archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Liúntais Oiliúna
  Choinneáil Fostaithe Scéim do Fóirdheontas Tuarastail Spáránacht Bhaineann Tacaíocht Cuardaitheora Poist Teangaire Agallaimh Poist Tionscnamh Áitiúil Oiliúna Treallamh san Ionad Oibre a Leasú Liúntais Maoiniú baile Liúntais Maoiniú Liúntais Oiliúna Liúntais Oiliúna Liúntais Oiliúna TREOIR MAIDIR LE LIÚNTAIS OILIÚNA SOLAS 2014 Dáta 26 Bealtaine 2014 Ón 1 Eanáir 2014 íocfar liúntas oiliúna SOLAS le rannpháirtithe IONTRÁLAÍ NUA a bhfuil teidlíocht phearsanta per F103 ach i gceann de na catagóirí seo a leanas LIÚNTAS CATAGÓIR AOIS Iontrálaithe nua 1 Ean 2014 Liúntas Cuardaitheora Poist U26 160 seachtain ǂ 26 Ráta de réir DSP Foirm F103 Sochar Cuardaitheora Poist 18 Ráta de réir DSP Foirm F103 Liúntas Leasa Forlíontach SWA U26 160 seachtain ǂ 26 Ráta de réir DSP Foirm F103 Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora N B Taisteal Liúntas Béile amháin Sochar Banchéile Thréigthe N B Taisteal Liúntas Béile amháin Pinsean Baintrí Baintrí Fir 18 Taisteal Liúntas Béile amháin Sochar Breoiteachta Pinsean Easláine N B Taisteal Liúntas Béile amháin Liúntas Míchumais nó Pinsean na nDall 18 Ráta de réir DSP Foirm F103 Cúnamh Feirme N B Taisteal Liúntas Béile amháin Cúnamh Iascaireachta N B Taisteal Liúntas Béile amháin Ag brath ar Éileamh Páirtnéara 18 Taisteal Liúntas Béile amháin Sochar Díobhálacha Ceirde N B Ráta de réir DSP Foirm F103 Creidiúintí Amháin 18 Taisteal Liúntas Béile amháin Liúntas Míchumais 16 76 65 pw Lánaimseartha 16 44 10 pw Páirtaimseartha 17 95 75 pw Lánaimseartha 17 55 10 pw Páirtaimseartha Duine Óg gan Teidlíocht Leasa Shóisialaí 16 17 40 pw Lánaimseartha 16 17 23 pw Páirtaimseartha Má tá teidlíocht phearsanta Leasa Shóisialaí rannpháirtí níos airde ná an tsuim seo íocfar liúntas oiliúna atá cóibhéiseach leis an teidlíocht phearsanta nuair a chuirfear fianaise teistithe ar fáil Ní mór don fhianaise maidir le Teidlíocht Leasa Shóisialaigh a sholáthar i bhfoirm Teidlíocht Leasa Shóisialaigh Foirm F103 agus í

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Li%C3%BAntais+Oili%C3%BAna/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Liúntais Taistil
  Fostaíochta Pobail Deontas do Léitheoir Pearsanta Fostóra Poist ÁSPC Scéim Dreasachta Liúntais agus Maoiniú Liúntais Chúram Leanaí Liúntais Lóistín agus Béilí Liúntais Oiliúna Liúntais Taistil Oiliúint i bhFeasacht ar Mhíchumas Pá do Phrintísigh Norm Ollphá Scéim Cúnamh Poist Ioncaim Scéim Deontais do Choinneáil Fostaithe Scéim do Fóirdheontas Tuarastail Spáránacht Bhaineann Tacaíocht Cuardaitheora Poist Teangaire Agallaimh Poist Tionscnamh Áitiúil Oiliúna Treallamh san Ionad Oibre a Leasú Liúntais Maoiniú baile Liúntais Maoiniú Liúntais Taistil Liúntais Taistil Liúntais Chúrsa Rannpháirtí Chúrsa Cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha I bhFeidhm 1 Eanáir 2002 Míles Kilometres Ráta 3 5 miles 5 8 kilometres 4 60 5 10 miles 8 16 kilometres 11 90 10 20 miles 16 32 kilometres 17 60 20 30 miles 32 48 kilometres 21 60 30 40 miles 48 64 kilometres 27 70 40 50 miles 64 80 kilometres 32 60 Nótaí Má tá rannpháirtí chúrsa ag fáil liúntais taistil níl liúntais lóistín iníoctha Má tá rannpháirtí chúrsa ag fáil liúntais lóistín níl liúntais taistil iníoctha Ba chóir gach iarracht a dhéanamh costas an taistil a laghdú trí bhearta ar nós bloc cheannach ticéidí seachtaine srl Is iad seo na rátaí is mó atá iníoctha don fad aon turais ó áit chónaithe an

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Li%C3%BAntais+Taistil.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Míchumas
  Sa rannóg a bhaineann le Míchumas tá eolas maidir le hoiliúint agus fostaíocht do dhaoine faoi mhíchumas Tugann sé cur síos ar chonas teacht ar fhostaíocht nó oiliúint le Céimeanna chun Fostaíocht ag FÁS agus míníonn sé conas a chuireann Soláthróirí Speisialta Oiliúna an Clár Fostaíochta Tacaithe agus Teicneolaíocht Oiriúnaitheach tacaíocht bhreise ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas Is féidir le fostóirí leas a bhaint as Oiliúint Eolais Míchumais agus

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/M%C3%ADchumas/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Seirbhís Áitiúil Fostaíochta
  d aidhm ag LES díriú ar sholáthar seirbhísí dóibh siúd is mó atá faoi mhíbhuntáiste sa mhargadh saothair mar fhreagra díreach don chomhthéacs áitiúil ina bhfuil sé ag feidhmiú Feidhmíonn an Líonra Seirbhíse Áitiúil Fostaíochta LESN mar gheata nó pointe rochtana don réimse iomlán de dheiseanna atá ar fáil chun cuidiú le duine atá dífhostaithe le fada dul isteach nó dul isteach athuair sa mhargadh saothair Tá na seirbhísí a chuireann an LESN ar fáil curtha in oiriúint do ghach cliant aonair agus don timpeallacht ina bhfuil siad ag oibriú I measc na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá treoir oiliúint oideachas agus tacaí fostaíochta agus cuirtear ar fáil iad trí ghréasán de Phointí Teagmhála I measc na bpríomhsheirbhísí tá Eolas ar an Margadh Saothair Eolas a sholáthar agus comhairle a thabhairt ar réimsí a bhaineann le staid an mhargadh saothair ar nós cúrsaí leas go obair oideachas fostaíocht agus deiseanna oiliúna lena n áirítear tarchur go seirbhísí nasctha Idirghabháil agus Treoir Clárú agus ionduchtú diantreoir phearsanta a sholáthar hcun cosán gairme a fhorbairt comhairle gairme tarchur go LESNanna eile nó gníomhaireachtaí eile cúnamh le cláracha gníomhacha mhargadh saothair a fháil agus fostaíocht tacaithe iar shocraithe Treoir Ghrúpa Roghanna saincheaptha a sholáthar chun freastal ar riachtanais ghrúpa ar leith Caidreamh Chliant Fostóir Teagmháil le fostóirí folúntais a aithint atá in oiriúint do chliaint agus riachtanais ionchasacha oiliúna achainí a dhéanamh ar son chliant eolas agus tarchur d fholúntais poist Cúnamh Iar Chláir Fostaíochta Réimse iomlán na dtacaithe LESN a sholáthar do dhaoine a bhfuil deacracht acu fostaíocht a aimsiú ó chláracha mhargadh an saothair Cúnamh Iar Chláir Oiliúna Oideachais Réimse iomlán na dtacaithe LESN a sholáthar do dhaoine a bhfuil deacracht acu fostaíocht a aimsiú ó oiliúint nó oideachas a bhaineann le fostaíocht Oibríonn an LES trí líonra d Oiifigí

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Cuardaitheora+Poist/Seirbh%C3%ADs+%C3%81iti%C3%BAil+Fosta%C3%ADochta/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Oiliúint
  riachtanais chuardaitheoirí poist atá ag lorg fostaíochta Jabanna Éireann FÁS agus do riachtanais fhostaithe atá ag iarraidh Céim in Airde a ghlacadh agus a scileanna a fheabhsú Oiliúint Fostaithe Liostaítear cúrsaí uilig páirtaimseartha lánaimseartha lae agus oíche do chuardaitheoirí poist ag Jabanna Éireann FÁS saorfhón 1800 611 116 Freisin tá sainoiliúint scileanna do thionsclaíocht agus an clár Oiliúnaitheachta a mheascann oiliúint fhoirmeálta le hoiliúnú san ionad oibre ar fáil anseo freisin Ceadaíonn cláracha oiliúna a dheartar go speisialta do Phrintísigh cáilíocht a bhaint amach mar cheardaithe agus cuidíonn RíomhCholáiste le cianfhoghlaim ar ráta an duine aonair tríd an Idirlíon Is féidir le fostaithe atá ag iarraidh a gcuid oiliúint a chur chun cinn agus a gcuid eolais scileanna agus cumais a fheabhsú Oiliúint Fostaithe a dhéanamh i réimse de thionscail ó éadaí go hiompar de réir mar a bhíonn éileamh ann Spreagann FÁS an t oideachas seo san ionad oibre agus feabhsú scileanna don obair nó méadú scileanna trína thionscnamh Céim in Airde Tá oiliúint eile earnála i gceist sa Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála agus Pas Slán dóibh siúd a bhfuil suim acu i dtógáil agus Screen Training Ireland dóibh siúd atá ar iarraidh slí beatha a bhaint amach i dtionscal na scannánaíochta Sna sonraí faoi Obair agus Oiliúint Thar Lear clúdaítear Cláracha Iarchéime idirnáisiúnta éagsúla chomh maith le heolas praiticiúil ar nós na gcáipéisí riachtanacha Cuireann FÁS seirbhísí tiomanta ar fáil atá dírithe ar dheiseanna a thabhairt do dhaoine incháilithe páirt a ghlacadh i saol an phobail trí chláracha oiliúna pobalbhunaithe agus taithí oibre Tá tuilleadh eolais orthu seo chomh maith leis an Tionscnamh Oiliúna Áitiúil agus Ionaid Oiliúna Pobail ag Pobail Is féidir eolas a fháil ar fhostaíocht agus oiliúint do dhaoine faoi mhíchumas nó le riachtanais speisialta lena n áirítear Soláthróirí Speisialta Oiliúna chomh maith le cláracha

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Oiliúint Fostaithe
  caireál Scéim Deimhnithe Scileanna Tógála Screen Training Ireland Obair Oiliúint Thar Lear Ag obair in Éirinn Soláthar Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Oiliúint Fostaithe Oiliúint Fostaithe Cuireann FÁS oiliúint ar fáil thar réimse leathan d earnálacha tionscail Dearadh na cláracha Scéim Deimhnithe Scileanna

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAint+Fostaithe/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Pá do Phrintísigh - Norm Ollphá
  Scéim do Fóirdheontas Tuarastail Spáránacht Bhaineann Tacaíocht Cuardaitheora Poist Teangaire Agallaimh Poist Tionscnamh Áitiúil Oiliúna Treallamh san Ionad Oibre a Leasú Liúntais Maoiniú baile Liúntais Maoiniú Pá do Phrintísigh Norm Ollphá Pá do Phrintísigh Norm Ollphá Déantar liúntais oiliúna do phrintísigh a ríomh le tagairt do noirm ollphá atá iníoctha sa tionsclaíocht dos na hearnálacha éagsúla trádála De ghnáth beidh an liúntas níos lú toisc go bhfuil sé bunaithe ar an nglanphá tógtha abhaile bunaithe ar an Norm Ollphá Tionscal na hInnealtóireachta Tionscal na Tógála Tionscal an Mhótair Tionscal Cló agus Páipéir timthriall 4 bliana Tionscal Cló agus Páipéir timthriall 3 bliana Tionscal an Leictreachais Tade 46 Tionscal Innealtóireachta I bhFeidhm 01 Aibreán 2007 Bliain Norm Ollphá Céim 2 197 47 Céim 4 296 42 Céim 6 439 51 4ú Bliain 531 49 Cuimsíonn Feistoireacht Déantús Miotail Miotalóireacht Leatháin Déantús Uirlisí Tionscal na Tógála I bhFeidhm 04 Feabhra 2011 Bliain Norm Ollphá Céim 2 223 47 Céim 4 335 79 Céim 6 503 49 4ú Bliain 604 11 Cuimsíonn Briceadóireacht agus Clochadóireacht Caibinéadaireacht Siúinéireacht Péinteáil Maisiú Pláistéireacht Pluiméireacht Tíleoireacht Urláir agus Falla Meaisíniú Adhmaid Tionscal Mhótair I bhFeidhm 01 Bealtaine 2008 Bliain Norm Ollphá Céim 2 195 25 Céim 4 293 17 Céim 6 439 75 4ú Bliain 527 70 Cuimsíonn Meicníocht Talmhaíochta Deisiúcháin Corp Feithicle Meicníocht Innill Meicníocht Feithiclí Troma Feisteoireacht Treallamh Tógála Tionscal Cló agus Páipéir timthriall 4 Bliana Nóta Rátaí Cló á mholadh ag I M P A I bhFeidhm 01 Samhain 2007 Bliain Norm Ollphá Céim 2 143 68 Céim 4 215 75 Céim 6 323 61 4ú Bliain 388 36 Tionscal Cló agus Páipéir timthriall 3 Bliana Nóta Rátaí Cló á mholadh ag I M P A I bhFeidhm 01 Samhain 2007 Bliain Norm Ollphá Bliain 1 323 63 Bliain 2 345 21 Bliain 3

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/P%C3%A1+do+Phrint%C3%ADsigh.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Pobail
  dóigh seo cuidíonn eagraíochtaí áitiúla le forbairt a gceantair féin trí Chláracha a Mhaoiniú de ghnáth i réimsí na seirbhísí sóisialta cúram sláinte ealaíona cultúr turasóireacht spórt comhshaol agus oideachas Clár eile is ea an Tionscnamh Oiliúna Áitiúil inar féidir le grúpaí pobail togra a bhunú atá dírithe ar sheirbhísí oiliúna agus pobail a sholáthar go háitiúil Cuirtear oiliúint ar fáil thar raon leathan de réimsí mar shampla cúram leanaí gairneoireachta sláinte phoiblí agus ginealas Tá sé d aidhm ag an gclár deiseanna solúbtha oiliúna a sholáthar chun cuidiú le daoine cáilíochtaí a bhaint amach agus dul chun cinn a dhéanamh chuig oideachas oiliúint breise nó isteach san fhostaíocht Acmhainní eile FÁS atá bunaithe sa phobal is ea Ionaid Oiliúna Áitiúla a chuidíonn do lucht luathfhágála scoile don chuid is mó agus Clubanna Jab a thairgíonn comhairle agus cúnamh praiticiúil ar phost a fháil Tairgíonn na Cláracha Tionscnamh Lucht Siúil agus Léaslínte Níos Leithne cúnamh atá dírithe agus cuidíonn FÁS le daoine faoi mhíchumas post a fháil tríd an gClár um Fhostaíocht faoi Thacaíocht Freisin tá conarthaí ag FÁS le Soláthróirí Speisialta Oiliúna a thugann aire speisialta don duine aonair chomh maith le treallamh speisialta agus ábhar leasaithe chláir do dhaoine faoi mhíchumas Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag Comhionannas agus Cuimsitheacht Cuireann FÁS tacaíocht airgeadais ar fáil i bhfoirm Liúntais agus Maoiniú chun cuidiú lena chláracha mar shampla oiliúint agus nuair atá incháilitheacht ann taisteal lóistín béilí agus cúram leanaí Is Eagraíocht é FÁS atá cláraithe le Láraonad Seiceála na nGardaí GCVU a dhéanann nochtadh ar sheiceálacha ar stair choiriúil d eagraíochtaí cláraithe i dtaobh le inter alia fostaithe ionchasacha oibrithe deonacha mic léinn ar socrú agus oiliúnaithe a mbeadh rochtain shuntasach neamh mhaoirsithe acu ar dhaoine óga agus ar aosaigh leochaileacha araon Baineann an beartas seo le

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Baile/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive