archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 582

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Leonardo da Vinci
  Foireann Cuir Folúntas Ann Saoráil Faisnéise Foilseacháin Acmhainní Pas Slán Oiliúint Scáileáin éireann Cuimsitheacht Shóisialta Comhdheiseanna Cuardaigh Baile Inrochtaine A Z Foirmeacha Baile Oiliúint Eolas Fúinn Déan Teagmháil Linn baile Leonardo da Vinci Is oth linn a rá go bhfuil an clár Leonardo da Vinci curtha ar athló do bhliain amháin ar a laghad Aibreán 2007 FÁS 27 33 Sráid an Bhagóid Uacht Baile átha Cliath 4 Éire Fón 353

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Cuardaitheora+Poist/Obair+agus+Oili%C3%BAint+Thar+Lear/Leonardo+da+Vinci.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Clár Náisiúnta na nOiliúnóirí
  FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Soláthar Oiliúna Clár Náisiúnta na nOiliúnóirí Clár Náisiúnta na nOiliúnóirí Oiliúnóirí Curtha ar Fáil ar an Idirlíon Tá FÁS agus Enterprise Ireland le chéile tar éis Clár Náisiúnta na nOiliúnóirí a chruthú chun soláthróirí cáilithe agus ceadaithe a aimsiú Ceadaíonn an bunachar sonraí cuardach do sholáthróir

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Sol%C3%A1thar+Oili%C3%BAna/Cl%C3%A1r+N%C3%A1isi%C3%BAnta+na+nOili%C3%BAn%C3%B3ir%C3%AD/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Pas Slán
  Oiliúna Pobail Comhionannas Cuimsitheacht Liúntais Déan Teagmháil le FÁS Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Fógra Tábhachtach do Phrintísigh Tarraingt Siar ar Mheasúnachtaí Modúlacha Leagan 1 Cláir Oiliúna Oiliúint baile Oiliúint Oiliúint Fostaithe Pas Slán Pas Slán Pas Slán Sláinte Sábháilteacht sa Tógáil Tá clár Pas Slán agus Oiliúint i bhFeasacht Sláinte agus Sábháilteachta ann lena chinntiú thar am go mbeidh buneolas ag na hoibrithe uilig sa tógáil ar sláinte agus sábháilteacht agus a bheith in ann obair ar an láthair gan contúirt a chruthú dóibh féin nó do dhaoine eile Ó thaobh na sláinte agus sábháilteachta de tá ceangal dlí ar oibrithe tógála cárta bailí Pas Slán a bheith acu Leis an gcúlra seo cuireadh an clár ar bun i gcomhair le páirtithe leasmhara Tá Aidhmeanna an chláir dírithe don chuid is mó ar fheasacht sláinte agus sábháilteachta agus cuimsíonn na Buntáistí cultúr sábháilteachta feabhsaithe Tá roinnt modúil in ábhar an chúrsa Pas Slán Tugann Cuid 1 Alt 4 de na Rialacháin um Shábháilteacht Sláinte agus Leas ag Obair Tógáil 2006 mionsonraí ar na catagóirí d oibrithe a aithníonn Cárta Cláraithe Feasacht Sábháilteachta Freisin caithfidh printísigh tógála cláraithe faoin Scéim Printíseachta Caighdeánbhunaithe agus oiliúnaithe faoi oiliúint sa Tionscal

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Oili%C3%BAint/Oili%C3%BAint+Fostaithe/Pas+Sl%C3%A1n/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Tionscnamh Oiliúna Áitiúil
  Fúinn Déan Teagmháil Linn baile Tionscnamh Oiliúna Áitiúil Séard atá sa Tionscnamh Oiliúna Áitiúil ná clár taithí oibre agus oiliúna a ritear sa phobal áitiúil ag grúpaí pobail áitiúla Ceadaíonn an clár do phobail áitiúla tograí fiúntacha a rith chun leasa na bpobal féin agus oiliúint a thabhairt do rannpháirtithe i réimsí a bhaineann le hobair an tionscnaimh a chaio is go mbeidh siad in ann dul ar aghaidh isteach i bhfostaíocht nó breis oiliúint Tá duine ar bith atá dífhostaithe agus os cionn 16 ag aon leibhéal litearthachta incháilithe páirt a ghlacadh Faoi láthair tugann an Tionscnamh Oiliúna Áitiúil tacaíocht d iliomad eagraíochtaí i dtionscnaimh lena n áirítear gineolaíocht comhshaol oidhreacht tursóireacht amharclann spóirt agus traenáil Tá roinnt tionscnaimh dírithe ar ghrúpaí ar leith sa sochaí ar nós mná lucht luathfhágála scoile fir daoine gan dídean andúiligh priosúnaigh lucht siúil srl Féach tuilleadh eolais ar Incháilitheacht do Mhaoiniú ar Thionscnamh Oiliúna Áitiúil Tugann FÁS tacaíocht i bhfoirm Liúntais agus Maoiniú chun cuidiú le Tionscnamh Oiliúna Áitiúil mar shampla liúntais oiliúna do rannpháirtithe agus deontais do mhaoirseoirí ábhair agus riarachán Tugtar deimhniú do Thionscnamh Oiliúna Áitiúil agus bronntar damhachtainí aitheanta ar Chreatlach Náisiúnta na gCáilíochtaí Má tá tuilleadh eolais uait

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Tionscnamh+Oili%C3%BAna+%C3%81iti%C3%BAil/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Tionscnamh Jab
  Eolas Fúinn Déan Teagmháil Linn baile Tionscnamh Jab Clár is ea an Tionscnamh Jab a thugann fostaíocht lánaimseartha do dhaoine atá 35 bliana nó níos sine dífhostaithe le 5 bliana nó níos mó agus ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh sa tréimhse sin I ndiaidh athruithe sa scéim Tionscnamh Jab a rinne an tAire Fiontar Trádála agus Fostaíochta go déanach sa bhliain 2004 faoi láthair níl aon earcaíocht ar an scéim ach déanfar athnuachan ar chonarthaí na rannpháirtithe atá ann cheana Is é príomhaidhm an chláir cuidiú le daoine atá dífhostaithe le fada ullmhú do dheiseann oibre Tugann an clár deiseanna do rannpháirtithe taithí oibre oiliúint agus forbairt a fháil Faigheann an clár tacaíocht ó ghrúpaí atá ag iarraidh leas a dhéanmah don phobal áitiúil is iad sin eagraíochtaí deonacha comhlachtaí poiblí agus iad siúd atá páirteach i ngníomhaíochtaí neambhrabúsacha Tugann FÁS tacaíocht airgid chun cuidiú leis an Tionscnamh Jab mar shampla pá do rannpháirtithe Freisin nua atá siad ar an gclár is féidir le rannpháirtithe teidlíochtaí a choinneáil ar nós cártaí leighis nó liúntais leanaí agus a bheith incháilithe ar chinn eile Tá an t eolas seo ar fad ar fáil faoi Liúntais agus Maoiniú Le haghaidh tuilleadh eolais ar

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Tionscnamh+Jab/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Fostaíocht faoi Thacaíocht
  sa mhargadh saothair oscailte ag soláthar tacaíochta chun cuidiú leis an bpróiseas cuimsithe seo agus chun riachtanais saothair fhostóirí a shásamh 4 Chéim Tá ceithre phríomhchéim ag Fostaíocht faoi Thacaíocht Céim A Measúnú Riachtanais Nuair a tharchuirtear duine d Fhostaíocht faoi Thacaíocht déanfaidh speisialtóir ar a dtugtar Cóitseálaí Poist measúnú riachtanais chun an cineál poist ar mhaith leis an duine a dhéanamh a aithint Céim B Aimsiú Poist agus Forbairt Ainmneoidh an Cóitseálaí Poist poist oiriúnacha déanfaidh anailís poist agus déanfaidh teagmháil le fostóirí ionchasacha Ansin lorgóidh an Cóitseálaí Poist roghanna poist oiriúnacha Céim C An cuardaitheoir poist a mheaitseáil le fostóir cuí An tacaíocht agus cóitseáil riachtanach san ionad oibre a sholáthar don bhfostaí Tabharfaidh an Cóitseálaí Poist tacaíocht don bhfostóir agus don bhfostaí araon Céim D Iarchúram agus leanúint up Le seirbhís iarchúraim ar ghlao dhualgas a sholáthar do chliaint agus fostaithe nuair is cuí Ba chóir go laghdófaí ar mhéid na tacaíochta a chuirtear ar fáil de réir mar a fhoghlaimíonn an fostaí na scileanna atá de dhíth don phost agus a théann i dtaithí ar an ionad oibre Tá an tseirbhís ar fáil do dhaoine incháilithe uilig faoi mhíchumas atá ullamh do phost Do chúiseanna an

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Fosta%C3%ADocht+faoi+Thaca%C3%ADocht.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Incháilitheacht
  Oiliúna Pobail De ghnáth is iad na rannpháirtithe in Ionaid Oiliúna Pobail ná fir agus mná óga idir 16 agus 21 bliana d aois a d fhág scoil gan scrúduithe foirmeálta an Teastas Sóisearach a chríochnú agus a bhfuil deacrachtaí acu post a a fháil agus atá ag iarraidh cáilíocht a bhaint fháil Cé gurb é seo an grúpa tosaíochta dos na hIonaid Oiliúna Pobail is féidir leo freisin soláthar

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Ionaid+Oili%C3%BAna+Pobail/Inch%C3%A1ilitheacht.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Clubanna Jab
  a bhaineann le Club Jab Is féidir le duine ar bith atá réidh don obair agus atá idir 16 agus 64 bliana d aois ballraíocht a ghlacadh i gClub Jab Ní gá do rannpháirtithe a bheith ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh ach má tá ní chuirfear isteach air trí bhallraíocht a ghlacadh i gClub Jab Tá réimse d ábhair oiliúna ann ó sláinte agus sábháilteacht go teicnící agallaimh agus maireann

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Pobail/Clubanna+Jab/default.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive