD+na+bhFostaithe.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive