archive-ie.com » IE » D » DEPOSITGUARANTEE.IE

Total: 33

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samplaí de Shealbhóirí Cuntais
  dTaiscí Uasteorainn in aghaidh an duine An méid a chosnaítear faoin SRT in aghaidh gach sealbhóra cuntais Single account holder with a deposit of 20 000 Sealbhóir cuntais aonair a bhfuil taisce 20 000 aige aici Amount of Deposit s 20 000 Maximum Limit 100 000 Amount 20 000 Single account holder with 2 separate accounts with the same institution with a balance of 60 000 in each account Sealbhóir cuntais aonair a bhfuil 2 chuntas ar leithligh aige aici leis an institiúid chéanna agus a bhfuil iarmhéid 60 000 aige aici i ngach cuntas Amount of Deposit s 120 000 Maximum Limit 100 000 Amount 100 000 2 joint account holders with a deposit of 150 000 Share of joint account per person 50 50 split 2 shealbhóir comhchuntais a bhfuil taisce 150 000 acu Scair den chomhchuntas in aghaidh an duine 50 50 Amount of Deposit s 150 000 Maximum Limit 100 000 Amount 75 000 2 joint account holders with a deposit of 300 000 Share of joint account per person 50 50 split 2 shealbhóir comhchuntais a bhfuil taisce 300 000 acu Scair den chomhchuntas in aghaidh an duine 50 50 Amount of Deposit s 300

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/pr%C3%B3iseas-c%C3%BAitimh/samplai-de-shealbhoiri-cuntais (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Nuacht
  2015 Filed under Rinneadh Treoir nua AE maidir le Scéimeanna Ráthaíochta Taiscí 2014 49 AE a thrasuí chuig Dlí na hÉireann Féachann an Treoir AE le cosaint taiscí a chomhchuibhiú agus a shimpliú le híocaíochtaí níos tapúla agus le maoiniú feabhsaithe do scéimeanna SRT Ina theannta sin tugadh ceanglais nua isteach maidir le faisnéis do thaisceoirí chun a chinntiú go mbeadh taisceoirí ar an eolas maidir le príomhghnéithe cosanta a

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/nuacht (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Ceisteanna Coitianta
  Berehaven Dá thairbhe sin tionscnaíodh an Scéim Ráthaíochta Taiscí SRT chun taiscí thaisceoirí incháilithe Berehaven Credit Union a chosaint An 1 Lúnasa 2014 tugadh chun críche an próiseas um próiseáil íocaíochtaí le comhaltaí chomhar creidmheasa Berehaven Rinneadh íocaíochtaí arbh ionann a n iomlán agus thart ar 11 milliún le breis is 3 500 comhalta Cén chaoi a ndéileálann an SRT le cuntais de chuid trádalaithe aonair Déanfar íocaíocht amháin go feadh theorainn 100 000 a eisiúint chuig trádalaithe aonair a bhfuil cuntas pearsanta agus cuntas gnó acu le hinstitiúid chreidmheasa ar cuntais iad a bheidh incháilithe le haghaidh cúitimh ón SRT Cén chaoi a ndéileálann an SRT le cuntais de chuid comhpháirtíochtaí Má tá cuntais phearsanta agus cuntas gnó comhpháirtíochta ag taisceoir le hinstitiúid chreidmheasa leachtaithe déileálfaidh an SRT ar leithligh leis na cuntais phearsanta agus gnó Gheobhaidh an taisceoir comhpháirtí seic ar leithligh go feadh theorainn 100 000 i leith a chuntas pearsanta Déanfar an cúiteamh i leith an chuntais gnó a íoc ar leithligh leis an gcomhpháirtíocht go feadh theorainn 100 000 An gclúdaítear cistí pinsean scoir faoin SRT Ní chosnaítear scéimeanna pinsean nó cistí scoir faoin SRT cé is moite de scéimeanna beaga féinriartha pinsean SSAP Meastar gur táirgí infheistíochta iad cistí neamh SSAP pinsean pearsanta agus cistí neamh SSAP scoir e g Cistí Gníomhaíochta Scoir ARFanna An gclúdaítear bannaí rianúcháin faoin SRT Beidh an ghné taisce de bhannaí rianúcháin dá ngairtear taisce struchtúrtha freisin incháilithe le haghaidh cúitimh faoin SRT go feadh 100 000 i gcás ina mbeidh an sealbhóir cáilithe agus beidh an ghné taisce den bhanna rianúcháin inaisíoctha ar par Ní chosnaítear an ghné innéacsnasctha den bhanna rianúcháin Tá 500 000 i mo chuntas reatha agus sílim go bhfuil sé incháilithe mar Iarmhéid Ard Sealadach Dá dtionscnófaí an SRT an mbeadh orm iarratas a

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/ceisteanna-coitianta- (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Teagmháil
  a dhéanamh linn leis an bhfoirm teagmhála Más mian leat dul i dteagmháil linn go díreach bain úsáid as na sonraí teagmhála seo a leanas 1890 777 777 info depositguarantee ie Scéim Ráthaíochta Taiscí Banc Ceannais na hÉireann Bosca O P 11517 Duga Spencer Cé an Phoirt Thuaidh Baile Átha Cliath 1 D ainm Required Ábhar Required Seoladh Ríomhphoist Required Invalid Email address Do cheist Required Do not enter text

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/teagmh%C3%A1il (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Seanadh
  Féadfaidh go n áireofar ar an suíomh gréasáin seo faisneis a bheidh dréachtaithe agus cothabháilte ag foinsí inmheánacha agus foinsí seachtracha araon I gcás ar bith ní bheidh an suíomh seo freagrach as aon damáiste nó aon chaillteanas ná ní bheidh sé faoi dhliteanas i leith an chéanna go díreach nó go hindíreach ar damáiste nó caillteanas é a tharla nó a líomhnaítear a tharla de thoradh úsáid inneachair earraí

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/seanadh (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Priobhaideacht & Fianain
  gcríoch seo a leanas na críocha dár cuireadh ar fáil í críocha fíorúcháin agus anailíse stadirimh agus críocha margaíochta agus riaracháin Faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid Faisnéis phearsanta faisnéis a bhaineann le d ainm nó le do chéannacht phearsanta Ní bhaileofar aon fhaisnéis phearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo seachas an fhaisnéis sin a bheidh curtha ar fáil agat go toilteanach mar shampla trí ríomhphost a chur chugainn nó trí chlárú linn Aon fhaisnéis a bheidh curtha ar fáil agat ar an mbealach sin ní dhéanfar í a chur ar fáil d aon tríú páirtithe ná ní dhéanfar í a úsáid ach amháin i gcomhréir leis an gcríoch dár cuireadh ar fáil í Faisnéis neamhphearsanta a bhailiú agus a úsáid Faisnéis neamhphearsanta sonraí a bhailítear chun críocha staidrimh agus nach mbaineann le céannacht ar leith Déanann an suíomh seo faisnéis theicniúil a bhailiú agus a anailísiú d fhonn measúnú a dhéanamh ar án suíomh gréasáin Tá na cineálacha faisnéise teicniúla a logáiltear teoranta don mhéid seo a leanas Seoladh IP 1 fhreastalaí gréasáin an chuairteora An t ainm fearainn barrleibhéil a úsáidtear mar shampla ie com org net Na leathanaigh ar tugadh cuairt orthu ar an suíomh gréasáin seo i e URL 2 ar tugadh cuairt orthu An seoladh gréasáin trínar tháinig an cuairteoir orainn lena n áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh Sonraí na conaire cliceála ina léirítear trácht na gcuairteoirí ar fud an tsuímh gréasáin seo mar shampla na leathanaigh a osclaíodh 1 Is ionann seoladh IP agus aitheantóir ríomhaire nó gléis ar líonra Prótacail Rialaithe Tarchurtha Prótacail Idirlín TCP IP amhail an Gréasán Domhanda Baineann líonraí úsáid as prótacal TCP IP chun faisnéis a threorú bunaithe ar sheoladh IP an chinn scríbe Is é sin le rá is ionann seoladh IP agus uimhir a shanntar go huathoibríoch do do ríomhaire nuair a bhíonn tú ag scimeáil ar an Idirlíon agus ar an gcaoi sin bíonn freastalaithe gréasáin ábalta do ríomhaire a aimsiú agus a aithint Bíonn seoltaí IP ag teastáil ó ríomhairí chun go mbeidh úsáideoirí ábalta cumarsáid brabhsáil agus siopadóireacht a dhéanamh ar an Idirlíon 2 Is ionann URL Aimsitheoir Aonfhoirmeach Acmhainne agus seoladh domhanda doiciméad agus acmhainní eile ar an nGréasán Domhanda Úsáidimid Fianáin Céard is fianáin ann Is ionann fianán agus píosa faisnéise i bhfoirm téacschomhaid fhíorbhig a chuirtear ar thiomántán crua an úsáideora Idirlín Gintear é ag freastalaí leathanaigh ghréasáin is é sin le rá an ríomhaire a oibríonn suíomh gréasáin Is é an freastalaí a shocraíonn cibé faisnéis a bheidh san fhianán agus féadfaidh an freastalaí í a úsaid aon uair a thabharfaidh an t úsáideoir cuairt ar an suíomh Féadfar smaoineamh ar an bhfianán mar chárta aitheantais an úsáideora Idirlín a chuireann in iúl don suíomh gréasáin go bhfuil an t úsáideoir tar éis filleadh ar an suíomh Cén cuspóir atá ag fianáin Le fianáin féadfar an idirghníomhaíocht idir úsáideoirí agus suíomhanna gréasáin a dhéanamh níos tapúla agus níos éasca D uireasa fianán ba dhoiligh do shuíomh gréasáin

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/priobhaideacht-fianain (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Léarscáil an tsuímh
  Institiúidí Clúdaithe Próiseas Cúitimh Cúiteamh a Ríomh Samplaí de Shealbhóirí Cuntais Nuacht FAQ Teagmháil Léarscáil an tsuímh Baile Eolas Fuinn Céard a Chlúdaítear Taisceoirí Cosanta Taiscí Cosanta Institiúidí Clúdaithe Próiseas Cúitimh Cúiteamh a Ríomh Samplaí de Shealbhóirí Cuntais Nuacht FAQ Teagmháil Seanadh Priobhaideacht Fianain Léarscáil an tsuímh Scéim Ráthaíochta Taiscí Banc Ceannais na hÉireann Bosca O P 11517 Duga Spencer Cé an Phoirt Thuaidh Baile Átha Cliath 1 Teil 1890

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/learscail-an-tsuimh (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Deposit Guarantee Scheme Directive EU 2014/49/EU
  of the key aspects of protection of their deposits by the DGS Click here for links to EU Directive EU 2014 49 EU Department of Finance Regulations Key Areas of the Directive for Depositors Below is a summary of the main changes arising from the Directive Eligibility Criteria The updated definition of a deposit may impact on the eligibility of some structured deposits tracker bonds The deposit element of a structured deposit is covered by the Deposit Guarantee Scheme DGS if the deposit is repayable at par The previous DGS exclusion for medium and large sized companies has been removed The previous DGS exclusion for Connected Person depositors related to senior management of credit institutions has been removed Temporary High Balances The directive allows for coverage of certain deposits known as temporary high balances This feature allows for the payment of compensation in excess of 100 000 in the case of qualifying deposits For a deposit to qualify as a temporary high balance it must stem from at least one of the following deposits resulting from real estate transactions relating to private residential properties deposits that serve social purposes laid down in national law and are linked to particular life events of a depositor such as marriage civil partnership divorce retirement dismissal redundancy invalidity or death deposits that serve purposes laid down in national law and are based on the payment of insurance benefits or compensation for criminal injuries or wrongful conviction Qualifying deposits are protected up to a limit of 1 million although unlimited cover is provided for claims relating to personal injury for a period of 6 months after the deposits have been credited to an account or from the moment when such deposits become legally transferable Payment Compensation Deadlines The Directive reduces the deadline for the payment

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/en/news/deposit-guarantee-scheme-directive-eu-201449eu- (2016-02-11)
  Open archived version from archive •