archive-ie.com » IE » D » DEPOSITGUARANTEE.IE

Total: 33

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Search
  Institutions Compensation Process Calculation of Compensation Account Holder Examples News FAQs Contact Us Search Results Searching for Word must be greater than 2 letters Deposit Guarantee Scheme Central Bank of Ireland P O Box 11517 Spencer Dock North Wall Quay

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/search?s=1 (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Baile
  creidmheasa atá údaraithe ag Banc Ceannais na hÉireann ábalta taiscí a aisíoc Tuilleadh Faisnéise Próiseas Cúitimh Ceisteanna Coitianta Tá freagraí le fáil anseo ar na ceisteanna coitianta a chuirtear orainn maidir leis an SRT Tuilleadh faisnéise Treoir nua AE maidir le Scéimeanna Ráthaíochta Taiscí Rinneadh Treoir nua AE 2014 49 AE maidir le Scéimeanna Ráthaíochta Taiscí a thrasuíomh chuig dlí na hÉireann Tuilleadh faisnéise Céard a chlúdaítear Is féidir faisnéis

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/baile (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Eolas Fuinn
  á riaradh ag Banc Ceannais na hÉireann agus á cistiú ag na hinstitiúidí creidmheasa a chlúdaítear faoin scéim Leis an SRT cosnaítear Taisceoirí i gcás nach mbeidh banc cumann foirgníochta nó comhar creidmheasa atá údaraithe ag an mBanc ábalta taiscí a aisíoc Taiscí go feadh 100 000 in aghaidh an duine in aghaidh na hinstitiúide Cuntais reatha cuntais taisce cuntais scaireanna i mbainc i gcumainn fhoirgníochta agus i gcomhair chreidmheasa

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/eolas-fuinn (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Taisceoirí Cosanta
  a bheith i dteideal cúitimh Cosnaítear taiscí de chuid Daoine Aonair Trádalaithe Aonair Comhpháirtíochtaí Clubanna cumann scoileanna agus carthanas Cuideachtaí Cistí atá á sealbhú ar iontaobhas i gcuntais cliant ag aturnaetha nó ag daoine gairmiúla eile féadfaidh go mbeidh siad siúd incháilithe i gcás ina mbeidh na buntairbhithe incháilithe as a gceart féin Pinsin bheaga fhéinriartha Ní chosnaítear taiscí de chuid Banc cumann foirgníochta agus banc ceannais Árachóirí Údarás poiblí

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/ceard-a-chludaitear/taisceoiri-cosanta (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Taiscí Cosanta
  hiomlán Tá liosta anseo thíos de na cineálacha taiscí a fhéadfar a mheas mar thaiscí atá i dteideal cúitimh faoin Scéim Ráthaíochta Taiscí Cuntais reatha Cuntais choigiltis Cuntais taisce prapéilimh Cuntais taisce ar fhógra Cuntais taisce ar théarma seasta Cuntais scaireanna i gcumann foirgníochta nó i gcomhar creidmheasa Féadfaidh go mbeidh an ghné incháilithe de thaiscí struchtúrtha de bhannaí rianúcháin incháilithe le haghaidh cúitimh freisin i gcás ina mbeidh an

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/ceard-a-chludaitear/taisci-cosanta (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Institiúidí Clúdaithe
  FAQ Teagmháil Institiúidí Clúdaithe Bainc Cumainn Fhoirgníochta I gCuid 1 de Chlár na nInstitiúidí Creidmheasa liostaítear na bainc a chlúdaítear faoin SRT Tá an Clár ar fáil anseo Comhair Chreidmheasa I gClár na gComhar Creidmheasa liostaítear na Comhair Chreidmheasa a chlúdaítear faoin SRT Tá an Clár ar fáil anseo Céard a Chlúdaítear Taisceoirí Cosanta Taiscí Cosanta Institiúidí Clúdaithe Scéim Ráthaíochta Taiscí Banc Ceannais na hÉireann Bosca O P 11517 Duga

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/ceard-a-chludaitear/institiuidi-cludaithe (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Próiseas Cúitimh
  a dhéanamh le taisceoirí a luaithe is féidir agus ceanglaítear ar an SRT íocaíochtaí a dhéanamh le taisceoirí incháilithe fíoraithe laistigh de 20 lá oibre Tionscnófar an SRT i gcásanna ina gcinnfear nach bhfuil institiúid chreidmheasa ábalta a chuid taiscí a aisíoc Déanfar íocaíochtaí cúitimh i leith taiscí incháilithe go feadh theorainn 100 000 a sheoladh go huathoibríoch chuig taisceoirí Ní gá do thaisceoirí dul aon áit nó teagmháil a

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/pr%C3%B3iseas-c%C3%BAitimh (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Cúiteamh a Ríomh
  áirítear iarmhéideanna a bheidh ar seilbh i gcomhchuntas nó i gcuntas tairbhí a chomhiomlánú agus eiseofar íocaíocht chúitimh amháin chuig an taisceoir i leith iomlán a c h uid taiscí Morgáistí Iasachtaí De ghnáth ní dhéanfar dliteanais amhail morgáistí agus rótharraingtí a fhritháireamh in aghaidh taiscí nuair a bheidh cúiteamh SRT á ríomh Féadfaidh an leachtaitheoir riaráistí a fhritháireamh i gcás ina mbeidh sé nó sí i dteideal déanamh amhlaidh Comhchuntais De ghnáth déanfar iarmhéideanna comhchuntas a roinnt go cothrom idir gach sealbhóir cuntais mura mbeidh socrú eile i bhfeidhm i leith an chuntais sin An méid a gheobhaidh gach sealbhóir cuntais i leith comhchuntais déanfar é sin a chomhiomlánú le haon iarmhéideanna eile a bheidh ar seilbh ag an sealbhóir cuntais sin Is é 100 000 an t uasmhéid cúitimh ón SRT in aghaidh an duine Cuntais Airgeadra Eachtraigh Déanfar íocaíochtaí cúitimh a ainmniú in euro Má tá cuntas airgeadra eachtraigh ar seilbh ag an taisceoir déanfar an t iarmhéid cuntais a chomhshó in euro agus úsáid á baint as na rátaí malairte tagartha is infheidhme an lá a cheapfar an leachtaitheoir Iarmhéideanna Arda Sealadacha Is é 100 000 an t uasmhéid cúitimh is iníoctha ón SRT in aghaidh an duine in aghaidh na hinstitiúide creidmheasa Ina theannta sin féadfaidh go mbeidh taiscí áirithe ar a dtabharfar iarmhéideanna arda sealadacha i dteideal cúitimh de bhreis ar 100 000 Chun go gcáileoidh taisce mar iarmhéid ard sealadach caithfidh go n eascróidh an taisce sin as ceann amháin ar a laghad de na nithe seo a leanas taiscí a thig as idirbhearta eastáit réadaigh a bhaineann le maoin chónaithe phríobháideach taiscí a fhreastalóidh ar chuspóirí sóisialta atá leagtha síos sa dlí náisiúnta agus atá nasctha le teaghais saoil áirithe de chuid an taisceora amhail pósadh páirtnéireacht shibhialta colscaradh dul ar scor

  Original URL path: http://www.depositguarantee.ie/ga/pr%C3%B3iseas-c%C3%BAitimh/cuiteamh-a-riomh (2016-02-11)
  Open archived version from archive