archive-ie.com » IE » E » EMERGENCYPLANNING.IE

Total: 22

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Naisc // An Oifig um Pleanáil Éigeandála
  Talmhaíochta agus Bia An Roinn Cosanta An Roinn Sláinte DEHLG Seirbhísí Dóiteáin agus Pleanáil Éigeandála An Roinn Comhshaoil Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil An tÚdarás Sláinte Sábháilteachta An tIonad Faire Cosanta Sláinte Treoirleabhar Seirbhísí Sláinte Feidmeannacht na Seirbhíse Sláinte Irish Coast Guard Óglaigh na hÉireann Údaráis Áitiúla An Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte An Oifig um Pleanáil Éigeandála An Roinn Cosanta NECC Teach Taimhaíochta 2 Thoir Sr

  Original URL path: http://emergencyplanning.ie/links.aspx (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Baile // An Oifig um Pleanáil Éigeandála
  gréasáin seo freisin tugtar comhairle phraiticiúil ar conas ullmhú i gcomhair an rud nach mbíonn coinne leis agus cad ba cheart a dhéanamh i gcás go dtarlódh teagmhas den sórt sin In Éirinn tá ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais éagsúla freagrach as feidhmeanna pleanála éigeandála sonracha I gcás móréigeandála sanntar an roinn nó gníomhaireacht is oiriúnaí mar an ngníomhaireacht cheannasach chun an freagairt uirthi a chomhordú Cliceáil anseo chun léamh faoi

  Original URL path: http://emergencyplanning.ie/home.aspx (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Preparing for Major Emergencies
  You need to upgrade your Flash Player Viewing this eBook requires Adobe Flash Player version 8 or above Click below to download the latest version

  Original URL path: http://emergencyplanning.ie/online-brochure/index.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Aimsire Troime // An Oifig um Pleanáil Éigeandála
  áitiúla Beidh socruithe ar bun ag d údarás áitiúil leis na foláirimh seo a fháil agus iad a fhreagairt go tapa De réir an Chreat um Bainistiú Éigeandálacha ní mór go mbeadh fo phlean ag gach údarás áitiúil le héigeandálacha aimsire troime a fhreagairt Ta creat náisiúnta um fhreagra ar éigeandálacha aimsire troime á fhorbairt le cinntiú go bhfuil gach plean aimsire troime áitiúil reatha comhordaithe agus nasctha go cuí

  Original URL path: http://emergencyplanning.ie/severe-weather.aspx (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tuilte // An Oifig um Pleanáil Éigeandála
  leibhéil farraige mar thoradh ar athrú aeráide cur le teaghmhais tuilte níos minicí agus níos troime sa todhchaí Is féidir bearta éifeachtacha a ghlacadh le réitiú i gcomhair teagmhas den sórt sin agus an dochar agus deacrachtaí ina ndiaidh a íoslaghdú Bíonn réiteacháin den sórt sin riachtanach ach go háirithe má chónaíonn tú i gceantar a bhíonn i mbaol tuilte Rinne Oifig na nOibreacha Poiblí leabhrán eolais ar na réiteacháin

  Original URL path: http://emergencyplanning.ie/flooding.aspx (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Doirteadh Ceimiceán Guaiseach // An Oifig um Pleanáil Éigeandála
  eile ceimeacán tá sé tábhachtach Glaoch a chur ar 999 nó 112 agus insint do na seirbhísí éigeandála Fanacht amach ón bhfód Iarraidh dul in aghaidh gaoithe ón gceantar éillithe Má iarrtar ort fanacht istigh tar éis doirteadh ceimeacán Fan istigh agus dún agus cuir glas ar gach fuinneog agus doras seachtrach Cinntigh go bhfuil eochracha ar fáil go héasca nó go bhfuil bealach éalaithe inrochtana agat más gá duit aslonnú Má mholann na seirbhísí éigeandála duit cas as gach gaothrán córas teasa agus aerchóirithe Dún aon ghaothairí teallaigh Dún doirse laistigh le gluaiseacht aeir a laghdú Bailigh do phaca éigeandála agus cinntigh go bhfuil an raidío ag oibriú Téigh chuig seomra laistigh chuig seomra ag leibhéal an talaimh gan aon fhuinneoga go hideálach Má mholtar duit úsáid téip duchta nó téip leathan eile le gach scoilteadh thart ar dhoirse agus aon ghaothairí isteach sa seomra a shéalú agus séalaigh fuinneoga le plaisteach Lean ort ag déanamh monatóireachta ar fheasacháin raidío nó teilifíse go dtí go n insítear duit go bhfuil gach rud slán arís nó go moltar duit aslonnú d fhéadfadh seirbhísí éigeandála aslonnú ceantar faoi leith i do phobal a fhógrú níos déanaí agus saintreoracha a eisiúint Má cheapann tú gur scaoileadh ceimeacán tocsaineach i spás dúnta mar thollán iarnród faoi thalamh nó foirgneamh Fág an ceantar éillithe tríd an mbealach is tapa go ginearálta bíonn sé seo i dtreo uilleach ar dheis chun na gaoithe Ansin smaoinigh ar bhogadh chuig ionad atá in aghaidh na gaoithe ón gceantar éillithe Glaoigh ar 999 nó 112 agus inis do na seirbhísí éigeandála Má tá an ceimiceán ar do chorp nó do chuid éadáí seachain do bhéal ná do shúile a thadhall bain as do chuid éadaí seachtracha agus ná fág an ceantar Ar mhaithe le do shábháilteacht féin agus

  Original URL path: http://emergencyplanning.ie/chemical-spills.aspx (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tionóiscí Iompair // An Oifig um Pleanáil Éigeandála
  2005 Le blianta beaga anuas ghlac Éire cosúil leis an gcuid is mó de thíortha an AE páirt ina socruithe móréigeandála nó cosanta sibhialta a athbhreithniú agus a fhorbairt Mar thoradh ar seo rinneadh cáipéis nua an Creat um Bainistiú Móréigeandálacha Is é cuspóir na cáipéise seo ná socruithe a chur ar bun le cur ar chumas na dtrí príomhghníomhaireachtaí freagra na húdaráis áitiúla An Garda Síochána agus Feidhmeannacht na

  Original URL path: http://emergencyplanning.ie/transport-accidents.aspx (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tionóiscí san Fharraige // An Oifig um Pleanáil Éigeandála
  agus Cionn Mhálanna Ag brath ar throime an cháis imscarfaidh na Gardaí Cósta héileacaptair Gardaí Cósta báid tarrthála INRBT Aonaid Gardaí Cósta agus báid Tarrthála Pobail Más gá iarrfar acmhainní breise ón tseirbhís cabhlaigh ón Aerchór ó árthaigh san fharraige Aonad Uisce an Gharda Síochána seirbhísí tráchta aeir ón mbriogáid dóiteáin agus ó Chosaint Shibhialta Cad ba cheart a dhéanamh i gcás éigeandála Má thugann tú faoi deara go bhfuil

  Original URL path: http://emergencyplanning.ie/accidents-at-sea.aspx (2016-02-10)
  Open archived version from archive