archive-ie.com » IE » F » FAS.IE

Total: 180

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FÁS - Foilseacháin agus Acmhainní
  Teagmháil Linn Foilseacháin Acmhainní Cartlann Déan Teagmháil le FÁS Foilseacháin Foilseacháin agus Acmhainní Leabharlann agus Ionad Acmhainní Eolais FÁS Tograí Taighde Reatha Tuarascálacha Bliantúla Nuacht Straitéis Chorparáide Struchtúr Corparáide Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Foilseacháin Acmhainní Foilseacháin agus Acmhainní Foilseacháin agus Acmhainní Foilseacháin Eisíonn FÁS tuairiscí a chuireann síos ar a imeachtaí lena n áirítear Tuarascálacha Bliantúla Tuairiscí Scileanna agus Mhargadh Saothair agus foilseacháín eile Ilghnéitheach Tá cartlanna ar fáil chomh fada siar le 1985 chun cóipeanna crua de na foilseacháin éagsúla a ordú seol ríomhphost chuig FÁS Tá Tograí Taighde Reatha ar fáil freisin Acmhainní Tugann an Bunachar Scileanna Náisiúnta agus an Leabharlann agus Ionad Acmhainní Eolais eolas ar sholáthar agus éileamh scileanna in Éirinn chomh maith le cnuasaigh d ábhair thaighde Chun tuilleadh eolais a fháil ar fhoilseacháin agus acmhainní seol ríomhphost chuig FÁS Fostaíocht de réir gairme treochtaí agus dearcadh Cuireann an suíomh faisnéis ar fáil ar na treochtaí fostaíochta chomh maith leis an dearcadh fostaíochta de réir gairmeacha éagsúla Soláthraíonn sé faisnéis freisin ar thréithe eile na ndaoine a fhostaítear i ngach gairm a n aos a n inscne agus má tá siad féinfhostaithe go tipiciúil nó mar fhostaithe agus má tá

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Foilseach%C3%A1in+agus+Acmhainn%C3%AD/ (2015-10-29)
  Open archived version from archive


 • FÁS - Séanadh
  chomh fada agus is féidir agus atá ceadaithe ag dlí a bhaineann Sula ngníomhaíonn siad ar aon eolas sna leathanaigh seo ba chóir do bhrabhsálaithe dul i gcomhairle lena gcomhairleoirí gairmiúla féin Foirchoimeádann FÁS an ceart leis an eolas a chuirtear ar fáil anseo a athcheartú a athrú a leasú nó a scrios ag am ar bith gan fógra a thabhairt d úsáideoirí agus ní bheidh sé freagrach nó faoi dhliteanas maidir le haon athcheartú athrú leasú nó scrios Fanfaidh freagracht as aon chaillteanas mar thoradh ar úsáid aon eolais a thaispeántar ar an suíomh gréasáin seo go hiomlán leis an úsáideoir Brabhsáil ar do phriacal féin Tabhair faoi deara go ndéanann tú an suíomh gréasáin seo a rochtain agus a úsáid ar do phriacal féin Tá naisc gréasáin go suímh gréasáin seachtracha nach bhfuil aon smacht ag FÁS orthu agus nach nglacann FÁS aon fhreagracht maidir lena n ábhar Cuirtear aon nasc ón suíomh gréasáin seo go suímh gréasáin seachtracha mar áis amháin agus níor chóir iad a mheas mar fhormhuiniú ar ábhar nó cleachtais na suíomh gréasáin seachtracha sin Sa mhéid is mó agus a cheadaíonn dlí a bhaineann ní ghlacann FÁS an Stát agus a bhfostaithe conraitheoirí agus gníomhairí ná aon pháirtithe eile aon dliteanas as aon chailliúint nó damáiste de nádúr ar bith lena n áirítear ach gan a bheith teoranta do chaillteanais nó damáistí díreacha indíreacha eacnamaíocha teagmhasacha speisialta pionósacha nó iarmhartacha nó as aon chostais a éiríonn as nó maidir le húsáid nó neamhábáltacht an tsuímh seo nó maidir le haon earráid easnamh locht víreas ríomhaire nó teip córais nó caillteanas brabúis deathola nó deachlú ag éirí as nó maidir le rochtain úsáid feidhmíocht brabhsáil nó nascadh leis an suíomh seo aon suíomh eile ón suíomh seo Tá r phost agus bealaí eile chun eolas a chur thar an Idirlíon faoi réir chur isteach nó scrúdú ag páirtithe eile agus ba chóir iad a dhearbhú go neamhspleách Ní féidir le FÁS an Stát agus a bhfostaithe conraitheoirí agus gníomhairí slándáil nó príobháideachas na gcumarsáidí seo a dhearbhú agus fanann priacal sheoladh na gcumarsáidí seo go hiomlán leis an bpáirtí atá ag soláthar an eolais Tá úsáid an tsuímh gréasáin go hiomlán ar phriacal an úsáideora agus glacann an t úsáideoir freagracht iomlán agus priacal caillteanais ag éirí as úsáid nó rochtain ar an suíomh gréasáin agus nó an t ábhar ann Slánaíocht Úsáideora Tabharfaidh an t úsáideoir slánaíocht do FÁS an Stát agus a bhfostaithe conraitheoirí searbhóintí comhairleoirí agus gníomhairí i gcoinne aon chaillteanas díreach nó indíreach de nádúr ar bith lena n áirítear ach nach bhfuil teoranta do caillteanas iarmhartach caillteanas eacnamaíoch caillteanas teagmhasach speisialt nó pionósach caillteanas brabúis caillteanas gnó caillteanas conartha caillteanas ioncaim caillteanas coigiltis measta caillteanas deathola nó caillteanas deamhéin dliteanais éilimh damáistí socrúcháin bronntanais costais agus imeachtaí glactha ag FÁS an Stát agus a bhfostaithe conraitheoirí searbhóintí comhairleoirí agus nó gníomhairí mar thoradh ar úsáid nó mí úsáid an tsuímh seo nó an t eolas nó na hacmhainní istigh

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+Ginear%C3%A1lta/S%C3%A9anadh/default.htm (2015-10-29)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Ráiteas Príobháideachais FÁS
  tsuímh seo agus na cineálacha brabhsálaithe a úsáideann an cuairteoir Úsáidtear an t eolas seo chun an suíomh a riaradh Úsáid na faisnéise pearsanta Bainfear úsáid as na sonraí pearsanta chun seirbhísí FÁS a sholáthar Agus an t eolas seo á sholáthar tá sé intuigthe go dtoileann tú le FÁS do shonraí a chur ar fáil do thríú páirtí Beidh ar an tríú páirtí seo clárú le FÁS freisin Déanann foireann oilte FÁS bailíochtú ar na sonraí sula stóráiltear ar an suíomh é cuidíonn sé seo le sláine na faisnéise uilig Is féidir le FÁS faisnéis phearsanta a nochtadh má éilíonn an dlí é Is féidir faisnéis phearsanta a bhailítear ar an suíomh a stóráil agus a phróiseáil in aon tír lena bhfuil nasc ag FÁS agus úsáid á bhaint agat as an suíomh toileann tú le haistriú do chuid faisnéise Rialú na faisnéise pearsanta Is féidir faisnéis phearsanta a stóráil le húsáideoirí cláraithe eile ar shuíomh FÁS Rochtain ar d fhaisnéis phearsanta Tabharfar ainmneach úsáideora agus pasfhocail dos na húsáideoirí cláraithe ar fad agus is féidir iad seo a úsáid chun techt ar fhaisnéis agus aon athruithe a dhéanamh Slándáil na faisnéise pearsanta Tá FÁS tiomant chun slándáil d fhaisnéise pearsanta a chosaint Leanann FÁS na treoirlínte um dheachleachtas chun d fhaisnéis a chosaint ó rochtain úsáid nó nochtadh neamhúdaraithe Stóráiltear faisnéis ar ríomhairí le rochtain teoranta atá lonnaithe in áiseanna rialaithe Faisnéis Pháistí a Chosaint Ní bhailíonn FÁS aon fhaisnéis phearsanta ó pháistí go feasach Fianáin a Úsáid Ní úsáideann FÁS fianáin seachas fianáin do sheisiúin sealadacha a cheadaíonn do bhrabhsálaí cuairteora cuimhneamh cén leathanaig ar tugadh cuairt orthu cheana An Ráiteas Príobháideachais seo a chur i bhfeidhm IMá tá aon cheist agat maidir leis an ráiteas thuasluaite déan teagmháil le FÁS ag an seoladh seo a leanas

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+Ginear%C3%A1lta/R%C3%A1iteas+Pr%C3%ADobh%C3%A1ideachais/default.htm (2015-10-29)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Saoráil Faisnéise
  FÁS Cairt Eagraíochta Cosaint Sonraí Déan Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Gnás Gearáin Polasaí Cáilíochta Saoráil Faisnéise Alt 15 Alt 16 Struchtúr Corparáide Struchtúr Réigiúnda Teagmháil le Aonad Cumarsáidí Eolas Fúinn baile Eolas Fúinn Struchtúr Corparáide Saoráil Faisnéise Saoráil Faisnéise Tugann na hAchtanna um Saoráil Faisnéise 1997 agus 2003 cearta dlíthiúla do bhaill den phobal Teacht ar thaifid oifigiúla cruthaithe ón 21 Aibreán 1998 Teacht ar thaiifid a bhaineann leat go pearsanta is cuma cathain a cruthaíodh iad Eolas pearsanta a fháil ceartaithe nó nuashonraithe nuair atá eolas dá leithéid neamhiomlán míchruinn nó míthreorach Eolas a fháil faoi na critéirí a úsáideann Comhlachtaí Poiblí agus cinntí á ndéanamh acu a théann i bhfeidhm ar dhuine aonair Tugann Lámhleabhar Tagartha um Saoráil Faisnéise Alt 15 treoir dos na feidhmeanna struchtúr agus taifid de chuid FÁS Tá cóip den eagrán 2010 ar fáil ón Aonad um Saoráil Faisnéise Tá Lámhleabhar Alt 16 á nuashonrú faoi láthair agus beidh sé ar fáil ar líne arís a luaithe agus is féidir Idir an dá linn déan teagmháil leis an Aonad um Saoráil Faisnéise do chúnamh Tuilleadh Eolais Do thuilleadh eolais féach na Ceisteanna Coitianta nó déan teagmháil leis an Aonad um Saoráil Faisnéise Ceannoifig FÁS

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+F%C3%BAinn/Strucht%C3%BAr+Corpar%C3%A1ide/Saor%C3%A1il+Faisn%C3%A9ise/default.htm (2015-10-29)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Éist leis an suíomh seo le Browsealoud
  an tseirbhís acusan Browsealoud a sholáthar a thugann caoi dár gcuairteoirí éisteacht le hábhar an tsuímh Cé mar a oibríonn sé Má bhogann do luch thar an téacs ar an suíomh gréasáin léifidh Browsealoud an focal an abairt nó an t alt sin duit ag aibhsiú an téacs ar an scáileán duit agus é á léamh Ach é a bheith suiteáilte is féidir é a oiriúnú le go bhféadfaidh tú guth fireann nó baineann a roghnú agus luas tuinairde nó airde gutha an léitheora a athrú Má theastaíonn sé féadfaidh sé freisin leathanach iomlán a léamh ón áit ar a leagann tú an cúrsóir I measc na ngnéithe eile tá na feidhmeanna Taispeáint Fhormhéadaithe Téacs agus Foclóir Cainte Is fusa a fhéadfaidh daoine ar bheagán scileanna litearthachta nó léitheoireachta nó arb é an Béarla an dara teanga acu nó a bhfuil disléicse nó laige áirithe radhairc orthu leas a bhaint as an Idirlíon de bharr Browsealoud Tuigtear áfach nach léitheoir scáileáin do na daill é ná do dhaoine a bhfuil laige throm radhairc orthu Má theastaíonn an teicneolaíocht sin uait tá táirgí tráchtála tríú páirtí le fáil ar nós JAWS nó SuperNova How to install and use Browsealoud Browsealoud is free to use All you have to do is simply install the free Browsealoud software Step 1 Download the software from the Browsealoud website Note You only need to do this ONCE and the software is FREE Step 2 Once the software is installed on your computer you will be able to listen to any website offering the Browsealoud service Other websites where you can use Browsealoud User guide The Browsealoud user guide is available on the Browsealoud website for PC and for Mac users Also have a look at the Browsealoud FAQs on their website Important information for people

  Original URL path: http://fas.ie/ga/Eolas+Ginear%C3%A1lta/R%C3%A1iteas+Inrochtaine/browsealoud.htm (2015-10-29)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Foras Áiseanna Saothair
  Opportunities Search Home Accessibility A Z Forms Home Training About Us Contact Us Oops Page Not Found We re sorry unfortunately this link is not in operation right now Please refer to our homepage www fas ie to be redirected to your area of interest If you typed the address make sure the spelling is correct If you clicked on a link the link may be outdated or broken Visit

  Original URL path: http://fas.ie/ga/selectedValue; (2015-10-29)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Training
  are a number of course delivery options available including day courses full time or part time evening courses online courses and blended learning courses Day Courses These courses are delivered either directly by ETB s through their network of Training Centres or through a range of training providers on behalf of ETB s in various locations throughout the country The duration of the courses can vary There is no fee and in some circumstances allowances may be paid They are generally full time courses with training taking place Monday to Friday however some may be delivered on a part time basis Online Courses Online courses are delivered over the internet thereby allowing learners to learn at their own pace and at times that suit them Online courses are a flexible response to the needs of job ready individuals that require a specific training intervention to assist them to re enter the labour market Online courses are open to all persons both employed and unemployed however there is a fee for people in employment Fee paying clients must apply online to eCollege Non fee paying clients unemployed persons must apply through their local DSP Employment Services Office Blended Learning Blended Learning courses are online courses combined with learner supports delivered by telephone email E tutor and instructor led workshops Some courses may also include one to one mentoring or group mentoring assignments or project work Blended Learning courses are a flexible response to the needs of job ready individuals who require specific training interventions to assist them to re enter the labour market Evening Courses Evening courses are generally delivered in Training Centres and take place 1 or 2 evenings per week The majority of courses are typically between 5 and 10 weeks Evening courses are open to all persons both

  Original URL path: http://fas.ie/en/Templates/default_contentpage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bE55CB61B-386E-4D56-9A26-786A97E333DD%7d&NRORIGINALURL=%2fen%2fTraining%2fHome%2fdefault.htm&NRCACHEHINT=Guest (2015-10-29)
  Open archived version from archive

 • FÁS - Foras Áiseanna Saothair
  Opportunities Search Home Accessibility A Z Forms Home Training About Us Contact Us Oops Page Not Found We re sorry unfortunately this link is not in operation right now Please refer to our homepage www fas ie to be redirected to your area of interest If you typed the address make sure the spelling is correct If you clicked on a link the link may be outdated or broken Visit

  Original URL path: http://fas.ie/en/Training/Home/selectedValue; (2015-10-29)
  Open archived version from archive