archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Comhionannas agus Cuimsitheacht
  Comhionannas Ilchineálacht agus Cuimsitheacht a Chothú Déanann FÁS gach iarracht lena chinntiú go léiríonn a pholasaithe agus a chláracha an deachleachtas i gcuimsitheacht shóisialta trí rannpháirtíocht agus dul chun cinn méadaithe ag grúpaí imeallaithe is iad sin baill de phobail an lucht siúil tuismitheoirí aonair lucht luathfhágála scoile iarchimí oibrithe inimirceacha agus mná ar mian leo filleadh ar an lucht saothair Tá FÁS páirteach i dtionchar comhoibriú agus tacú le príomhpháirtithe leasmhara a fhoireann féin san áireamh chun cláracha agus seirbhísí a dhearadh a fhorbairt agus a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais na ngrúpaí seo Tá cúnamh deontais ar fáil faoi choinníollacha áirithe lena n áirítear cúram leanaí agus sparánacht bhaineann Tugann an clár Lucht Saothair a Leathnú spreagadh do mhná filleadh ar an ionad oibre Is féidir teacht ar Cheisteanna Coitianta FAQs foilseacháin éagsúla naisc úsáideacha le comhlachtaí stáit agus eolas ar reachtaíocht i gCuimsitheacht Shóisialta agus Comhdheiseanna Sa rannóg Míchumas tá eolas maidir le hoiliúint agus fostaíocht do dhaoine faoi mhíchumas Tugann sé cur síos ar an mbealach le teacht ar fhostaíocht nó oiliúint i FÁS trí chéimeanna go fostaíocht agus míníonn sé faoi sholáthróirí oiliúna speisialta oiliúint i bhfeasacht ar mhíchumas an clár um fhostaíocht thacaithe agus

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Comhionannas/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Cosaint Sonraí
  Sonraí 1988 agus 2003 na hAchtanna ná príobháideachas dhaoine aonair a bhfuil a sonraí á bpróiseáil a chosaint Séard is sonraí pearsanta ann ná faisnéis a bhaineann le duine beo ar féidir é í a aithint ó na sonraí féin nó i gcomhair le heolas eile a choinnítear Tugann na hAchtanna ceart do dhaoine cóip a fháil de ghach sonraí pearsanta a bhaineann leo Ina theannta sin tá ceart ag

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Strucht%C3%BAr+Corpar%C3%A1ide/Cosaint+Sonra%C3%AD/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Creatlach Náisiúnta na gCáilíochtaí
  na nOiliúnóirí Deimhniú Deimhniú Treoracha Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Soláthar Oiliúna Deimhniú Creatlach Náisiúnta na gCáilíochtaí Cáilíochtaí dos na Leibhéil Uilig Struchtúr 10 leibhéal is ea Creatlach Náisiúnta na gCáilíochtaí Nasctha le gach leibhéal tá cnuasach de thorthaí foghlama a bhfuiltear ag súil go mbainfidh foghlaimeoir amach má tá sé sí le dámhachtain a fháil ag an leibhéal sin Ag gach ceann de na 10 leibhéal tá cineál dámhachtaine amháin nó níos mó Séard is cinéal dámhachtaine ann ná cineál de dhámhachtain ainmnithe le tréithe comónta agus atá neamhspleách ar réimsí foghlama m sh Teastas Leibhéal 5 Ar an gcreatlach bronnann Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna HETAC Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath DIT agus na hOllscoileanna dámhachtainí ag leibhéil 7 go 10 Ag leibhéal 6 bronnann FETAC an Teastas Breischéime agus bronnann HETAC agus DIT an tArdteastas Ag leibhéil 3 go 5 bronnann an Coimisiún Scrúduithe Stáit SEC Roinn Oideachais agus Eolaíochta an Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht Bronnann FETAC na dámhachtainí eile ag leibhéil 1 go 5 Cuimsíonn oiliúint FÁS

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Sol%C3%A1thar+Oili%C3%BAna/Deimhni%C3%BA/Creatlach+N%C3%A1isi%C3%BAnta+na+gC%C3%A1il%C3%ADochta%C3%AD.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cuardaitheoir Poist
  Tairgeann FÁS roinnt Gearrchúrsaí 2 mhodúl go hiondúil chomh maith le Cúrsaí Oíche Cúrsaí ar Líne agus Cúrsaí Foghlama Cumaiscthe óna dtagann deimhniúchán comhchodanna agus nó deimhniúchán aitheanta ag an tionscal Tá roghanna spreagúla ann i Obair Oiliúint Thar Lear tugann an bunachar sonraí um shoghluaiseacht poist EURES rochtain ar fholúntais poist i 29 tír chomh maith le heolas praiticiúil faoi nithe ar nós cáipéisí riachtanacha Cuireann FÁS seirbhísí tiomanta ar fáil atá dírithe ar dheis a thabhairt do dhaoine aonair páirt a ghlacadh i saol an phobail trí thaithí oibre agus cláracha oiliúna pobalbhunaithe Freisin tá Clubanna Jab ann inar féidir le daoine scileanna a fhorbairt go gníomhach do chuardach poist mar a shonraítear i Pobail Is féidir le dul chun cinn i do shlí beatha a bheith chomh tábhachtach le slí beatha a aimsiú Tuigeann fostóirí freisin go bhfuil feabhsú ar an mbonn scileanna agus eolais trí dheiseanna foghlama riachtanach d fheidhmiú foirne agus comhlachta Tá sé d aidhm ag FÁS oideachas san ionad oibre agus feabhsú ar scileanna oibre nó méadú scileanna a chothú trína thionscnamh Céim in Airde Ceapadh an Clár Socrúchán Oibre WPP a fógraíodh le déanaí chun deis a thabhairt do dhaoine dífhostaithe lena n áirítear céimithe dífhostaithe taithí oibre 9 mí a fháil i dtimpeallacht oibre Mar chéim ar an mbóthar chun post a fháil cuireann FÁS iliomad cúrsaí oiliúna ar fháil do chuardaitheoirí poist mar atá liostaithe ag Jabanna Éireann FÁS Ina theannta sin cuidíonn oiliúint oiriúnaithe do Phrintísigh le fir agus mná a bheith ina gceardaithe Tabhair cuairt ar Oiliúint chun an réimse iomlán a fheiceáil de chúrsaí do chuardaitheoirí poist agus d fhostaithe atá ag iarraidh a slite beatha a chur chun cinn Is féidir teacht ar eolas maidir le poist do dhaoine faoi mhíchumas nó le riachtanais speisialta lena

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Cuardaitheora+Poist/Baile/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Ag Earcú Lasmuigh den Eoraip
  DETE freagrach as iarratais uilig ar Chártaí Glas Ceadanna Oibre nó Aistrithe Laistigh de Chomhlacht Féach na sonraí ar fad maidir le gnásanna iarratais ina Treoir chuimsitheach Cárta Glas Cead Cárta Glas is ea cead fostaíochta a eisítear d fhostaí a cheadaíonn a f h ostaíocht laistigh den Stát ag fostóir ainmnithe sa cheird sonraithe ar an gcead Eisítear é ar feadh tréimhse tosaigh de dhá bhliain agus de ghnáth déantar é a athnuachan ina dhiaidh sin gan chríoch Ligeann an cead seo d fhostaí iarratas a dhéanamh ar athaontú teaghlaigh láithreach agus de ghnáth éascaíonn sé cosán do chónaitheacht bhuan tar éis dhá bhliain Ní gá aon tástáil um riachtanais mhargadh saothair i fógraíocht nuachtáin agus FÁS EURES roimh iarratas a dhéanamh Cead Oibre Cead Oibre is ea cead fostaíochta a eisítear d fhostaí a cheadaíonn a f h ostaíocht laistigh den Stát ag fostóir ainmnithe sa cheird sonraithe ar an gcead Eisítear é ar feadh tréimhse tosaigh de dhá bhliain is féidir é a athnuachan do thréimhse trí bliana ina dhiaidh sin agsu tar éis cúig bliana is féidir é a thnuachan gan chríoch Ní dhéanfaidh DETE measúnú ar iarratais ar Cheadanna Oibre ach amháin má bhaineann siad le disciplíní gairme atá sainithe faoi láthair d incháilitheacht do chúiseanna iarratais ar chead oibre Caithfear folúntas a bhfuil iarratas ar chead oibre á dhéanamh ina leith a fhógairt ar líonra fostaíochta ar feadh ceathar seachtaine ó FÁS EURES agus freisin i nuachtáin áitiúla agus náisiúnta ar feadh trí lá Cinntíonn sé seo ar dtús nach féidir le náisiúnach den EEA nó den Eilbhéis nó ar an dara dul síos náisiúnach den Bhulgáir nó den Rómáin a aimsiú chun an folúntas a líonadh Caithfear fianaise go bhfuil sé seo déanta a chur san áireamh leis an iarratas Aistriú Laistigh de

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Cuardaitheora+Poist/Obair+agus+Oili%C3%BAint+Thar+Lear/Ag+Earc%C3%BA+Lasmuigh+den+Eoraip.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Ag Earcú san Eoraip
  deacrachtaí acu foireann a earcú in Éirinn nó gur mian leo a mbonn scileanna leathnú teacht ar chuardaitheooirí popist i dtíortha eile sa Limistéar Eacnamaíoch Eorpach EEA Tá FÁS ina chuid de líonra de chuid Choimisiún na hEorpa ar a dtugtar EURES EURopean Employment Services a nascann bunachair spnraí na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí Eorpacha Is féidir le EURES cuidiú trí Folúntais a fhógairt d aire chuardaitheoirí poist san Eoraip le suíomh gréasáin Jabanna Éireann FÁS nó le glaoch ar Ionad Náisiúnta Teagmhála FÁS ag 1800 611 116 ó Thuaisceart Éireann 00 353 46 973 8070 Tograí earcaíochta Eorpacha ar leith a chur ar fáil d fhostóirí aonair Déan teagmháil le do Chomhairleoir Eures FÁS le heghaidh tuilleadh eolais Bunachar Sonraí de Chuardaitheoirí Poist Eorpacha Tugann seirbhís EURES rochtain d fhostóirí ar bhunachar sonraí de chuardaitheoirí poist Eorpacha ag féachaint le hobair in Éirinn Tugtar CV Search air seo agus tá sé ar fáil ag CV Ar Líne Tá seirbhís EURES saor in aisce do chuardaitheoirí poist agus d fhostóirí araon Le clárú glaooigh ar 00 800 4080 4080 Comhairleoirí EURES Saineolaithe Soghluaiseachta Eorpacha Séard is comhairleoirí EURES ann ná foireann FÁS atá oilte go speisialta i gcúrsaí soghluaiseachta Eorpacha Is

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Cuardaitheora+Poist/Obair+agus+Oili%C3%BAint+Thar+Lear/Ag+Earc%C3%BA+san+Eoraip.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cuardaitheoirí Poist Éireannacha san Eoraip
  ar fáil a aimsiú Trí jab a chuardach is féidir leat teacht ar fholúntais i 29 tír Eorpach nuashonraithe i bhfír am EURES CV ar líne Is féidir le cuardaitheoirí poist próifílí a chruthú a stóráil agus a chuardach agsu fógraí a fháil nuair a thagann poist Eorpacha ar fáil a thagann leis an bpróifíl Tugann EURES CV ar líne atá ar fáil sna teangacha AE uilig deis duit do CV a phostáil agus é a chur ar fáil do Chomhairleoirí EURES agus d fhostóirí cláraithe Tá an tseribhís EURES saor in aisce do chuardaitheoirí agus fostóirí araon Chun clárú glaoigh ar 00 800 4080 4080 Cónaí Obair Thar Lear Tugann an bunachar sonraí seo de chuid Choimisiún na hEorpa eolas cuimsitheach ar Choinníollacha Cónaí agus Oibre i 29 tír Eorpacha tá sé ar fáil i 20 teanga Eorpacha Doiciméadú Go ginearálta má thosaíonn tú ag obair i dtír eile atá clúdaithe ag Rialacháin AE ní bheidh tú athuilleahd sa chóras Éireannach ÁSPC Beidh dlithe árachais sóisialta na tíre sin i bhfeidhm Má théann tú ag obair i dtír eile atá clúdaithe ag Rialacháin AE ba chóir duit a sheiceáil cén Foirmeacha a bhreith leat chomh maith le pas aitheantas

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Cuardaitheora+Poist/Obair+agus+Oili%C3%BAint+Thar+Lear/Cuardaitheoir%C3%AD+Poist+%C3%89ireannacha+san+Eoraip/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Cuardaitheoirí Poist neamh-Éireannacha
  ar an tír is rogha leat Chun eolas tosaigh a fháil ar an staid fostaíochta agus coinníollacha cónaí agus oibre i dtír eile sa Limistéar Eacnamaíoch Eorpach EEA ar fáil as Béarla agus i dteangacha na mBallstát nua léigh na bileoga Eolas Sula nImíonn Tú ceisteanna coiitianta FAQs agus Naisc Usáideacha Tuganna Bileog Eolais FÁS cur síos ar liosta iomlán na seirbhísí atá ar fáil do chuardaitheoirí poist Tá eolas eile úsáideach ar fáil ar gheata gréasáin EURES ar fáil i 20 teanga Eorpacha EURES CV ar líne Is féidir le cuardaitheoirí poist próifílí a chruthú a stóráil agus a chuardach agsu fógraí a fháil nuair a thagann poist Eorpacha ar fáil a thagann leis an bpróifíl Tugann EURES CV ar líne atá ar fáil sna teangacha AE uilig deis duit do CV a phostáil agus é a chur ar fáil do Chomhairleoirí EURES agus d fhostóirí cláraithe Tá an tseribhís EURES saor in aisce do chuardaitheoirí agus fostóirí araon Chun clárú glaoigh ar 00 800 4080 4080 Clárú Uimhir PPS Tá sé riachtanach duit d Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí PPS a fháil a luaithe agus a shroicheann tú Éire Bainfear úsáid as an uimhir PPS seo i ngach gnó

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Cuardaitheora+Poist/Obair+agus+Oili%C3%BAint+Thar+Lear/Cuardaitheoir%C3%AD+Poist+neamh-%C3%89ireannacha/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive