archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Cuimsitheacht Shóisialta agus Comhdheiseanna
  agus Comhdheiseanna Tá FÁS páirteach i dtionchar comhoibriú agus tacaíocht do phríomh pháirtithe leasmhara a fhoireann féin san áireamh chun cláracha agus seirbhísí a dhearadh a fhorbairt agus a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais ghrúpaí ar leith Áirítear baill den lucht siúil tuismitheoirí aonair lucht luathfhágála scoile iarchimí oibrithe inimirce agus mná atá ag iarraidh filleadh ar an lucht saothair B fhéidir go mbeidh tú incháilithe ar Chúnamh deontais cúram leanaí agus sparántacht do mhná Spreagann an clár An lucht saothair a Leathnú mná le filleadh ar obair Léigh na ceisteanna coitianta agus Foilseacháin éagsúla nó brabhsáil Naisc Úsáideacha d eagrais stáit B fhéidir go mbeadh suim agat sa Reachtaíocht Comhionannais freisin Is Eagraíocht é FÁS atá cláraithe le Láraonad Seiceála na nGardaí GCVU a dhéanann nochtadh ar sheiceálacha ar stair choiriúil d eagraíochtaí cláraithe i dtaobh le inter alia fostaithe ionchasacha oibrithe deonacha mic léinn ar socrú agus oiliúnaithe a mbeadh rochtain shuntasach neamh mhaoirsithe acu ar dhaoine óga agus ar aosaigh leochaileacha araon Baineann an beartas seo le ról FÁS mar sholáthraí cláir oiliúna agus fostaíochta go háirithe maidir le cáilitheacht agus earcaíocht rannpháirtithe nó oiliúnaithe féideartha atá ag obair nó atá faoi oiliúint chun obair le leanaí

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/Cuimsitheacht+Sh%C3%B3isialta+agus+Comhdheiseanna/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Oiliúint
  FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Oiliúint Cúrsaí ar fáil ach cnaipe a bhrú Tugann Jabanna Éireann FÁS eolas ar na céadta cúrsaí in Éirinn Is féidir an bunachar sonraí a chuardach ag baint úsáide as critéirí bunaithe ar am fomáid an chúrsa lae oíche nó ar líne soláthróir chúrsa seirbhís FÁS

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Jabanna+%C3%89ireann+F%C3%81S/Oili%C3%BAint.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Deimhniú
  baile Oiliúint Soláthar Oiliúna Deimhniú Deimhniú Deimhniú FÁS Creatlach Náisiúnta na gCáilíochtaí Le tabhairt isteach Acht na gCáilíochtaí Oideachas Oiliúint 1999 tharla roinnt athruithe suntasacha a chuaigh i gcion go díreach ar réimse an bhreisoideachais agus na hoiliúna in Éirinn Is iad na forbairtí is suntasaí ná bunú Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann NQAI Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna FETAC agus Chomhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna HETAC Tá

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Sol%C3%A1thar+Oili%C3%BAna/Deimhni%C3%BA/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Deontais Chlár Fostaíochta Pobail
  Fostóra Poist ÁSPC Scéim Dreasachta Liúntais agus Maoiniú Liúntais Chúram Leanaí Liúntais Lóistín agus Béilí Liúntais Oiliúna Liúntais Taistil Oiliúint i bhFeasacht ar Mhíchumas Pá do Phrintísigh Norm Ollphá Scéim Cúnamh Poist Ioncaim Scéim Deontais do Choinneáil Fostaithe Scéim do Fóirdheontas Tuarastail Spáránacht Bhaineann Tacaíocht Cuardaitheora Poist Teangaire Agallaimh Poist Tionscnamh Áitiúil Oiliúna Treallamh san Ionad Oibre a Leasú Liúntais Maoiniú baile Liúntais Maoiniú Deontais Chlár Fostaíochta Pobail Deontais Chlár Fostaíochta Pobail Deontais Pá Rannpháirtithe I bhFeidhm 01 Eanáir 2011 Catagóir Rannpháirtithe sealadach páirtaimseartha Deontas Rannpháirtí gan Cleithiúnaí 208 00 Rannpháirtí le Cleithiúnaí Fásta 332 80 Gach Cleithiúnaí Linbh Ráta Iomlán 29 80 Gach Cleithiúnaí Linbh Leath Ráta 14 90 Nótaí Íocann urraitheoir an chúrsa an pá in aghaidh na seachtaine agus tá siad faoi dhliteanas aisbhaintí cánach agus ÁSPC Tá rátaí na rannpháirtithe bunaithe ar sheachtain 19 5 uair a chloig nó 39 uair a chloig gach dhá sheachtain cinnfidh an t urraitheoir é seo i gcomhair le DSP Moltar do rannpháirtithe obair pháirtaimseartha lasmuigh den am a chaitear ar an gClár Fostaíochta Pobail ach moltar dóibh é seo agus aon leasa tánaisteacha atá á n éileamh a sheiceáil lena nOifig Leasa Shóisialaigh áitiúil Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Deontais+Chl%C3%A1r+Fosta%C3%ADochta+Pobail/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Tionscnamh Áitiúil Oiliúna
  Choinneáil Fostaithe Scéim do Fóirdheontas Tuarastail Spáránacht Bhaineann Tacaíocht Cuardaitheora Poist Teangaire Agallaimh Poist Tionscnamh Áitiúil Oiliúna Treallamh san Ionad Oibre a Leasú Liúntais Maoiniú baile Liúntais Maoiniú Tionscnamh Áitiúil Oiliúna Tionscnamh Áitiúil Oiliúna Comhordaitheoir Thionscnamh Áitiúil Oiliúna I bhFeidhm 1 Mean Fomhair 2008 Aisíocaíocht is mó d Urraithe Ráta Deontas Pá 644 94 Deontas ÁSPC 69 33 Iomlán 714 27 Comhordaitheoir Cúnta Thionscnamh Áitiúil Oiliúna I bhFeidhm 1 Mean

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Tionscnamh+%C3%81iti%C3%BAil+Oili%C3%BAna.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Liúntais agus Maoiniú
  i bhfoirm liúntas chun cuidiú le rannpháirtithe i gcúrsaí oiliúna agus deontais nó fóirdheontais chun fostóirí a mhealladh le tacú le cláracha oiliúna Baineann cláracha forbartha pobail leas freisin as deontais agus cothaíonn FÁS comhionannas trí thacaíocht a chláracha atá dírithe ar chomhionannas ilchineálacht agus cuimsitheacht shóisialta Ba chóir go mbeadh cuardaitheoirí poist ar an eolas faoi athruithe in íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus iad ag plé le FÁS Oiliúint Tá rannpháirtithe i dtromlach na gcúrsaí oiliúna FÁS incháilithe ar liúntais éagsúla Tugtar na príomhliúntais do Oiliúint Taisteal Lóistín agus Béilí agus Cúram Leanaí na rannpháirtithe Tá sé tábhachtach na ranna nótaí a léamh faoi gach ceann de na liúntais do choinníillacha iarratais Fostóir Is féidir le fostaithe freisin leas a bhaint as Scéimeanna Cúnamh Poist Ioncaim agus Fostóra Poist ÁSPC Scéim Dreasachta Mar chríoch tá tacaí tuarastail ar leith ann do Phrintísigh in earnálacha éagsúla tionscail Pobail Freisin tá réimse de dheontais ann d urraitheoirí agus maoirseoirí atá bainteach le cláracha forbartha pobail ar nós Clár Fostaíochta Pobail Clár Tionscnaimh Poist agus Tionscnamh Áitiúil Oiliúna Comhionannas Cuimsitheacht Tá raon deontas ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas agus d fhostóirí lena n áirítear an Ciste um Chóiríocht Réasúnta ina gcorpraítear an

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Deontas do Léitheoir Pearsanta
  Léitheoir Pearsanta Deontas do Léitheoir Pearsanta Tá FÁS freagrach as seirbhísí mhargadh saothair a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas ag cuidiú el fostaíocht íoctha a aimsiú nó ullmhú d fhostaíocht trí chlár oiliúna nó fostaíochta Má tá tú dall nó le lagamharc agus má tá cúnamh de dhíth ort le léitheoireacht a bhaineann le hobair b fhéidir go mbeidh t i dteideal deontas a fháil a chuideoidh leat Léitheoir Pearsanta a fhostú Íocfaidh FÁS táille in aghaidh na huaire faoi réir an íosphá náisiúnta Íocfar é suas go 640 uair a chloig ar a mhéid in aghaidh na bliana Incháilitheacht Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar dheontas do Léitheoir Pearsanta más rud é Go bhfuil tú fostaithe san earnáil phríobháideach agus go bhfuil cúnam de dhíth ort le le léitheoireacht a bhaineann le hobair Gur tháinig lagamharc ort le déanaí agus go bhfuil tú i gcontúirt do phost a chaiiliúint Go bhfuil tú ag filleadh ar d fhostóir bunaidh chun obair nua nó éagsúil a dhéanamh Go bhfuil do sheansanna ardú céime á srianadh de bharr deacrachtaí léitheoireachta mar thoradh ar do lagamharc Iarratas Téann an fostaí i dteagmháil lena n oifig áitiúil FÁS chun Foirm Iarratais a fháil

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Deontas+do+L%C3%A9itheoir+Pearsanta.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Teangaire Agallaimh Poist
  mhargadh saothair a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas ag cuidiú le fostaíocht ar phá a aimsiú nó ag ullmhú d fhostaíocht trí chlár oiliúna nó fostaíochta Más cuardaitheoir poist thú atá bodhar le deacrachtaí éisteachta nó le máchail cainte agus atá ag freastal ar agallaimh do phoist is féidir leat cur isteach ar mhaoiniú chun go bhfreastalóidh teangaire theanga chomharthaíochta nó teangaire ar an agallamh leat Is féidir maoiniú a chur ar fáil freisin do chostais theangaire le linn tréimhse ionduchtaithe nuair a thosaíonn tú ag obair Íocfaidh FÁS táille faoi réir an ráta caighdeánaigh do thréimhse 3 uair a chloig ag baint úsáide as teangaire atá cáilithe go gairmiúil Íoctar costais taistil don teangaire ag ráta socraithe Déanfar difríocht idir rátaí do theangairí cáilithe go gairmiúil agus daoine eile Incháilitheacht Is féidir leat cur isteach ar an deontas do theangaire agallaimh poist más rud é Go bhfuil tú bodhar le deacrachtaí éisteachta nó le máchail suntasach cainte Go bhfuil tú go gníomhach ag lorg fostaíochta nó díreach tar éis fostaíocht a thosú Go mothaíonn tú go mbainfeá leas as teangaire theanga chomharthaíochta agus nó teangaire eile a bheith i láthair ag agallaimh poist nó le linn tréimhse ionduchtaithe An Teangaire Aimsíonn agsu roghnaíonn an cuardaitheoir poist an teangaire theanga chomharthaíochta nó teangaire eile mar is cuí Is féidir le teangairí a bheith ina gcairde ina ndaoine muinteartha nó ina teangairí theanga chomharthaíochta atá cáilithe go gairmiúil Is féidir teacht ar sheirbhísí theangaire theanga chomharthaíochta go háitiúil nó iad a choláthar trí Sign Language Interpreting Service Irish Sign Link Hainault House The Square Tamhlacht Baile Átha Cliath 24 Fón 353 01 413 9670 R phost slis slis ie www slis ie Bridge Interpreting Fón Téacs 353 01 087 904 6594 R phost office bridgeinterpreting ie Gréasán http www bridgeinterpreting ie

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Li%C3%BAntais+agus+Maoini%C3%BA/Teangaire+Agallaimh+Poist.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive •