archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Scéim do Fóirdheontas Tuarastail
  d fhostóirí lasmuigh den earnáil phoiblí daoine faoi mhíchumas a fhostú a oibríonn níos mó ná 20 uair a chloig in aghaidh na seachtaine Tá duien ar an Scéim do Fóirdheontas Tuarastail faoi réir na gcionníollacha céanna fostaíochta le fostaithe eile Áiríonn na coinníollacha seo ranníocaíochtaí ÁSPC saoire bhliantúil asbhaintí cánach agus an ráta reatha don phost Déantar fóirdheontais atá ar fáil faoin scéim a struchtúrú faoi 3 shruth éagsúil agus is féidir le fostóirí leas a bhaint as ceann amháin díobh nó astu uilig go comhuaineach Struchtúr na Scéime Sruth 1 Fóirdheontas ginearálta is ea an fóirdheontas snáithe I i gcomhair aon ghannchion táirgiúlachta a bhraitear os cionn 20 i gcás duine faoi mhíchumas i gcomparáid le comhghleacaí nach bhfuil faoi mhíchumas Ní mór d fhostaí íosmhéid 21 uair an chloig oibre a chur isteach in aghaidh na seachtaine agus uasmhéid 39 uair an chloig in aghaidh na seachtaine Is é 5 30 in aghaidh na huaire an ráta fóirdheontais agus tá sé bunaithe ar líon na n uaireanta a chuirtear isteach rud a fhágann go bhfuil fóirdheontas bliantúil iomlán de 10 748 ar fáil in aghaidh na bliana bunaithe ar sheachtain oibre 39 uair an chloig Sruth 2 nuair a fhostaíonn comhlacht níos mó ná beirt faoi mhíchumas Is féidir le comhlacht leas a bhaint as deontas chun na costais breise maoirseachta bainistíochta agus eile a bhaineann le hobair a chlúdach Tá an breisiú seo bunaithe ar líon iomlán na bhfostaithe faoi mhíchumas a fhostaítear agus beidh sé ar scála ó fhóirdheontas 10 de phá do 3 go 6 fostaí faoi mhchumas go dtí uasmhéid d fhóirdheontas 50 de phá do 23 fostaithe faoi mhíchumas Sruth 3 nuair a fhostaíonn fostóir 30 fostaí faoi mhíchumas nó níos mó Is féidir leis an bhfostóir leas a bhaint as deontas

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Sc%C3%A9im+do+F%C3%B3irdheontas+Tuarastail.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Oiliúint i bhFeasacht ar Mhíchumas
  ar Mhíchumas Oiliúint i bhFeasacht ar Mhíchumas Scéim Tacaíochta um Oiliúint Eolais Mhíchumais Daoine a Oiliúint le bheith níos Eolaí Tá an chuid daoine éiginnte faoi chonas freagairt do dhaoine faoi mhíchumas agus bíonn siad cúthaileach faoin teanga a úsáideann siad Tá siad buartha faoi na focail mícheart a úsáid agus masla a thabhairt trí thimpiste nó gan a bhieht in ann déileáil le le suíomh ceal eolas ar an gcur chuige cuí agus iad ag obair le daoine faoi mhíchumas Deartar oiliúint eolais mhíchumais lena chinntiú go gcuireann foireann an tseirbhís is fearr ar fáil do chustaiméirí cliaint faoi mhíchumas agus go gcruthaíionn banisteoirí agus fostaithe ile na naisc oibre is fearr agus is féidir le comhghleacaithe faoi mhíchumas Incháilitheacht Tá an Scéim Tacaíochta um Oiliúint Eolais Mhíchumais ar oscailt do na comhlachtaí uilig san earnáil phríobháideach Tá deontais oiliúna ar fáil chun pearsanra a fhorbairt ag na leibhéil agus gairmí uilig laistigh den earnáil seo Tá sé oiriúnach do chomhlachtaí a bhfuil suim acu i Daoine faoi mhíchumas a fhostú nó a choinneáil Fostú dhaoine faoi mhíchumas a chothú Bainistiú éagsúlachta laistigh den ionad oibre a chothú Maoiniú Iarratas Tá maoiniú don Scéim Tacaíochta um Oiliúint Eolais Mhíchumais

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Oili%C3%BAint+i+bhFeasacht+ar+Mh%C3%ADchumas.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála
  Scileanna caireál Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála Clár Náisiúnta na nOiliúnóirí Déan Teagmháil le FÁS Liostaí CSCS agus Critéirí Incháilitheachta Reachtaíocht Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála Screen Training Ireland Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Oiliúint Fostaithe Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála Tá soláthar sa Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála CSCS d oiliúint measúnú dearbhú agus clárú oibrithe neamh cheirde laistigh d earnáil na tógála Tá CSCS cuimsithe faoi Sceideal 4 den Acht um Shábháilteacht Sláinte agus Leas ag Obair 2005 Rialacháin Tógála 2006 Reachtaíocht Is iad Aidhmeanna agus Buntáistí CSCS ná chun deiseanna a thabhairt do rannpháirtithe a bheith cumasach muiníneach agsu tiomanta i gcur i bhfeidhm na scileanna eolas agus dearcadh a bhaineann lena ngairmí sa tógáil Bronntar deimhniú FETAC ar oibrithe a chríochnaíonn Clár Oiliúna agus Measúnaithe ceadaithe CSCS agus tá siad i dteideal iarratas a dhéanamh ar chárta Cláraithe CSCS Léigh mionsonraí faoi bpróiseas Clárúcháin agus Liostaí CSCS agus Critéirí Incháilitheachta Cuireann FÁS agus réimse leathan d

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAint+Fostaithe/Sc%C3%A9im+Deimhnithe+Scileanna+T%C3%B3g%C3%A1la/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Screen Training Ireland
  Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Oiliúint Fostaithe Screen Training Ireland Screen Training Ireland Screen Training Ireland Séard is FÁS Screen Training Ireland ná acmhainn forbartha agus oiliúna státmhaoinithe a cruthaíodh go speisialta do thioscal scannánaíochta agus teilifíse na hÉireann Acmhainn ann féin é do thionscal scannánaíochta ne hÉireann é ag cur oiliúna ar fáil ag lucht gairme don lucht gairme Bunaíodh é sa bhliain 1995 chun deiiseanna leanúnacha oiliúna agus forbartha a chur ar fáil don lucht gairme sa tionscal neamhspleách scannánaíochta agus teilifíse agus tá sé bunaithe ar chur chuige comhoibríoch leis an tionscal Tá Screen Training Ireland i bpáirtíocht le líonra de dhaoine gairmiúla áitiúil agus idirnáisiúnta chun oiliúint den scoth a aithint a dhearadh agus a sholáthar Is é an bunús leis an bhforbairt ná a bheith in ann oiliúint a chur ar fáil do chleachtóirí agus comhlachta a chuirfidh lena saintaithí i scannáin teilifís beochan agus na meáin digiteacha Tá raon leathan de chúrsaí oiliúna ar fáil le faid éagsúla sna réimsí gairme ar fad Baineann Screen Training Ireland leas as comhaontú idirnáisiúnta

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAint+Fostaithe/Screen+Training+Ireland.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Soláthar Oiliúna
  do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Soláthar Oiliúna Soláthar Oiliúna Cur chuige FÁS um Pholasaí Dheimhniú Cáilíochta Mar aitheantas agus ag tacú le riachtanais an Achta um Cháilíochtaí Oideachas agus Oiliúint 1999 tugann Ráiteas Straitéise FÁS 2006 2009 tiomantas maidir le seirbhísí de cháilíocht níos airde níos nuálaí agus níos solúbtha a sholáthar do chustaiméirí trí ghlacadh le cultúr na cáilíochta agus scoth na seirbhíse trí Chláracha agsu Seirbhísí a sholáthar atá ceadaithe agus creidiúnaithe ag na Comhairlí Dámhachtainí agus trí aiseolas ón gcustaiméar agus feabhas leanúnach a lorg Bunaithe ar dheachleachtas a bhí ann cheana bhunaigh FÁS creatlach do pholasaí Dheimhniú Cáilíochta QA Tugann an cur chuige polasaí seo aitheantas do riachtanais HETAC agus FETAC i gcomhthéacs FÁS tógann sé ar riachtanais QA FÁS féin agus cuireann sé le polasaithe agus cleachtas do dheimhniú cáilíochta atá ann Ar an gcaoi seo tógann an cur chuige ar éiteas cáilíochta FÁS Tá cumas na hÉireann chun fás eacnamaíochta a choinneáil ag brath ar chláracha oiliúna atá bainteach solúbtha agus creidiúnaithe Agus é ag cothú oiliúint atá éifeachtach ó thaobh costais de agus dírithe ar an gcustaiméir tá FÁS tiomanta chun Treoirlínte Oiliúna a

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Sol%C3%A1thar+Oili%C3%BAna/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Soláthróirí Speisialta Oiliúna
  Oiliúna Soláthróirí Speisialta Oiliúna Cúrsaí Sonraí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna Teicneolaíocht Oiriúnaitheach Comhionannas baile Comhionannas Míchumas Soláthróirí Speisialta Oiliúna Soláthróirí Speisialta Oiliúna Soláthróirí Speisialta Oiliúna Ag Freastal ar Riachtanais Speisialta Cuireann FÁS oiliúint gairme ar fáil dóibh siúd atá dífhostaithe agus dóibh siúd atá ag filleadh ar an luacht saothair trí oiliúint scileann ar leith agus printíseachtaí agus oiliúint dóibh siúd atá fostaithe trí printíseachtaí agus oiliúint sa chomhlacht Moltar do dhaoine faoi mhíchumas leas a bhaint as na deiseanna Oiliúna seo ar fad Ina theannta sin tá conradh ag FÁS le 20 Soláthróirí Speisialta Oiliúna STPanna ar nós an Líonra Náisiúnta Foghlama an Insitiúid Náisiúnta Oiliúna agus Forbartha mar a bhí ina 55 Ionad ar fud na tíre chun Cúrsaí oiliúna a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas a bhfuil níos mó tacaíochta de dhíth orthu ná mar a bheadh ar fáil ó sholáthar oiliúna neamh speisialta Is iad seo a leanas cuid de phríomhthréithe na hoiliúna speisialta gairme Fad breise oiliúna Treallam leasaithe Inneachar cláir feabhsaithe Coibhneas oiliúnóir foghlaimeoir Cáilíochtaí speisialtachta na foirne Deiseanna breise do mheasúnú agus Cur chuge aonair Go ginearálta tá trí chineál Riachtanas Speisialta Oiliúna a dtugtar aghaidh agus freagra orthu trí Sholáthróirí Speisialta Oiliúna is

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/Sol%C3%A1thr%C3%B3ir%C3%AD+Speisialta+Oili%C3%BAna/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Straitéis Chorparáide
  sa mhargadh saothair le blianta beaga anuas leanann FÁS ag athrú chun freastal ar riachtanais an gheilleagair atá anois ag fostú breis ag 2 mhilliún duine Tá dúshláin nua ann leis an rath seo le hinbhuaine a chinntiú agus le cuimsitheacht shóisialta a leathnú Ag baint úsáide as an taithí agus an rath a bhí aige i soláthar a straitéise deiridh agus mar thoradh ar phróiseas comhairliúcháin inmheánach agus seachtrach is é Ag Tógáil ar an bhFís an Ráiteas Straitéise do 2006 2009 Tógann sé san áireamh athruithe faoi láthair sa timpeallacht eacnamaíoch agus sa mhargadh saothair chomh maith le treoir pholasaí an Rialtais agus an AE ainmníonn sé dúshláin deiseanna agus príomhtosaíochtaí nua do FÁS don 4 bliana atá romhainn Leagann Straitéis Oiliúna FÁS amach fís leathan d oiliúint FÁS sna blianta atá romhainn Léiríonn sé na príomhghnéithe seachtracha a théann i gcion ar ghníomhaíochtaí FÁS déanann sé athbhreithniú ar sholátha faoi láthair agus léiríónn sé nádúr agus meascán na gcláracha oiliúna agus na seirbhísí atá de dhíth don todhchaí Tá Straitéis Oiliúna FÁS ag teacht le Ag Tógáil ar an bhFís Cuireadh an Straitéis TFC maidir le teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide ar bun sa bhliain 2002 chun an

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Strait%C3%A9is+Chorpar%C3%A1ide/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Straitéis Oiliúna
  Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Straitéis Chorparáide Straitéis Oiliúna Straitéis Oiliúna Oiliúint don Todhchaí Leagann tuairisc Straitéis Oiliúna FÁS amach straitéis leathan dá oiliúint san bblianta amach anseo Léiríonn sé na príomhghnéithe seachtracha a rachaidh i gcionn ar ghníomhartha FÁS déanann sé athrbhreithniú ar sholáthar FÁS faoi láthair agus léiríonn sé nádúr agus meascán na gcláracha oiliúina agus seirbhísí don todhchaí Straitéis Oiliúna Béarla pdf 2295kb

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Strait%C3%A9is+Chorpar%C3%A1ide/Strait%C3%A9is+Oili%C3%BAna.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive