archive-ie.com » IE » C » CITIZENSINFORMATIONBOARD.IE

Total: 310

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Citizens Information Services
  Citizens Information website Citizens Information Phone Service Citizens Information Services Debt and Money Advice Advocacy Services Accessibility Services Sign Language Interpreting Service Research and Social Policy Services Training Services Services for Voluntary Organisations Citizens Information Services Citizens Information Services CIS s provide the face to face service to the public They are supported and funded by the Citizens Information Board Citizens Information Services provide free impartial and confidential information Each Citizens Information Service covers a geographical area either country wide or part of an urban area and delivers its services through a network of Citizens Information Centres CIC s Citizens Information is provided by 42 Citizens Information Services from 268 locations These consist of 106 Citizens Information Centres 54 full time and 52 part time and 162 outreach services Seirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh Cuireann Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh SFS seirbhís aghaidh ar aghaidh ar fáil don phobal Tá siad tacaithe agus maoinithe ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoranaigh Cuireann Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh eolas saor neamhchlaonta agus faoi iontaoibh ar fáil Clúdaíonn gach Seirbhís um Fhaisnéis do Shaoranaigh ceantar geografach cibé ar fud na tíre nó mar chuid de cheantar uirbeach agus seachadann a cuid seirbhísí

  Original URL path: http://citizensinformationboard.ie/services/citizens/citizens_centres.html (2015-10-08)
  Open archived version from archive


 • Citizens Information
  channels online telephone and face to face The Citizens Information website provides information on public services for the general public and information providers The national Citizens Information Phone Service answers queries by telephone or through a variety of other channels including email or SMS Citizens Information Services provide a face to face service to the public through a network of Citizens Information Centres Citizens Information is provided by 42 Citizens Information Services from 268 locations Citizens Information Services provide free impartial and confidential information The Citizens Information Board also produces a range of booklets and publications for various groups including publications for older people and people with disabilities These are available in a variety of formats Check our online publications section Faisnéis do Shaoránaigh Tacaíonn agus seachadann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh eolas trí thrí chainéal ar líne teileafón agus aghaidh ar aghaidh Cuireann an suíomh gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh eolas ar sheirbhísí poiblí ar fáil don phobal i gcoitinne agus do sholáthróirí seirbhísí Freagraíonn an tSeirbhís Fóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh iarratais ar an teileafón nó trí chainéil éagsúla eile lena n áirítear ríomhphost nó Seirbhís Ghearrtheachtaireachtaí SMS Cuireann na Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh seirbhís aghaidh

  Original URL path: http://citizensinformationboard.ie/services/citizens/ (2015-10-08)
  Open archived version from archive

 • Debt and Money Advice
  getting into debt There are 53 MABS offices in Ireland MABS services include Helping clients to deal with debts and to make out budgets Examining clients incomes to make sure entitlements are not being missed Contacting clients creditors with offers of payment where this is necessary Helping clients to decide on the best way to make payments MABS offices operate on an appointment system You can find contact details for all the MABS offices on the MABS website MABS also run a helpline available from 9am to 8pm Monday to Friday 0761 07 2000 Clients can make appointments with a local office through the helpline number MABS is funded and supported by the Citizens Information Board Comhairle Fiacha agus Airgid Seirbhís shaor neamhspleách agus faoi iontaoibh is ea an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid SBCA do dhaoine atá i bhfiacha nó faoi riosca dul i bhfiacha Tá 53 oifigí SBCA MABS in Éirinn Áirítear i seirbhísí SBCA MABS Ag cabhrú le cliaint deileáil le fiacha agus buiséid a dhéanamh amach Ag scrúdú ioncaim chliant chun deimhin a dhéanamh de nach gcailltear teidlíochtaí Ag déanamh teagmhála le creidiúnaithe cliant le tairiscintí íocaíochta nuair is gá é sin Ag cabhrú le cliaint

  Original URL path: http://citizensinformationboard.ie/services/mabs/ (2015-10-08)
  Open archived version from archive

 • Advocacy
  person using the service and adheres to the highest professional standards NAS works to ensure that when life decisions are made due consideration is given to the will and preference of people with disabilities and that their rights are safeguarded NAS operates on the principle that people with disabilities make decisions about their lives are listened to and consulted by their families and those who provide their services access the supports they need to enable them to live their life and enjoy meaningful participation in family work and leisure enjoy the benefits of participation in and contribution to their local communities NAS has a particular remit for people with disabilities who are isolated from their community and services have communication differences are inappropriately accommodated live in residential services attend day services and have limited informal or natural supports The National Advocacy Service for People with Disabilities has recently moved from five Citizens Information Services who have had responsibility for the delivery of an advocacy service for people with disabilities across their region to one National Service under a National Advocacy Service Board The National Advocacy Service is provided through four regions and a National Office which is based in Dublin

  Original URL path: http://citizensinformationboard.ie/services/advocacy_services/ (2015-10-08)
  Open archived version from archive

 • Accessibility Services
  services with particular reference to vulnerable groups and those most in need Vulnerable groups in society are often most in need of social and civil services but may have great difficulty in accessing them Identifying barriers to access and putting initiatives in place to combat them is central to the work of the Citizens Information Board We aim to support the provision and delivery of customer focused information in a variety of accessible ways and formats This means we provide information online by telephone in print and face to face through our network of Citizen Information Centres In recent years we have been involved in the development of some additional resources and made some commitments to enhance the accessibility of the services we provide Our publications are in accessible formats We provide information online in alternative languages Online Live Advisor service from the Citizens Information Phone Service Live Text SMS and videophone service assistireland ie website Sign Language Interpreting Service View our Accessibility Publications Seirbhísí inrochtaineachta Is é an ceathrú tosaíocht straitéiseach de chuid an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh inrochtaineacht ar eolas comhairle agus tacaíocht a bhreisiú le tagairt ar leith do ghrúpaí leochaileacha agus iad siúd is mó riachtanas De ghnáth is iad grúpaí leochaileacha sa tsochaí is mó a mbíonn seirbhísí sóisialta agus sibhialta ag teastáil uathu ach d fhéadfadh go mbeadh deacrachtaí móra acu rochtain a fháil orthu Tá sé lárnach d obair an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh bacainní ar rochtain a aithint agus tosaíochtaí a chur i bhfeidhm chun iad a shárú Tá sé mar aidhm againn faisnéis dírithe ar an gcustaiméar a chur ar fáil agus í a sheachadadh i mbealaí agus formáidí éagsúla inrochtana Ciallaíonn sin go gcuirimid eolas ar fáil ar líne trí theileafón trí chló agus aghaidh ar aghaidh trínár

  Original URL path: http://citizensinformationboard.ie/services/accessibility_services/ (2015-10-08)
  Open archived version from archive

 • Research and social policy
  Voluntary Organisations Research and social policy The Citizens Information Board s participation in social policy work is based on its functions as set out in the Comhairle Act 2000 to support promote and develop the provision of information on the effectiveness of current social policy and services and to highlight issues which are of concern to users of those services Social policy reports and submissions are compiled from feedback from the network of Citizen Information Centres and other voluntary organisations More information on the type and nature of social policy work carried out by the Citizens Information Board is available in the links below Social policy quarterly reports Submissions and policy recommendations Research and social policy reports Voice the social policy periodical Social policy guidelines for information staff Pre Budget submissions Taighde agus polasaí sóisialta Tá rannpháirtíocht an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh bunaithe ar a cuid feidhmeanna mar atá leagtha amach san Acht Comhairle 2000 soláthar eolais ar éifeachtacht polasaí reatha sóisialta agus seirbhísí a chur chun cinn a fhorbairt agus tacú leo agus saincheisteanna atá mar chúram ag úsáideoirí na seirbhísí sin a aibhsiú Cuirtear tuarascálacha polasaí sóisialta agus aighneachtaí i dtoll a chéile ó aiseolas ó líonra

  Original URL path: http://citizensinformationboard.ie/services/social/ (2015-10-08)
  Open archived version from archive

 • Training services
  site uses cookies Find out more Accessibility About Us Services Publications News Contact You Are Here Home Services Training Services Citizens Information Debt and Money Advice Advocacy Services Accessibility Services Sign Language Interpreting Service Research and Social Policy Services Training Services Training Calendar Information Advice and Advocacy Programme IAAP Training Resources Services for Voluntary Organisations Training services The Citizens Information Board provides training services nationwide to Citizens Information Services the Citizens Information Phone Service and other voluntary and statutory bodies National Calendar of Training Events View the Latest National Calendar of Training Events Information Advice and Advocacy Programme IAAP Accredited View programme information Training Resources View resources including Managing Volunteers For enquiries please email training ciboard ie or phone 0761 07 9000 Seirbhísí Traenála Cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh seirbhísí traenála ar fáil ar fud na tíre do Sheirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh an tSeirbhís Fhóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus comhlachtaí deonacha agus reachtúla eile Féilire Náisiúnta um Imeachtaí Traenála Amharc ar an bhFéilire is Déanaí d Imeachtaí Traenála Clár Faisnéise Comhairle agus Abhcóideachta IAAP Creidiúnaithe Amharc ar eolas cláir Acmhainní Traenála Amharc ar acmhainní lena n áirítear Bainistiú Saorálaithe Le haghaidh fiosruithe seol ríomhphost le do thoil

  Original URL path: http://citizensinformationboard.ie/services/training/ (2015-10-08)
  Open archived version from archive

 • Voluntary Organisations
  Insurance Supporting Volunteering Voluntary organisations The Citizens Information Board provides a number of supports to the voluntary sector in particular to those voluntary organisations who provide information on rights and entitlements either to the general public or to specific groups including people with disabilities older people and lone parents We assist independent information providers by providing General advice through Citizen Information Board regional services Citizen Information Board publications on rights and entitlements Telephone assistance with information queries query back up service The www citizensinformation ie site and other electronic resources Access to training services and programmes The resources we provide to all voluntary organisations include our Managing Volunteers A Good Practice Guide Managing Volunteers A Good Practice Guide pdf Eagraíochtaí deonacha Cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh roinnt tacaíochtaí ar fáil don rannóg deonach go háirithe do na heagraíochtaí deonacha sin a chuireann eolas ar chearta agus teidlíochtai ar fáil cibé don phobal i gcoitinne nó do ghrúpaí ar leith lena n áirítear daoine le míchumais daoine scothaosta agus tuismitheoirí aonair Cabhraímid le soláthróirí faisnéise neamhspleácha tríd an méid seo a leanas a chur ar fáil Comhairle ghinearálta trí sheirbhísí réigiúnacha an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh Foilsiúcháin an

  Original URL path: http://citizensinformationboard.ie/services/providers_voluntary/ (2015-10-08)
  Open archived version from archive